Hlavní obsah

Finanční poradna: Nemovitosti zatížené věcným břemenem

9. 11. 2012, 6:01

Pokud si člověk hodlá koupit nemovitost, může se při hledání bytu či domu setkat s případy, kdy je nemovitost zatížena věcným břemenem. Co vlastně věcné břemeno znamená, jak vzniká a zaniká?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Článek

Ač může slovní spojení věcné břemeno působit složitě, pochopení jeho významu tak těžké není. Věcné břemeno je povinnost, kterou je vlastník nemovitosti omezen ve výkonu vlastnického práva (musí např. trpět cestu přes svůj pozemek, vedení inženýrských sítí či doživotní užívání nemovitosti jinou osobou).

Věcným břemenem tak může být právo průchodu a průjezdu, právo čerpat vodu ze studny nebo právo užívání nemovitosti, bytu či místnosti.

Pozor! Při koupi nemovitosti mohou prodávající tajit věcné břemeno k nemovitosti, mohou významným způsobem následně mluvit do ocenění nemovitosti ale také do její prodejnosti.

Pokud si chce člověk zkontrolovat, zda příslušná nemovitost je nebo není zatížena zástavním právem, může se obrátit na Katastr nemovitostí. Pomoci mohou internetové stránky www.cuzk.cz, kde lze dohledat potřebné informace.

Smlouva o zřízení věcného břemene může být uzavřena samostatně, často je však sepisována na jedné listině se smlouvou o převodu nemovitosti. „Důležitá je dohoda o obsahu věcného břemene, který by měl být vymezen dostatečně určitě a srozumitelně a především by měla být řádně určena nemovitost, k níž se zřizovaným věcným břemenem omezuje vlastnické právo, případně určena osoba, které právo odpovídající věcnému břemeni patří,“ říká Martin Špaček ze serveru Sfinance.cz.

Věcné břemeno může vzniknout

  • písemnou smlouvu
  • závětí či dohodou dědiců
  • pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu
  • ze zákona
  • vkladem do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu

Věcné břemeno zaniká ze zákona zejména smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, pokud je věcné břemeno spojeno s ní, případně tehdy, pokud nastanou nikoli přechodné změny nemovitosti, které vykonávání věcného břemena znemožní.

U soudu je pak možné žádat jeho omezení nebo úplné zrušení za přiměřenou náhradu, jestliže vznikne hrubý nepoměr mezi ním a výhodou oprávněné osoby. Kromě toho se ale právo odpovídající věcnému břemeni může také promlčet, pokud není 10 let vykonáváno.

Na vaše dotazy odpovídá finanční odborník Martin Špaček z portálu www.sfinance.cz.

Dostala jsem darem rodinný dům. Je na něm věcné břemeno: dárci budou užívat dům i pozemek bez omezení do své smrti. Také je na ně smlouva o odběru elektřiny, plynu a vody. Je nutné, abych si energie jako nový vlastník přepsala na sebe, nebo mohou původní vlastníci mít stále smlouvu na své jméno, protože nezměnili bydliště? Připomínám, že já v domě nebydlím.
Není bezpodmínečně nutné přepisovat energie na nového vlastníka nemovitosti. Osobně bych vám přepis doporučil, protože v rámci tohoto procesu dokážete ve zrychleném termínu (do jednoho měsíce) změnit dodavatele a tím ušetřit na energiích tisíce, obzvláště teď před nadcházející zimou.
Využijte pro tuto službu například internetové srovnávače, kde během několika minut porovnáte desítky nabídek a vyberete si tu nejlepší pro vás.
Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem plynu?
Distributor zemního plynu je společnost, která se stala držitelem licence na distribuci zemního plynu, provozuje distribuční soustavu v daném území a zajišťuje tak transport plynu ze zásobníku plynovodem do vaší domácnosti. Jde tedy o transport i údržbu tohoto spojení. Distributora nelze změnit, je dán územní rozlohou.
Dodavatel zemního plynu je na rozdíl od distributora společnost, od níž kupujete samotnou dodávku zemního plynu, coby komoditu. Každý klient má možnost vybrat si svého dodavatele. Smlouvu lze uzavřít s jakýmkoliv dodavatelem a distributor má povinnost plyn přes svou distribuční síť propustit.

Kam posílat dotazy do finanční poradny

Pokud máte problém nebo otázku z oblasti bydlení, s kterými by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků