Hlavní obsah
Přednášející Mgr. Petr Kadlec, Ph.D. Foto: Josef Kubíček

Studující senioři se seznámili s proměnami školství na Ostravsku

Kurz s názvem Vzpomínky na 20. století pořádaný v rámci mezinárodního projektu ISEV (vzdělávání seniorů prostřednictvím Virt U3V) se chýlí ke svému konci.

Přednášející Mgr. Petr Kadlec, Ph.D. Foto: Josef Kubíček
Studující senioři se seznámili s proměnami školství na Ostravsku

V pátek 8. června proběhla přednáška na téma Školství v proměnách 20. století (se zvláštním zřetelem k Ostravsku), přednášejícím byl Mgr. Petr Kadlec, Ph.D. z Centra pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty OU. Posluchači byli seznámeni se základními aspekty vývoje školství v českých zemích od počátku 20. století do roku 1989. Pozornost byla konkrétně zaměřena na strukturální proměny školství různé úrovně a zaměření, osobnosti pedagogů a jejich žáky/studenty.

V ostravském školství do roku 1918 byly dlouho jen nižší školy, zlomem pak byl až dynamický rozvoj města v souvislosti s industrializací regionu, masovou migrací, potřebou kvalifikovaných pracovních sil, inteligence atd. Vznikla zde horní škola (česká) - vůbec první vyšší škola v Ostravě, německá reálka a gymnázium, česká reálka a gymnázium, německé dívčí lyceum a české dívčí lyceum v Polské Ostravě.

V okolí pak to bylo německé gymnázium ve Frýdku, české reálné gymnázium v Místku, české a polské reálné gymnázium v Orlové, německé reformní reálné gymnázium v Bohumíně.

Po vyhlášení ČSR nastává redukce německého školství a dochází ke zvyšování kapacit českých škol, v roce 1924 pak ke stabilizaci školství po sloučení obcí, zestátnění škol, nárůstu počtu žáků a studentů, k rozvoji odborného školství.

V republice, ale i v ostravském školství po roce 1945 byla nejdříve nutná poválečná obnova česko-slovenských škol, preferenci získalo odborné a učňovské školství, nastala výstavba odborných škol, do Ostravy byla přemístěna Vysoká škola báňská, věnovala se pozornost vzdělávání učitelů na pedagogickém institutu i fakultě, později Ostravské univerzitě.

V období po roce 1989 nastává pokles zájmu o odborné školy, dochází ke vzniku nových veřejných a soukromých univerzit, k rozvoji gymnázií, soukromých středních škol a alternativních směrů vzdělávání. Vznikají školy s výukou v cizím jazyce, mezinárodní školy, po roce 1989 se Ostrava stává vzdělávacím centrem na pomezí Moravy a Slezska.

Poslední přednáška tohoto kurzu bude následovat v pátek 15. června na téma Proměny krajiny Ostravsko-karvinského revíru od poloviny 19. století do začátku 21. století. Toto zajímavé a přitažlivé téma bude určitě v hojném počtu navštíveno, poté i studujícím seniorům nastanou zasloužené prázdniny.  

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků