Hlavní obsah

Jak to je dnes s požadavky na energetiku nového rodinného domu

26. 3. 2020, 12:58
Novinky, Ondřej Žídek, DEKPROJEKT - Partnerský obsah

Mnozí se chystají začít letos stavět svůj nový rodinný dům. A mnozí zaznamenali v médiích či na internetu, že požadavky na energetickou náročnost staveb se v roce 2020 mění. V tomto článku přinášíme odpovědi na základní otázky týkající se těchto změn.

Foto: GServis

Novostavba bytového domu musí od roku 2020 splňovat požadavky na "budovu s téměř nulovou spotřebou energie".

Článek

Jaké energetické parametry musí mít rodinné domy stavěné od roku 2020? Musí se jednat o pasivní domy?

Žádná povinnost stavět domy v pasivním energetickém standardu nenastala a v delším časovém horizontu ani nenastane. Dosažení pasivního energetického standardu je zcela dobrovolné.

Od 1. 1. 2020 je ale i u těch nejmenších domů (rodinných domů) potřeba splnit energetický standard „Budovy s téměř nulovou spotřebou energie”. Od 1. 1. 2020 je obecně kladen vyšší důraz na obálku budovy (lepší zateplení a kvalitnější okna) a na využívání obnovitelných zdrojů energie.

Rozdíl v požadavcích na energetickou náročnost budovy lze dobře prezentovat na hodnotě měrné potřeby tepla na vytápění, což je hodnota reprezentující kvalitu provedení stavby z pohledu míry zateplení, kompaktnosti a využívání pasivních solárních zisků.

Například nízkoenergetický dům je definován hodnotou 50 kWh/(m².rok), pasivní dům dle české definice potom 20 kWh/(m².rok) a pro možnost čerpání nejvyšší dotace z programu NZÚ (485 tis. Kč) je tato hodnota potom 15 kWh/(m².rok).

U budovy splňující standard „Budovy s téměř nulovou spotřebou energie” se tato hodnota může pohybovat v rozmezí 30 - 80 kWh/(m².rok).

Foto: GServis

Oblíbeným a úsporným zdrojem vytápění je tepelné čerpadlo.

Další zpřísňování požadavků na energetickou náročnost budov nás čeká 1. 7. 2020 a potom 1. 1. 2022. Tyto změny nás budou přímo směřovat k většímu využívání obnovitelných zdrojů energie resp. nepřímo k redukci potřeby energie pro vytápění.

Ani od roku 2022 nebude ovšem nutné pasivní domy stavět. Pasivní domy budou mít tu výhodu, že pro splnění všech legislativních požadavků nebude potřeba navrhnout tak výkonnou (velkou) fotovoltaickou elektrárnu, v porovnání s domy splňujícími pouze minimální požadavky.

Jaké jsou dnes nejvhodnější systémy vytápění, které umožní splnit výše uvedené požadavky?

Mezi nejoblíbenější tepelné zdroje pro vytápění a ohřev teplé vody bezesporu patří tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. Tyto tepelné zdroje jsou neporovnatelně preferovanější variantou oproti klasickým zdrojům v podobě kotlů na tuhá paliva a podobně. Je to dáno zejména vysokým komfortem a nízkými provozními náklady.

Pokud chce stavebník srazit provozní náklady na absolutní minimum, navrhujeme vytápění a ohřev teplé vody pomocí tepelného čerpadla země-voda, které jsou ještě účinnější než u tepelného čerpadla v provedení vzduch-voda.

Pro porovnání - tepelné čerpadlo v systému vzduch-voda spotřebuje 1 kW elektrické energie, ale vytvoří přes 3,5 kW tepelné energie. V provedení země-voda tepelné čerpadlo z 1 kW elektrické energie vyrobí přes 4,5 kW tepelné energie.

V případě účinnějšího systému tedy dojde k úspoře cca 30 % elektrické energie. Tepelné čerpadlo země-voda navrhujeme nejčastěji v kombinaci s plošným zemním kolektorem, který vychází levněji než vrtaný kolektor.

Co se týče distribuce tepla v domě, vede bezesporu podlahové nízkoteplotní vytápění. Podlahové vytápění je navíc vhodným systém k nízkoteplotním zdrojům (tepelným čerpadlům a plynovým kondenzačním kotlům). V posledních pár letech se výrazně zvyšuje počet poptávek na návrh elektrického podlahového vytápění.

Tento systém je možné navrhnout, ale vede to ke značným problémům z pohledu splnění požadavků na energetickou náročnost budovy resp. požadavků na primární neobnovitelné energie.

Foto: DEKSolar

Ke zlepšení celkových energetických vlastností domu přispívají fotovoltaické panely na střeše.

Pro splnění těchto požadavků je potřeba dům ideálně navrhnout právě jako pasivní (co se potřeby tepla na vytápění týká) a do systému zařadit obnovitelný zdroj energie, typicky v podobě domovní fotovoltaické elektrárny.

Významným trendem posledních let je požadavek na návrh obnovitelných zdrojů energie. Čím dál větší měrou se nejen na pasivních stavbách instalují domovní fotovoltaické elektrárny. Je to dáno tím, že pro splnění nejvyššího energetického standardu a pro splnění požadavků nejvyšší dotace je instalace obnovitelných zdrojů energie skoro vždy nutná.

Fotovoltaické elektrárny chtějí navrhnout stavebníci také pro snížení provozních nákladů, zvýšení soběstačnosti domu v případě výpadku elektrické energie a také z pohledu ochrany životního prostředí. Vnímáme také odklon od využívání solárních termických kolektorů pro ohřev teplé vody. Tyto systémy jsou komplikovanější (čerpadla, solární kapalina, akumulační nádrže, regulace atd.) a méně univerzální (pouze ohřev teplé vody) než fotovoltaické elektrárny.

Inzertní sdělení

Trápí vás na domě či bytě technické problémy:

● Máte vlhko ve sklepě?

● Máte doma plísně na stěnách nebo na oknech?

● Máte mokré skvrny pod střechou?

● Cítíte od stěn průvan a chlad?

● Nemůžete v zimě vytopit místnosti?

● Slyšíte hluk z okolních místností?

● Slyšíte kroky z chodby?

● Bude mě soused zastiňovat při dostavbě/nástavbě svého domu?

● Trápí vás na vašem domě či bytě jiný technický problém?

či

Prodáváte či kupujete nemovitost a chcete mít jistotu, že vše proběhne férově.

● Chcete provést inspekci nemovitostí a popsat technický stav nemovitosti?

či

Stavíte či máte nemovitost a chcete uspořit náklady na elektrickou energii.

● Zajímá vás fotovoltaika a chcete si pořídit na střechu solární panely a získat na ně dotaci?

Specialisté a inspektoři NEMOPAS, Znaleckého ústavu Dekprojekt a DEKSOLAR vám pomohou. Vycházejí při tom ze své více než dvacetileté zkušenosti s poruchami a diagnostikou staveb a pětileté zkušenosti s projektováním a instalací fotovoltaických panelů.

Foto: Nemopas

Reklama

Související články

Skříň v koutě pomohla kondenzaci

27. 12. 2019, 11:15

I na novostavbě bytového domu může projektant udělat chybu. V dnešním článku si ukážeme jeden nedomyšlený detail, který by možná fungoval, ale klientská změna...

Příliš hlučné tepelné čerpadlo

5. 3. 2020, 12:32

Využití tepelných čerpadel je v současnosti jedním z vhodných způsobů řešení vytápění rodinných domů. Tato technologie několikanásobně sníží náklady na...

Výběr článků