Hlavní obsah

Čeští studenti patří v Evropě mezi nejzkušenější uživatele drog

Česká republika patří v Evropě mezi země s nejvyšší prevalencí (podílem počtu jedinců trpících danou nemocí a počtu všech jedinců ve sledované populaci) užívání většiny sledovaných drog s výjimkou těkavých látek. U konopných drog dosahuje ČR zdaleka nejvyšších prevalencí v Evropě, zkušenost s konopnými látkami má 45 % českých šestnáctiletých.

Čeští studenti patří v Evropě mezi nejzkušenější uživatele drog

Vyplývá to z mezinárodní zprávy školní studie ESPAD. Česko patří také mezi země, které vykazují u většiny sledovaných látek nejvyšší podíl studentů, kteří s nimi mají zkušenost.

To jsou důvody, které vedly k uspořádání dvoudenní konference Mladiství a drogy, jež navazuje na loňskou úspěšnou konferenci Ženy a drogy. Včera a dnes se koná v Národním domě na pražských Vinohradech.

Tématem letošní konference je práce s mladistvými klienty z pohledu odborných pracovníků z adiktologických, zdravotních, sociálních a výchovných zařízení.

Adolescence je obtížné období, drogy jsou snadným únikem

„Adolescence je v životě člověka velice obtížné období, plné náročných situací, které musí dospívající řešit a které mu komplikují jeho sociální roli a psychologickou jistotu,“ řekl pražský primátor Pavel Bém, který konferenci zahájil.

„Práce s dětmi a dospívajícími vyžaduje mimořádné schopnosti odborného pracovníka. Ten musí být nejen dobrým profesionálem v oboru závislosti, dobrým poradcem či psychoterapeutem, ale měl by mít také dobrou znalost v oblasti dětského a adolescenčního vývoje, znalost sociální problematiky včetně základních charakteristik současné rodiny a v neposlední řadě by měl disponovat osobností, která je stabilní, jasná, zdravá a zároveň pro děti či adolescenty a jejich rodiny přijatelná,“ dodal primátor.

Je třeba pracovat i s rodinami

Mladiství tvoří specifickou skupinu, která vyžaduje odlišný přístup a metody práce s klientem, ale i s rodinou klienta. Odborníci z celé České republiky se proto na konferenci zaměřují na dva aspekty problematiky. Diskutuje se zde z hlediska adiktologického a psychoterapeutického a sociálně-výchovného.

Mezi specializovaná zařízení, která se v oblasti protidrogové prevence věnují ve svých

programech práci s rodinami, patří například občanská sdružení SANANIM, Prev Centrum, ANIMA a také Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Všechna tato zařízení jsou součástí sítě služeb protidrogové politiky Hlavního města Prahy.

Proč patří mladiství uživatelé drog mezi rizikové skupiny
V tomto věku začínají s drogami a je možné je v počátcích užívání -  experimentování do značné míry ovlivnit
Problémy chování typické pro dospívání bývá obtížné odlišit od důsledků zneužívání návykových látek
Indikace do léčby v zařízeních pro dospělé klienty bývá stejně tak mylná jako indikace do léčby dětí
Vzhledem k neplnoletosti a závislosti na rodině je právě u této skupiny často nutná spolupráce rodiny, sociálně-výchovných orgánů, školy a dalších
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků