Hlavní obsah
Letní škola PEF ČZU v Praze na exkurzi ve Švihově se starostou města Václavem Petrusem Foto: Ivo Šašek

Zahraniční studenti poznávali Pošumaví

Stalo se již tradicí, že zahraniční studenti navštíví v létě díky spolupráci Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. tamní region.

Letní škola PEF ČZU v Praze na exkurzi ve Švihově se starostou města Václavem Petrusem Foto: Ivo Šašek
Zahraniční studenti poznávali Pošumaví

Pod vedením proděkana provozně ekonomické fakulty docenta Karla Tomšíka i v letošním roce dorazila do Klatov skupina studentů a pedagogů z Polska, Francie, Německa, Filipín a Estonska. První den po seznámení se základními informacemi o České republice, regionu a území, na kterém působí Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o., byli hosté přijati na radnici v Klatovech a následovala prohlídka města, ve které nemohly chybět známé klatovské katakomby. 

Druhý den se uskutečnila pod taktovkou manažerky MAS Pošumaví z.s.p.o. Radany Šaškové exkurze, která byla zahájena ve Švihově. Starosta města Václav Petrus provedl účastníky nejen po historických památkách, ale ukázal i současnost města a vysvětlil studentům principy fungování místních samospráv. Role průvodce Předslavskem se zhostili starosta Petr Šindelář a předseda představenstva Měcholupské zemědělské a.s. Zdeněk Vlasák.

Rekonstruované tribuny na hřišti a výsledky několika projektů z Programu rozvoje venkova, osa IV. LEADER si studenti  s odborným výkladem prohlédli v kapli sv. Apoleny v Měcholupech a zajímavá pro ně byla i návštěva dvou zemědělských provozů. Nejprve velké obchodní společnosti Měcholupská zemědělská a.s. s  bioplynovou stanicí a vlastními jatkami a po přesunu na Bolešinsko i rodinné farmy pana Josefa Krůse v mlýně Podhora, zaměřené na pěstování ovoce, zeleniny a agroturistiku.

V Bolešinech se  starosta Josef Sommer pochlubil rekonstruovanými šatnami na fotbalovém stadiónu, opravenou budovou hasičské zbrojnice v Domažličkách a v neposlední řadě provedenými pozemkovými úpravami v okolí obce i novou cyklostezkou. Účastníci mezinárodní letní školy také poznali, jak v malé obci funguje mateřská škola i dvoutřídka.

Exkurze byla zakončena v Eurocampu Běšiny. Výkladem o přeshraniční spolupráci s Bavorskem doplnil starosta obce František Vlček představu o pestrých aktivitách tamních obcí i Místní akční skupiny pošumaví z.s.p.o. Hosté se zájmem diskutovali o všem, co měli možnost v naší zemi poznat.

V následujících dvou dnech měli studenti a jejich pedagogové k dispozici učebny Úhlavy o.p.s. v budově bývalého dominikánského kláštera v Klatovech, kde se pokusili naformulovat svůj pohled na region působnosti MAS Pošumaví z.s.p.o.

Svoje výstupy prezentovali na společném workshopu před  zástupci místní akční skupiny. Studenti jim předali písemný materiál, jehož některé závěry mohou použít při aktuálním zpracování strategických rozvojových dokumentů. Kromě celé řady námětů na další směrování skupiny a vizí možného regionálního rozvoje  neskrývali svoje překvapení ze slabého společenského života ve večerních hodinách ve městě. Díky ruchu ve městě spojenému  s nastávající klatovskou poutí snad  svůj postřeh přehodnotili a odvážejí si nejen nové odborné poznatky, ale i zajímavé společenské zážitky spojené s tradicemi regionu.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků