Hlavní obsah

Komín pro pasivní domy má svá specifika

30. 7. 2020, 9:28
Právo, Sylva Svobodová

Komín i v pasivním domě musí splňovat základní požadavek normy, tedy za všech okolností bezpečně odvést spaliny od spotřebiče do volného ovzduší. Kromě toho by měl být komínový systém vzduchotěsný, proto mu třeba chybí větrací mřížka.

Foto: Schiedel

Revizi komína provádíme před uvedením nové spalinové cesty do provozu a po každé stavební úpravě komína.

Článek

Správná konstrukce komína v pasivním domě nepřenáší teplo do stavby a nezpůsobuje jeho nežádoucí ohřívání.

Komín má být odizolován i od základové desky. Proto se s každým komínem dodávají i dvě cihelné tvarovky vyplněné polystyrenem, které komín u pasivního domu dokonale odizolují.

Komín má své nároky

Komín není jen „nějaký“ svislý otvor, do kterého se může připojit cokoliv. Pro pasivní domy to platí dvojnásob, protože se vyrábí stále více spotřebičů, které mají vyšší účinnost na úkor snižování výstupní teploty spalin.

Na daný typ spotřebiče a komína by mělo být pamatováno již v projektové dokumentaci a vše by mělo být podloženo tzv. výpočtem spalinové cesty.

Foto: Heluz

Pro dokonalé utěsnění průchodu komína se doporučuje použít parotěsný prostup. Tento díl tepelně odizoluje komín od okolních konstrukcí.

U většiny pasivních domů je dnes požadavek i na přívod spalovacího vzduchu komínovým systémem.

Podle velikosti připojeného spotřebiče a podle požadavku na množství vzduchu se může přivádět buď meziprostorem samotného komína, v případě větší potřeby vzduchu pak poloviční šachtou nebo celou komínovou šachtou.

Kdy je čas na revizi

Revize je úkon, který souvisí s úpravou a rekonstrukcí komína či topného zařízení. Revize provádíme vždy před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína.

Revizní technik musí potvrdit, že nová spalinová cesta vyhovuje všem kritériím a je nezávadná.

Foto: Schiedel

Revizi komína provádí pouze revizní technik spalinových cest, který má k tomu oprávnění.

Dalším důvodem je změna druhu paliva připojeného spotřebiče. Ne vždy je tato změna zcela bez problémů a často s sebou nese právě úpravu komínového průduchu, který musí revize zkontrolovat.

Revize je též nutná, když se rozhodnete připojit nový spotřebič na nepoužívanou spalinovou cestu. Revize je nutná i po komínovém požáru nebo tehdy, pokud je při pravidelné kontrole u používaného komína zjištěn vznik trhlin.

Foto: Heluz

Systém Izostat na plynná paliva. Komín je předurčen pro plynové spotřebiče, které pracují v mokrém přetlakovém provozu a mají výstupní teplotu spalin do 200 °C.

Pokud majitel domu neuposlechne výzvy kominíka při podezření na trhliny v komíně, nezajistí nápravu stavu a neprovede revizi, může se dočkat v lepším případě pouze pokuty v řádech deseti tisíců. V horším případě může dojít k požáru.

Hrozí pokuta

Jestliže není komín pravidelně kontrolován a nemá revizi, můžete dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč. Proto je rozumné objednat si revizního technika spalinových cest.

Napište nám

Postavili jste nový dům, rekonstruovali byt anebo máte hezky zařízenou zahradu a rádi byste se ostatním čtenářům pochlubili a inspirovali je?

Napište nám do redakce na adresu bydleni@novinky.cz, připojte pár průvodních vět a několik snímků vašeho díla.

Seznam najdete na stránkách Společenstva kominíků www.skcr.cz. Revize vyjde na 2000 Kč.

Reklama

Související témata:

Související články

Jak poznat, že máte komín v dobré kondici

31. 7. 2018, 12:47

Revize komína se provádí pouze při změně paliva, změně spotřebiče nebo při zjištění trhlin na komínu. Ovšem čištění a kontrola spalinové cesty musí probíhat...

Výběr článků