Hlavní obsah

Detenční ústav

Foto: Petr Kozelka, Právo
Článek

Zabezpečovací detence je nový typ ochranného opatření pro pachatele závažné trestné činnosti. Je určeno pro osoby s vysokou mírou nebezpečnosti pro společnost, kdy jejich duševní stav trvale i dočasně způsobuje, že se závažné trestné činnosti dopouštějí.

U těchto lidí pak hrozí, že se budou v budoucnu takového jednání dopouštět. V těchto případech není téměř žádná nebo jen velmi malá pravděpodobnost účinnosti běžných programů zacházení ve výkonu trestu.

Detenční ústavy jsou v současnosti v Brně a Opavě.

V Brně disponuje ústav 50 místy, v Opavě jich je připraveno dalších 150. Ústavy umožňují umisťování chovanců po jednom, maximálně po dvou na pokoji při zachování šesti metrů čtverečních na osobu.

Zařízení spadá do správy Vězeňské služby ČR. Zabezpečovací detence trvá, dokud to vyžaduje ochrana společnosti. Nejméně jednou za 12 měsíců soud přezkoumává, zda důvody pro pokračování léčby trvají. U mladistvých přezkum probíhá jednou za šest měsíců.

Podle poznatků psychologů by se měla zabezpečovací detence ukládat zejména těmto osobám:

1) vrahům, kteří mají v životní historii předchozí násilnou trestnou činnost (i vraždu) a kteří jsou posouzeni jako nebezpeční – konkrétně: a) vrazi s diagnózou sexuálního sadismu (a jeho variant), patologické sexuální agresivity – bez předchozí recidivy b) vrazi s diagnózou defektní či hraničně defektní inteligence – bez předchozí recidivy c) vrazi – recidivisté s rysy anetičnosti a explozivity d) ostatní vrazi, kteří mají v minulosti násilí a jsou posouzeni jako nebezpeční  

2) sexuálním deviantům – multirecidivistům – u nichž prokazatelně opakovaně selhala ochranná léčba, konkrétně: a) patologickým agresorům – recidivujícím pachatelům sexuálního  násilí b) pachatelům pohlavního zneužívání, kteří byli v minulosti více než dvakrát trestaní bez efektu ochranného léčení c) sexuálním delikventům s organicky podmíněnou, bezvýsledně léčenou poruchou osobnosti

Články k tématu