Hlavní obsah

Středočeský kraj rozdělí 324 miliónů korun na vzdělávání

První výzvy globálních grantů programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblastech podpory 1.1. – 1.3. jsou za námi. Žadatelé, kteří chtějí svými projekty zlepšovat kvalitu počátečního vzdělávání, nyní v jednotlivých krajích čekají na výsledky hodnocení projektů. Ve Středočeském kraji byly výsledky výběru projektů uveřejněny na počátku tohoto týdne.

Středočeský kraj rozdělí 324 miliónů korun na vzdělávání

Za číselným označením se skrývají oblasti podpory programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z velké části Evropským sociálním fondem. V každé z nich mají projekty určitý společný cíl.

V oblasti 1.1. je jím zvýšení kvality počátečního vzdělávání, v oblasti 1.2. podpora žáků se speciálními potřebami (znevýhodněných nebo také talentovaných), v poslední oblasti 1.3 pak lze získat prostředky na vzdělávání učitelů škol a pracovníků školských zařízení.

O evropské peníze se školy mohly ucházet v rámci „výzev,“ vypsaných jednotlivými kraji. Podmínkou žádosti pro zájemce bylo zpracování rozsáhlého záměru, ve kterém byl podrobně popsán očekávaný přínos projektu, plánovaný průběh realizace i přesný rozpočet.

Výsledky hodnocení se začínají objevovat

Kraje své výzvy vypisovaly nezávisle, v různých měsících roku, největší počet žádostí však byl podáván v červnu 2008. Během léta byli žadatelé vyrozuměni, pokud jejich žádost nesplňovala potřebné formální náležitosti nebo některou z podmínek výzvy.

V současné době je již v několika krajích jasné, které projekty uspěly a byly vybrány k poskytnutí podpory. Ve Středočeském kraji byly výsledky zveřejněny tento týden. V dalších krajích hodnocení ještě probíhá.

Středočeský kraj rozdělí 324 miliónů

Ve středu 10. září 2008 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo 73 projektů. Celkem se v prvních výzvách na vzdělávání rozdělí 324 miliónů korun. 242 miliónu korun dostanou žadatelé na padesát dva projektů, které zvyšují kvalitu počátečního vzdělávání.

Z těchto prostředků budou financovány zejména vzdělávací programy, zlepšení podmínek pro výuku cizích jazyků či technických oborů a také spolupráce středních škol s potenciálními zaměstnavateli studentů. Na 11 projektů, které podporují rovné příležitosti dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dostanou žadatelé 47 miliónů korun. 32 miliónů korun obdrží 10 projektů na vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Žadateli byly hlavně školy, podporu na svůj projekt však získalo také Národní muzeum a několik společností, které poskytují služby v oblasti vzdělávání. Zastoupeni jsou také zaměstnavatelé absolventů středních škol a nestátní neziskové organizace. Nejvyšší částku podpory získal rozsáhlý projekt společnosti www.scio.cz, věnovaný hodnocení výsledků vzdělávání na středních školách. Příležitost k čerpání podpory nevyužily města a obce. Žádný úspěšný projekt nepodaly ani odborové svazy, přestože k tomu byly oprávněny.

Kraj je s odezvou spokojen, očekává účast žadatelů v dalších výzvách

Komentář k proběhlé výzvě a zdůvodnění menšího počtu úspěšných projektů ve druhém a třetím opatření nám poskytl vedoucí odboru evropské integrace Krajského úřadu Středočeského kraje, pan PhDr. Ivo Říha.

„Zájem o výzvu byl značný zejména v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, kam bylo podáno 132 projektových žádostí z celkových 190. Alokace v této oblasti byla zcela vyčerpána, navíc byl vytvořen tzv. zásobník projektů, v němž je umístěno 8 projektů, které plní funkci náhradníků, pokud by některý z úspěšných žadatelů finanční podporu odmítl.“

„Ve zbylých dvou oblastech podpory byl zájem žadatelů menší, mimo to byla řada projektových žádostí vyřazena v rámci hodnocení přijatelnosti, neboť přesně nesplňovaly podmínky, za kterých může být podpora z OP VK poskytnuta. Věříme však, že se žadatelé nenechali odradit a v příštích výzvách se pokusí o získání dotace znovu.“

Absenci projektů od měst a obcí pak podle pracovníků tohoto odboru nelze chápat jako nezájem o projekty. Zřizovateli některých škol jsou přímo města nebo obce, podání projektů se pak často děje s podporou a vědomím zřizovatele.

Žádat je možné také v individuálních projektech ostatních (IPo)

Žadatelé, kteří nyní neuspěli, nejsou zdaleka bez šance na získání prostředků pro realizaci svých projektů. Během října je možné prostřednictvím MŠMT podávat tzv. individuální projekty ostatní, jejichž dosah je nadregionální nebo dokonce celonárodní. Později pak budou jednotlivými kraji (včetně Středočeského) vypsány další, druhé nebo třetí výzvy pro globální granty.

Odkazy na rozhodnutí Středočeského kraje naleznete zde.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků