Hlavní obsah
Hejtman Jiří Štěpán a starostka Opočna Šárka Škrabalová (zleva) během 23. kontrolního dne na stavbě obchvatu Opočna. Foto: město Opočno (archiv)

Stavební práce na první etapě obchvatu Opočna by měly být ukončeny již v červenci

Stavba I. etapy obchvatu Opočna, součásti projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v královéhradeckém regionu, se chýlí ke konci. Už 23. kontrolní den se uskutečnil 19. května za účasti hejtmana Jiřího Štěpána, který zhodnotil aktuální stav.

Hejtman Jiří Štěpán a starostka Opočna Šárka Škrabalová (zleva) během 23. kontrolního dne na stavbě obchvatu Opočna. Foto: město Opočno (archiv)
Stavební práce na první etapě obchvatu Opočna by měly být ukončeny již v červenci

Co nejdůležitějšího se nyní na stavbě řeší či bude řešit?

V současné době probíhá technologická přestávka spočívající v tuhnutí betonu mostovky cyklolávky. Odbednění železobetonové konstrukce bude provedeno do konce května 2020. Následně bude vyrobeno a osazeno zábradlí na lávce a jako nejdůležitější bude provedena obrusná asfaltobetonová vrstva celého povrchu obchvatu a jeho napojení.

Během pokládky asfaltobetonové vrstvy na napojení u Broumaru bude uživatelům poprvé umožněno projet celý nový obchvat, samozřejmě sníženou rychlostí a za dodržení všech pravidel bezpečnosti. Tato pokládka bude také posledním omezením dopravy v Opočně v souvislosti se stavbou první etapy obchvatu. Následně proběhnou dokončovací práce, spočívající např. v dosypání krajnic, dále kontrola a oprava svahů násypu a zářezu, doplnění bezpečnostních prvků a vodorovného a svislého dopravního značení. Předpokládáme ukončení stavebních prací v červenci 2020.

Jste spokojen s průběhem výstavby?

Lze říci, že stavba je živý organismus a na každé se objeví nějaké problémy a změny, které v papírové podobě nelze vždy podchytit před jejím zahájením.

V souvislosti se stavbou I. etapy obchvatu Opočna přeložkou silnice II/298 však s radostí konstatuji, že stavba probíhala plynule, bez zbytečných zdržení. Nezaznamenal jsem žádné stížnosti ani obtíže od žádné ze stran. Touto formou bych chtěl poděkovat všem zúčastněným jak za nás, co by investora, tak za zhotovitele, technický dozor, autorský dozor, koordinátora BOZP, zkrátka všech, co byli na stavbě, a v neposlední řadě i občanům Opočna a uživatelům silniční sítě, že měli trpělivost s případným omezením, které jim stavba přinesla. Podobná slova zazněla i na posledním kontrolním dni stavby z úst paní starostky, která vyslovila přání, aby všechny stavby v Opočně probíhaly na stejné úrovni jako stavba této části obchvatu. Za sebe musím říci, že se mi to velmi dobře poslouchá.

Kdy se tedy plánuje předání do plného provozu?

Jak jsem již uvedl, tak stavební práce by měly být ukončeny v červenci 2020 a následně budou opatřovány podklady pro kolaudační řízení, podána žádost o kolaudaci a po vyhotovení kolaudačního souhlasu bude stavba předána do plného provozu. Uvedené podklady jsou již průběžně připravovány a budeme se snažit provést všechny úkony v nejkratším možném termínu.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků