Hlavní obsah

Josef Geryk

Článek

Články k tématu

Esej Jana Géryka: Kdo má poslední slovo?

15. 12. 2020, 10:00

Václav Bělohradský se ve své nedávné salonní úvaze nad novou knihou ústavního právníka Jana Kysely o dělbě moci zamyslel nad současnou krizí legitimizační...

Esej Jana Géryka: Generace po půl století

11. 2. 2020, 10:00

Časový odstup jedné generace od druhé není pevnou konstantou. Mnohem spíše jsou generační předěly vázány na zásadní události vyvolávající specifickou...

Jan Géryk: Čtyřakordová hrdinství

1. 2. 2019, 10:00

Ve svém nedávném salonním eseji o Janu Palachovi píše Jiří Přibáň, že „dar smrti je protest proti abnormálnímu násilí na životu, které se maskuje jako normální...

Jan Géryk: Politické památkářství

31. 8. 2018, 11:00

V dubnovém čísle časopisu Art+Antiques se historička umění Milena Bartlová zamyslela nad vhodností varianty nahradit Libeňský most jeho kopií. Na takový nápad...