Hlavní obsah

Imatrikulace na Univerzitě Karlově – co můžete očekávat

Blíží se začátek akademického roku a s ním i imatrikulace – slavnostní uvedení do vysokoškolského studia, při kterém student slibuje, že bude plnit studijní povinnosti při respektování morálního závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů.

Imatrikulace na Univerzitě Karlově – co můžete očekávat

Například na Univerzitě Karlově je tento slavnostní přechodový rituál brán velmi vážně a řídí se Řádem imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy v Praze.

Koná se až na výjimky ve Velké aule Karolina, do které za zvuku hudby nastupují v pevném pořadí nejprve imatrikulovaní studenti, poté učitelé příslušné fakulty, kteří jsou oděni v talárech, dále proděkan v taláru s insignií, pedel fakulty v oděvu pedela s insignií, děkan v taláru s insignií, pedel rektora v oděvu pedela s insignií a nakonec rektor v taláru s insignií.

Insignií Univerzity Karlovy v Praze je mnoho, patří mezi ně zejména pečetidlo pražské univerzity, které bylo zhotoveno hned v počátcích pražského vysokého učení, 131 cm vysoké rektorské žezlo zhotovené po roce 1883 pražským zlatníkem Janem Tenglerem, rektorská medaile a medaile akademických hodnostářů.

Na památku fotografie

Po nástupu a zaznění státní hymny zahajuje rektor shromáždění a přednese projev. Následuje projev děkana, který následně vyzve proděkana, aby přečetl text slibu.

Imatrikulační slib zní: "Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek."

Pak postupně přistupují studenti a skládají slib lehkým dotknutím se žezla, podáním ruky děkanovi a slovem "slibuji". Poté, co složí slib všichni studenti, pronese rektor: „Složili jste imatrikulační slib a Univerzita Karlova vás přijímá do akademické obce.

Nezapomeňte na tuto chvíli, nezapomeňte, co jste slíbili, a nezapomeňte na svá osobní předsevzetí těchto dnů. Věřím, že jsou to předsevzetí dobrá a čistá. Přeji vám, aby se všechna naplnila. „Quod bonum, felix, faustum fortunatumque eveniat.“ Latinská část má přibližně tento význam: „Budiž to k blahu a štěstí.“

Znovu zazní hudba a účastníci imatrikulace opouští aulu v opačném pořadí než při nástupu. Celý ceremoniál působí velmi slavnostně a důstojně a patří k zážitkům, které by si začínající student neměl nechat ujít. Fotografie, které na místě pořizují profesionální fotografové, jsou pak velmi pěknou památkou.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků