Hlavní obsah
Přispěje environmentální výchova i k posílení populace orla mořského, který byl ve 20. století na našem území vyhuben? Foto: Patrik Biskup, Právo

Žádosti o dotace na environmentální vzdělávání podávají školy do pátku

V rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) budou poskytovány dotace mateřským, základním, středním a základním uměleckým školám. Školy si o ně mohou zažádat ještě do 20. února 2009.

Přispěje environmentální výchova i k posílení populace orla mořského, který byl ve 20. století na našem území vyhuben? Foto: Patrik Biskup, Právo
Žádosti o dotace na environmentální vzdělávání podávají školy do pátku

Program byl letos vyhlášen 20. ledna 2009, na mnoha školách o něm však ví již z dřívějších let. V uplynulém školním roce, kdy se projekt konal podruhé, si podalo žádost o dotaci 900 škol. Letos očekává ministerstvo školství další nárůst. Začátkem února proběhly dva semináře, na kterých se zástupci škol mohli dozvědět podrobnosti o projektu a o podávání žádostí.

Výše dotací

Výše požadované dotace na jeden projekt musí činit nejméně 20 000 Kč a nesmí přesáhnout 150 000 Kč. Dotace může být poskytnuta maximálně v rozsahu 80 % celkového rozpočtu projektu. Do nákladů na projekt si školy mohou započítat i část nákladů na školení svých učitelů včetně koordinátorů environmentálního vzdělávání v poměrné výši pro období uznatelných nákladů v roce 2009.

Celkem bylo ze státního rozpočtu pro tento rok na dotace programu EVVO vyčleněno 10 miliónů Kč. V případě velkého množství projektů, které splní kritéria programu, se nedá vyloučit, že bude tato částka ještě navýšena.

O co je možné žádat

V letošním ročníku přišlo ministerstvo s několika omezeními. Jedním z nich je snížení rozpočtové částky projektu na nákup materiálu. Projekt EVVO není určen na materiální zajištění, ale primárně na realizaci vzdělávacích aktivit. Toto omezení bylo podle slov Jany Čermákové z Odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT nutné. „Školy si chtěly projektem mj. dotovat budování školních zahrad nebo zkrášlování přilehlých pozemků školní budovy. Na tyto účely by měl peníze školám poskytnout jejich zřizovatel. EVVO přináší dotace hlavně na rozvoj environmentálního vzdělávání.

Jak rozumět environmentálnímu vzdělávání

- „Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta vychází z anglického termínu environmental education, kde environment znamená životní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti. Výchovou působení na city a vůli. Osvětou se označují speciální způsoby předávání informací zejména dospělé populaci.“ ( http://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicky-pokyn-msmt-k-zajisteni-environmentalniho )

 

- Více např. na http://cs.wikipedia.org/wiki/Environmentalistika

Projekt otevírá možnosti i vysokým školám a neziskovým organizacím. Např. Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích nabízí studentům i učitelům středních škol semináře a exkurze v návaznosti na program EVVO. Podobné aktivity mohou školy právě z tohoto programu hradit.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků