Hlavní obsah

Problémy s výslovností a jejich řešení

Řeč je důležitým nástrojem komunikace, a jakkoliv je naše doba přetechnizovaná, bez komunikačních dovedností se neobejdeme. Správná výslovnost bývá často měřítkem naší úspěšnosti v pracovní sféře i v mezilidských vztazích.

Problémy s výslovností a jejich řešení

Řečový vývoj je individuální – první slova se objevují kolem prvního roku, do dvou let dítě vyslovuje 50 – 300 slov a začíná tvořit jednoduché věty. Při nástupu do školy je to už kolem 3000 slov v závislosti na podnětnosti prostředí.

V mateřské škole se dítě učí komunikovat s cizími lidmi a navazuje tak nové kontakty, hraje množství her, které podporují zájem o komunikaci a také ji zlepšují. Mnoho mateřských škol nabízí speciální logopedická oddělení právě pro děti s poruchami řeči a výslovnosti. Jak odhadnout, že je čas vyhledat odbornou pomoc?

Návštěva logopeda

Na diagnostiku a terapii poruch komunikace pro děti i dospělé je zaměřena odborná logopedická péče. Pozorujete-li u dítěte komolení hlásek či jiné řečové poruchy, poraďte se s dětským lékařem či vychovatelkou v mateřské škole.

Do čtyř let dítě podporujte v komunikaci, ale neopravujte násilně jeho chyby v artikulaci. Pokud ještě v pěti letech bude více hlásek vyslovovat špatně, či bude-li jeho řeč huhňavá, neváhejte a vyhledejte specialistu. Čím dříve začnete s korekcí, tím dříve řečové vady zmizí.

Komunikujte

Začnete-li chodit s dítětem do logopedické poradny, nečekejte zlepšení ihned. Korekce řeči je spíše dlouhodobější proces vyžadující vaši spolupráci a trpělivost. Procvičujte s dítětem mluvení i doma, nejlépe několikrát denně. Především s ním dělejte úkoly, které mu logoped připraví.

Snažte se, aby dítě mělo ke komunikaci kladný vztah, aby nemluvilo jen s vámi, ale i ve společnosti méně známých lidí. Postupně zvykejte dítě na to, že půjde do školy, kde se od něj komunikace bude vyžadovat.

Odborné logopedické poradny nevěnují svou péči pouze dětem, ale také dospělým s problémy s plynulostí řeči, vyslovováním či s dorozumíváním se mluvenou, čtenou nebo psanou řečí. Některé poruchy řeči je možné úspěšně ovlivnit i dlouhou dobu po jejich vzniku.

Na základě doporučení praktického lékaře, foniatra nebo neurologa je možné v oprávněných případech zahájit logopedickou péči, která je hrazena ze zdrojů zdravotních pojišťoven, seznam pracovišť zjistíte na www.klinickalogopedie.cz

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků