Hlavní obsah
Například v takové chvíli je dobré optat se, jakou pozici narození zaujímá vyvolený/á v rodině.... Foto: Profimedia.cz

Hledáte dokonalého partnera? Ptejte se, v jakém pořadí se narodil

To, že se náš charakter utváří v útlém dětství, je poměrně známá věc. Podle tvrzení psycholožky Lindy Blairové má ale nesmírný vliv na to, jaký z nás vyroste člověk, hlavně pořadí narození. To podle ní neovlivňuje jen vaši osobnost, ale i kariéru a vztahy.

Například v takové chvíli je dobré optat se, jakou pozici narození zaujímá vyvolený/á v rodině.... Foto: Profimedia.cz
Hledáte dokonalého partnera? Ptejte se, v jakém pořadí se narodil

Představte si sami sebe. Potkáte někoho atraktivního, nic o něm nevíte, ale přitahuje vás. Proto se začnete scházet pravidelně. Teprve v průběhu několika měsíců začnete poznávat, že je váš protějšek ambiciózní, sebevědomý, zmatený či žárlivý ...

Závěry, které publikovala psycholožka Blairová ve své poslední knize, by vám přitom mohly ukrátit čas i případné zklamání. Stačilo by, kdybyste se svého miláčka optala, jaké pořadí zaujímá v rodině.

Narodil se jako první, nebo je nejmladší? Není náhodou jedináček? Každá z těchto pozic má podle psychologů své charakteristiky ... Tak například, pokud protějšek přišel na svět jako nejmladší, zatímco vy jako první, mělo by vám to vyjít. Pokud jste ovšem oba jedináčci, vypadá to na problémy...

Může se to zdát příliš zjednodušující, ale je třeba si uvědomit, že charakter se formuje nejpozději do věku šesti - sedmi let, tedy v době, kterou většinou trávíme s rodinou. Stále více psychologů přičítá proto pozici narození velký vliv. Samozřejmě, že mimo to ovlivňuje osobnost člověka i mnoho dalších okolností, jako například zda se v dětství často stěhoval nebo se jeho rodiče rozvedli, apod.

Pozice narození vám ale může poskytnout i přibližnou představu o vlivech na charakter protějšku a připravit se na oblasti, v nichž pro vás třeba nebude snadné s ním vyjít...

Vztahové kombinace podle pozic narození

První - poslední

Rčení, že protiklady se přitahují, má své opodstatnění i ve vztazích podle pozic narození. Pokud se totiž dá dohromady prvorozený s protějškem, který se ve své rodině narodil jako poslední, většinou mají dobré předpoklady pro to, aby jim vztah klapal.

Podle psycholožky je pro nejmladšího vždy nejlepší volbou právě partner, který je prvorozený. Je totiž velmi pravděpodobné, že nejstarší v rodině bude organizovaná a pečující osoba. No a nejmladší narození jsou obvykle rádi závislí na druhých a nemají příliš tendence k organizovanosti.

Takže zatímco nejstarší on/ona může milovat a vychovávat, nejmladší on/ona touží, aby se o něj/ni někdo staral. A nejen to, nejmladší v rodině má obvykle větší smysl pro legraci, a tak může udělat život svého protějšku veselejším. Rebelie nejmladších potěší prvorozené, kteří jsou zvyklí respektovat pravidla, neboť si jejich porušování užijí prostřednictvím chování svého partnera.

I u tak ideálního spojení samozřejmě lze očekávat překážky. Problémy mohou planout hlavně z toho, že se nejmladší řídí hlavně svými sny, zatímco nejstarší trvá na respektování celé řady pravidel.

Dva prvorození

Mezi nejkomplikovanější partnerství patří ta mezi dvěma prvorozenými. Pokud jste navíc oba soutěživí, je konflikt téměř nevyhnutelný. Oba totiž chcete věci organizovat a mít toho druhého "na starosti".

Takový vztah může fungovat jen za předpokladu, že oba partneři plně respektují všechny své odlišné vlastnosti a alespoň jeden z partnerů přitom uplatňuje svou přirozenou tendenci vést a dominovat někde mimo vztah.

Prvorozený/á - jedináček

Vztah těchto dvou může snadno selhat... Prvorozený (on či ona) je sice velmi vstřícný a vnímavý vůči emocionálním potřebám jedináčka, ale prvorození často musejí čelit tendencím jedináčků vztah vést, což může vést k nepříjemnému konkurenčnímu boji.

Prostřední - jedináček

Tento typ partnerství bývá úspěšný. Po pravdě totiž prostřední narození mají celkem dobré vztahy s jakoukoliv jinou pozicí. Je to dáno mnohaletým vyjednáváním v sourozeneckých konfliktech a nutností dělání kompromisů kvůli jiným. Díky tomu velmi dobře vycházejí s ostatními lidmi.

Prostřední narození jsou také zvyklí mít někoho na starosti, proto se dobře ujmou i jedináčka, kterého nechají být středem pozornosti. Je velmi pravděpodobné, že svolí i k velmi netradičnímu stylu života, jenž vymyslí prvorozený protějšek.

Právě poddajnost prostředního ovšem může způsobit problémy ve všech vztahových kombinacích. Pokud si neumí stát pevně za svým rozhodnutím a názorem, pak si jich partner snadno může přestat vážit. A úcta je klíčovou charakteristikou prostředních dětí.

Prostřední - prvorozený

Problém zde může nastat, pokud prostředně narozený cítí, že jeho potřeby jsou dlouhodobě ignorovány. To se stává hlavně v partnerství s prvorozenými. Pokud jsou tito zvlášť arogantní, může se jejich protějšek cítit ovládaný a přitom kvůli své charakteristice často ani nemůže protestovat.

Pokud jste sami v roli prostředně narozených, přemýšlejte pravidelně o tom, co je pro vás důležité. Pak si za svými rozhodnutími pevně stůjte. Pokud máte prostředně narozeného za partnera či partnerku, snažte se nebýt za každou cenu dominantní, ptejte se na názor druhého a občas ho povzbuďte.

Prostřední - nejmladší

Další dobrá kombinace. Prostřední narozený partner či partnerka budou přístupní a ochotní ke kompromisu. Více než kdokoliv jiný budou ochotni následovat sny a představy nejmladšího partnera či partnerky, jakkoliv se mohou zdát nekonvenční nebo neuskutečnitelné.

V tomto vztahu bude nejspíš menší pořádek a organizované chování, než ve vztahu prvorozeného a nejmladšího, ale zase má partnerství větší šanci být vyrovnanější a přátelštější.

Dva prostřední

Prostřední může mít velmi úspěšný vztah s jiným či jinou prostředními. Je zde ovšem jedno velké úskalí. Oba dva mohou být natolik vstřícní a uctiví k přáním druhého, že nakonec budou mít potíže soustředit myšlenky na cokoliv společného.

Dva nejmladší

Nejmladší narození spolu pravděpodobně vytvoří velmi kreativní vztah. Na druhou stranu může být pro tento pár obtížné rozumně plánovat a zajistit, aby všechny potřebné světské úkoly byly splněny. Jinými slovy, soužití dvou naposled narozených může být poněkud chaotické.

Vztah složený z partnerů, kteří přišli na svět jako poslední, bude velmi kreativní, nicméně bude v něm scházet řád a organizace...

Foto: Profimedia.cz

Prostřední - jedináček

Tato kombinace může také předznamenat poměrně dobrý vztah. Jedináček pravděpodobně bude chtít být tím, kdo se postará, zatímco prostřední on /ona mu to s radostí dovolí.

I v tomto vztahu se ovšem může vyskytnout problém, a to když se prostřední začnou cítit zastínění a řízení partnerem či partnerkou jedináčkem. Pravděpodobně ale nebudou umět pochopit, proč tomu tak je, což u nich může vést až k depresím.

Proto je u tohoto páru velmi důležité pravidelně mluvit o svých plánech a nápadech a ujistit se, že vyhovují oběma partnerům.

Nejmladší - jedináček

Další potenciálně dobrý výsledek nabízí kombinace nejmladšího partnera s jedináčkem.  Jedináčci, kteří jsou obvykle rozumní a svědomití, se dobře dokáží postarat o svého méně spořádaného partnera či partnerku nejmladšího. Ti zase vnesou do vztahu smysl pro tvořivost a dobrodružství.

Dva jedináčci

Nejkomplikovanější vztah z možných kombinací je ten mezi dvěma jedináčky. Oba partneři se totiž teprve učí vyrovnat se a číst citové signály druhých, což nabízí skvělý potenciál k nedorozuměním.

Oba partneři budou chtít mít toho druhého na starosti a jen velmi obtížně se budou vyrovnávat s přijímáním pokynů od někoho jiného.

Kromě toho, pokud oba inklinují k perfekcionismu, bude ve vztahu chybět někdo, kdo by se postaral o chvilky uvolnění a zábavy.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Související články

Výběr článků