Hlavní obsah
V ČR funguje už 98 Montessori mateřských a 53 základních škol. Ilustrační foto. Foto: Lucie Fialová, Právo

Alternativní školy jsou na vzestupu, děti nemají známky ani učebnice

Nabídku klasického vzdělávání rozšiřují v ČR také alternativní školy. Některé fungují zcela samostatně, jinde zavádějí nové přístupy postupně i na běžných školách. Alternativní školy se liší zejména v přístupu učitele k žákovi. Předávání učiva se obvykle děje formou projektu, diskuse či řešením úkolů.

V ČR funguje už 98 Montessori mateřských a 53 základních škol. Ilustrační foto. Foto: Lucie Fialová, Právo
Alternativní školy jsou na vzestupu, děti nemají známky ani učebnice

Počet soukromých škol roste, zejména v Praze a Brně. Nemusí však podle ministerstva školství hlásit zaměření svého školního vzdělávacího programu, tedy onu „alternativnost”. Přesný počet tzv. alternativních škol tedy MŠMT nesleduje. Ne všechny soukromé lze chápat jako alternativní.

Rámcový vzdělávací program, který definuje základní cíle a obsah vzdělávání, je nicméně závazný pro všechny české školy. Ty alternativní odlišuje přístup k výuce i samotným žákům.

„Individualizace vzdělávání a práce se žákem jako jednotlivcem jsou základním pilířem alternativních vzdělávacích programů. Školy se v dětech snaží nedusit přirozené touhy po poznání, spolupracovat s nimi, pěstovat v nich zodpovědnost a vytvářet pro ně prostředí, kde se nebudou bát komunikovat a vyjadřovat svůj názor,“ říká Andrea Vedralová ze vzdělávací společnosti Škola Můj Projekt.

Učení probíhá bez stresu, aby nemělo negativní dopad na psychiku dítěte.

Pod touto společností v současnosti funguje školka, základní škola a gymnázium v Sokolově, rovněž základní škola v Praze. Snaží se být průvodci dítěte na cestě od školky k maturitě a k žákovi přistupuje jako k osobnosti, která nese odpovědnost za vlastní vzdělávání.

Reformní školy z 1. poloviny 20. století

Světově i v ČR hojně rozšířenými alternativními školami jsou takzvané reformní školy, které vznikaly v první polovině dvacátého století. Jedná se o školy Montessori, waldorfské, daltonské a jenské školy.

Podle společnosti Montessori ČR v Česku funguje už 98 Montessori mateřských a 53 základních škol. Základním prvkem této metody je respekt k jednotlivým vývojovým obdobím dítěte a k dítěti samotnému.

Učitel partnerem

Učitelé, kteří jsou pro školáky partnery, je podporují při rozvíjení poznatků a dovedností, jež žáky uspokojují. Učení probíhá bez stresu, aby nemělo negativní dopad na psychiku dítěte.

Výuka obsahuje úkoly, které by měl žák v daném čase zvládnout. Žáci si volí pořadí úkolů, spolupracovníky a někdy i místo, kde budou pracovat.

Na úrovni mateřských a základních škol fungují také daltonské školy, v nichž významnou roli hraje volnost, samostatnost a spolupráce. Výuka obsahuje úkoly, které by měl žák v daném čase zvládnout. Žáci si volí pořadí úkolů, spolupracovníky a někdy i místo, kde budou pracovat.

Jenská škola neboli Jenský plán působí na úrovni základních škol. Škola je specifická rodinnou atmosférou, přirozeným a podnětným prostředím pro svobodný rozvoj dítěte. Děti jsou rozdělené do kmenových skupin, které vždy sdružují dva až tři ročníky. V ČR fungují dvě jenské školy – v Praze a v Hradci Králové.

Učení v epochách

Waldorfská škola pokrývá vzdělávání dětí od mateřské školy až po maturitu. Podle Asociace waldorfských škol ČR ji zastupuje po celém světě více než tisíc institucí, u nás pak přes padesát škol a center.

Waldorfská metoda podporuje individuální tvůrčí nadání a všestranný rozvoj dítěte. Děti se učí v souvislostech v takzvaných epochách, které vždy po danou dobu rozvíjejí jedno téma, místo učebnic používají vlastní sešity. Hodnocení dostávají slovní.

Zodpovědnost i vztah k přírodě

Vedle reformních škol s bezmála stoletou tradicí vznikají i další alternativní školy. Zpravidla stavějí na zkušenostech a přístupech škol reformních, které doplňují o nové poznatky z psychologie či pedagogiky.

Mezi novodobé alternativní základní školy patří například ScioŠkoly, které lze nalézt v Praze, Brně i Olomouci. I tyto školy stavějí na individuálním přístupu k žákům a podpoře přirozeného vzdělávání. Jejich specifikem jsou takzvaní průvodci místo učitelů a absence známkování.

Předškolní vzdělávání zase nabízejí lesní školky, kterých je v Česku více než stovka. Jejich principem je celoroční pobyt v přírodě. Cílem je utváření vztahu k přírodě a rovněž zdravý životní styl. Alternativou k nim jsou lesní třídy při klasických školkách, kde veškeré zázemí poskytuje budova školky.

Domácí vzdělávání jen pro 1. stupeň

Poslední významnou alternativou k běžnému vzdělávacímu systému je domácí vzdělávání. Vychází z nejpřirozenější výuky v rámci rodiny nebo komunity. Dítě obvykle vyučují sami rodiče, případně jimi vybraný učitel. Dvakrát ročně se musí dostavit do školy na přezkoušení.

Přestože se ve světě jedná o poměrně rozšířenou alternativu, v ČR tento typ vzdělávání dlouho fungoval jen jako experiment povolený ministerstvem školství. Vzdělávat se doma aktuálně mohou děti na prvním stupni základních škol.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků