Hlavní obsah
Regionální umělecké výrobky na trhu v Seehamu. Foto: Ivo Šašek

Jaký bude venkov v česko-bavorském příhraničí?

Aktuálním tématem současnosti je vylidňování a stárnutí českého venkova. Řešení tohoto problému se hledá na vládní i regionální úrovni. Úhlava o. p. s. s Úřadem pro výživu, zemědělství a lesnictví v Chamu přicházejí se zajímavým projektem, který může alespoň malou měrou přispět ke zlepšení situace.

Regionální umělecké výrobky na trhu v Seehamu. Foto: Ivo Šašek
Jaký bude venkov v česko-bavorském příhraničí?

Nedávno zveřejněná studie Českého rozhlasu ukazuje na průkazných statistických datech, že Sudety, tedy území dříve osídlené německým obyvatelstvem, stále vykazuje specifické problémy, jiné než ve zbytku České republiky.

Když k tomu připočteme dnes běžný trend odchodu mladých, vzdělaných lidí za vyššími výdělky a lepším uplatněním z venkova do měst nejen v České republice, ale i do dalších zemí, začnou chybějící pracovní síly omezovat hospodářský rozvoj regionu. Podnikatelé neinvestují a nevytvářejí pracovní místa, protože chybí pracovní síly a aktivní lidé průběžně odcházejí, protože nejsou pracovní místa.

K řešení tohoto začarovaného kruhu se snaží přispět i společnost Úhlava s Úřadem pro výživu, zemědělství a lesnictví v Chamu společným projektem Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí.

Cílem je ukázat, zejména mladým lidem, uplatnění netradičních přístupů k podnikání na venkově a hledání co nejkratší cesty výrobku ke koncovému spotřebiteli. Aby toto bylo možné, ekonomicky zajímavé a pro zákazníka atraktivní, je třeba se zaměřit na charakter regionálních výrobků a služeb. Projekt je spolufinancován z Programu spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko.

Společnost Úhlava a úřad v Chamu uspořádaly v nedávno na toto téma exkurzi do jihozápadního Bavorska a východního Solnohradska.

Již po 23 let probíhá v okolí Salcburku marketingová a propagační akce Salcburský farmářský podzim. V rámci ní se konají po dobu několika týdnů v obcích zapojených do projektu financovaného zemskou vládou, obcemi a podnikateli regionální trhy se zemědělskými produkty, uměleckými výrobky i výrobky denní potřeby. Vždy ale musí jít o zboží vyrobené v regionu.

K tomu jsou zařazována kulturní vystoupení, průvody v krojích i s hospodářskými zvířaty a zemědělskou technikou. Každá obec, pokud má zájem se do projektu zapojit, si může zvolit svoji formu aktivit a pořadatelé vše zahrnou pod jednotnou značku Salcburský farmářský podzim. Kromě prodávajících a přímých účastníku z toho profitují i místní hoteliéři a restaurace. V rámci exkurze měli její účastníci možnost navštívit umělecké trhy v Seehamu. 

Cestou do Solnohradska a zpět představili hostitelé ještě tři zemědělské podniky, které měly společné to, že když je převzala mladá generace, hledala další cesty, jak zatraktivnit zemědělské podnikání a podnikání na venkově obecně.

V bavorském Attingu to byla farma specializovaná na pěstování brambor a zejména dýní. Aby návštěvníci se cítili dobře, tak součástí farmy byla komentovaná prohlídka, která začínala končila ve vlastním obchůdku s kavárničkou.

Originálním nápadem je rovněž zřídit kavárnu v podkroví velkokapacitního kravína, jak to udělala rodina Thalhammerova v Ahamu. Jejich Stoi Cafe je dnes vyhledávaným víkendovým místem. Výuka pečení chleba na farmě rodiny Strasserových v Korndoblu jen dokresluje, že možnosti pro diverzifikaci podnikání na venkově určitě jsou.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků