Hlavní obsah

Posilování pánevního dna nejen po porodu

Během těhotenství dochází k poklesu pánevního dna. Z těchto důvodů se v období po porodu mohou objevit první příznaky obtíží, jako je například stresová inkontinence. Zabránit úniku moči lze posilováním svalů pánevního dna. Připravili jsme pro vás cviky od amerického gynekologa Arnolda Kegela, které pomáhájí s nápravou drobných anatomických odchylek vzniklých při porodu.

Posilování pánevního dna nejen po porodu

Kegelovo cvičení je zaměřeno na posilování svalů pánevního dna. Pro toto cvičení mají především význam svaly pánevního dna: zdvihač konečníku a sval kostrčový. Při pohybové terapii inkontinence hraje stěžejní roli jedna část zdvihače konečníku, která se upíná na stydkou kost a konečník. Tato část vytváří destičku před močovou trubicí, která umožňuje účinnější sevření močové trubice při zvýšení nitrobřišního tlaku.

Jste-li v klidu (tzn. nezvedáte těžká břemena, nekašlete), pak svěrač močové trubice dokáže zabránit úniku moči z močového měchýře. Při smíchu, kašli dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku. Právě v této fázi se uplatňuje zdvihač konečníku, který svým stahem pomáhá utěsnit hrdlo močového měchýře. Podpoří tedy stah svěrače močové trubice. Je-li zdvihač konečníku oslaben, chybí odpovídající stah obou svalů a nedochází k utěsnění hrdla močového měchýře. Toto vede k úniku moči. Cílem Kegelova cvičení je posílit zdvihač konečníku tak, aby nedocházelo k únikům moči.

Kegelovo cvičení dělíme do čtyř částí

- vizualizace, relaxace, izolace a vlastní posilování. Najděte si klidné místo, kde budete úplně sama a můžete se plně soustředit na provádění Kegelova cvičení. Máte-li možnost pustit si ke cvičení relaxační hudbu, učiňte tak.

Vizualizace

Vezměte si zrcátko a prohlédněte si svůj zevní genitál. Pokuste se co nejvíce si obraz pánevního dna uložit do paměti tak, abyste si jej uměly kdykoliv během cvičení vybavit. Je vhodné dokázat si představit, jak vypadá oblast, se kterou budete pracovat. Doporučujeme pokusit se o stah konečníku a pochvy za kontroly zrcátkem.

Relaxace

Na začátku si lehněte na záda. Nohy pod koleny lze vypodložit (dekou nebo polštářem) tak, abyste snížili napětí břišních svalů. Během relaxace se snažte soustředit na oblasti pánevního dna.

Izolace

Izolace představuje nácvik odděleného stahu konečníku a pochvy. Důležité je, aby nedocházelo k záměně stahu pánevního dna za práci břišních a hýžďových svalů. V průběhu cvičení je nutné dbát na pravidelné dýchání. Tato fáze se jeví jako velmi problematická. Pro nácvik izolace doporučujeme pacientkám buď zadržení proudu moči při močení, nebo zavedení dvou prstů do pochvy; prsty jsou od sebe mírně oddáleny a při adekvátním stahu dojde k jejich přiblížení.

Vlastní posilování

Doba udržení stahu se pohybuje od jedné do sedmi sekund. Počet opakování se zvyšuje od 80 stahů na počátku ke konečným 300 stahům za den. Po zvládnutí popsaného cvičení vleže je možné volit i jiné polohy (sed, stoj).

Doplňkové cvičení

Po zvládnutí Kegelova cvičení doplníme pohybovou léčbu o další skupinu cviků. Vybrané skupiny cviků mají za cíl pracovat na svalových skupinách s vlivem na sklon pánve (svaly hýžďové, stehenní, břišní, svaly v oblasti bederní páteře). Důležitá je koordinace jednotlivých cviků s dýcháním, vždy mít vtažené dno pánevní.

1. cvik

Foto: Hartmann-Rico - Stoj. Pokrčíme jednu nohu. Uchopíme ji pod kolenem a přitáhneme stehno k hrudníku. Výdrž. Zpět do základního postavení.

2. cvik

Foto: Hartmann-Rico Stoj, nohy překřížené. Provádíme předklon a pokusíme se dlaněmi dotknout země. Předklon provádíme obratel po obratli.

3. cvik

Foto: Hartmann-Rico Ze základní polohy v sedu na patách mírně nadzvedáváme hýždě.

4. cvik

Foto: Hartmann-Rico Klekneme si. Paže a nohy tvoří s tělem pravý úhel. Hlava je v prodloužení těla. Propneme jednu končetinu, necháme jí nataženou a provádíme kmity o malém rozsahu.

5. cvik

Foto: Hartmann-Rico Sed. Opřeme ruce o lokty. Nohy pokrčené v kolenou. Střídavě se dotýkáme špičkami a patami podložky.

6. cvik

Foto: Hartmann-Rico - Sed, opřeme se o ruce pokrčené v loktech. Napodobujeme jízdu na kole.

7. cvik

Foto: Hartmann-Rico - Leh na zádech. Nohy pokrčené v kolenou a rozkročené na šíři chodidel. Ruce sepneme natažené za hlavou. Pomalu odlepujeme lopatky od podložky až k jejich dolnímu úhlu. Pravidelně dýcháme.

8. cvik

Foto: Hartmann-Rico - Leh na zádech. Pokrčené nohy v kolenou. Natažené ruce. Pomalu bez švihu se posadíme tak, abychom položili dlaně na kolena. Se sedem provádíme výdech. Opakujeme.

9. cvik

Foto: Hartmann-Rico  - Leh na zádech. Nohy nepatrně pokrčené v kolenou. Tahem nadzvedneme pánev a snažíme se odlepit zadeček od podložky. Dbáme na podsazenou pánev.

10. cvik

Foto: Hartmann-Rico - A. Ze sedu nadzvedneme pánev. Stáhneme hýžďové svaly. Trup s pánví je v jedné rovině. Hlava je v prodloužené ose krční páteře. Cvik provádíme tahem, ne švihem. Zpět do sedu. Uvolníme se.

Foto: Hartmann-Rico - B. S ohledem na obtížnost cviku A je možné provést jiný, stejně hodnotný cvik. Dbáme na vtažení svalů dna pánve.

11. cvik

Foto: Hartmann-Rico - Leh na zádech. Upažit ruce. Nohy pokrčené v kolenou pokládáme střídavě na levou a pak na pravou stranu. Výdech současně s položením nohou na podložku.

12. cvik

Foto: Hartmann-Rico - Položíme se na břicho. Uděláme "fajfku" na obou nohách. Jednu nohu zvedneme, nasměrujeme ji špičkou dolů. Nohou kmitáme střídavě nahoru a dolů vždy o několik centimetrů. Nohy vystřídáme.

13. cvik

Foto: Hartmann-Rico - Položíme se na bok. Ruce opřené o zem. Spodní nohu ponecháme nataženou na podložce. Horní nohu s pevně ohnutým chodidlem do "fajfky" zdviháme nahoru, nekrčíme v koleni, následně pokládáme zpět do výchozí polohy. Vyměníme nohy a opakujeme.

14. cvik

Foto: Hartmann-Rico - Leh na břiše. Čelem se opíráme o podložku. Ruce pokrčené v lokti. Paže a lokty přitažené k bokům. Mírně zvedáme trup od podložky. Snažíme se, aby pohyb vycházel z oblasti mezi lopatkami. V poloze se zvednutým trupem se snažíme cca 20 sekund vytrvat. Můžeme trup i lehce vychýlit na jednu a následně i na druhou stranu.

15. cvik

Foto: Hartmann-Rico - Leh na břiše. Jednu nohu pokrčíme v koleni. Následně vytočíme koleno ven a nohu suneme po podložce tak, aby se koleno dostalo do úrovně pasu. Hýždě se nám nesmí vysunovat nahoru, pánev stále tlačíme k podložce.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků