Hlavní obsah
Slavnostní otevření pásky při příležitosti oficiálního otevření nově postavené venkovní spojovací chodby k budově SPŠel•it v Dobrušce. Foto: Jaroslav Mužík

Významný milník v životě dobrušské průmyslovky

Ve středu 19. června proběhlo za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, starosty města Dobrušky Ing. Petra Lžíčaře a dalších hostů slavnostní přestřižení pásky při příležitosti oficiálního otevření nově postavené venkovní spojovací chodby k budově SPŠel•it v Dobrušce.

Slavnostní otevření pásky při příležitosti oficiálního otevření nově postavené venkovní spojovací chodby k budově SPŠel•it v Dobrušce. Foto: Jaroslav Mužík
Významný milník v životě dobrušské průmyslovky

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií zahájila svoji činnost v roce 1945 v budově, postavené už v roce 1936. Areál byl od padesátých do sedmdesátých let minulého století postupně rozšiřován přístavbami k hlavní budově, nejprve přibyl objekt dílen, později budova laboratoří a dnešních učeben výpočetní techniky.

V druhé polovině sedmdesátých let pak svépomocí vznikla i sportovní hala. Přitom nebylo pamatováno na chodbu, která by umožňovala přístup z hlavní budovy do vzdálenějších objektů přístavby. A tak není daleko od pravdy tvrzení, že této škole chyběla spojovací chodba nejméně posledních čtyřicet let.

Dosud byl průchod mezi hlavní budovou a její přístavbou možný dvojím způsobem - buď přes vnitřní prostory laboratoří a dílen, tedy za doprovodu učitele a v době, kdy tam neprobíhala výuka, nebo přes venkovní otevřené nádvoří areálu školy. Druhý způsob vyžadoval dvojí přezouvání a byl náročný na udržování pořádku a čistoty zejména v zimě nebo za nepříznivého počasí.

V posledních letech, kdy měla tělocvična školy novou podlahu a v budově přístavby byla zprovozněna nová víceúčelová učebna, došlo k zesíllení provozu v budově přístavby, přechody mezi budovami byly častější, a navíc při nedůsledném přezouvání by hrozilo rychlejší opotřebení nebo poškození povrchu podlahy v tělocvičně. Prostorové uspořádání školy tedy komplikovalo organizaci výuky a neumožňovalo optimální využití učeben v přístavbě.

Dosavadní řešení přístupu do učeben v přístavbě školy se dlouhodobě jevilo jako nevyhovující zejména z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, protože přístup do prostor přístavby se realizoval převážně po otevřeném, veřejně přístupném venkovním prostranství.

„Toto vše je již nyní ale naštěstí minulostí. Nově vybudovaná venkovní spojovací chodba umožní pohodlný a bezpečný přesun z hlavní budovy do všech učeben v přístavbě školy včetně tělocvičny a zahájení jejího užívání se stane významným milníkem v historii školy. Jsme rádi, že jsme dostali příležitost naše představy zhmotnit do konkrétní podoby, a děkujeme všem, kteří se o to zasloužili. Přáli bychom si, aby chodba sloužila žákům i zaměstnancům školy nejméně tak dlouhou dobu, jako jí chyběla, a abychom díky ní měli všichni k sobě o trochu blíž,“ vyjádřil své pocity ředitel školy Ing. Milan Maršík.

Několik základních čísel z realizace stavby:

2011 - vypracování první studie spojovací chodby,

2012 – vydání stavebního povolení,

červenec 2018 - začátek realizace,

9 měsíců - doba trvání stavby,

30 kontrolních dnů v průběhu stavby,

5,3 mil. Kč - celková cena stavby (hrazeno z FRR KHK).

Pravdivost tvrzení, že dobrušská průmyslovka je dobrým místem pro práci a studium, se tedy realizací tohoto projektu opět zvýšila.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků