Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Nemocenská a náhrada mzdy

Pokud je člověk v pracovní neschopnosti, výplata nemocenských dávek nahrazuje výpadek jeho příjmů. Vyplácí se v rámci systému nemocenského pojištění. Člověk v pracovní neschopnosti nemocenskou dostává od 15. dne své nemoci. Od 4. do 14. dne nemoci mu zaměstnavatel vyplácí takzvanou náhradu mzdy. Od prvního do třetího dne nemoci člověk v dočasné pracovní neschopnosti nedostává nic.

Ilustrační snímek Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Nemocenská a náhrada mzdy

Na náhradu mzdy mají nárok zaměstnanci v pracovním poměru či pracující na základě dohody o pracovní činnost. Zaměstnavatel ji vyplácí v období prvních 14 kalendářních dní trvání dočasné pracovní neschopnosti či karantény. A to pouze za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny (směnami) či za svátky, pokud měl během nich pracovat.

Na náhradu mzdy nebo platu nemají dočasně práce neschopní nárok za první tři takovéto dny (tzv. karenční doba). Pokud je člověk v karanténě, dostává náhradu mzdy již od prvního dne. Karenční doba se v tomto případě neuplatňuje.

Jak se vypočítá náhrada mzdy

Zákon stanoví výši náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti takto:

 • první tři pracovní dny (směny): bez náhrady mzdy,
 • od 4. pracovního dne (směny) do 14. pracovního dne (směny): náhrada mzdy ve výši 60 procent průměrného redukovaného výdělku.

Výše náhrady mzdy při karanténě:

 • od 1. pracovního dne (směny) do 14. pracovního dne (směny): náhrada mzdy ve výši 60 procent průměrného redukovaného výdělku.

Průměrný hodinový výdělek se upraví stejně jako denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenské, přičemž se příslušné částky násobí koeficientem 0,175. Náhrada mzdy se tedy (z redukovaného průměrného hodinového výdělku) počítá v roce 2018 takto:

 • částka do 175 (1000 x 0,175) korun: z ní se počítá 90 procent
 • částka od 175 do 262,33 (1499 x 0,175) korun: z ní se počítá 60 procent
 • částka od 262,33 do 524,65 (2 998x 0,175) korun: z ní se počítá 30 procent

K částce nad 524,65 korun se už nepřihlíží.

Příklad výpočtu náhrady mzdy

Pan Novotný byl v pracovní neschopnosti celkem 11 pracovních dní (88 hodin). Za první tři dny (24 hodin) mu náhrada mzdy nenáleží.

Počet hodin pracovní neschopnosti pro náhradu mzdy: 64 hodin

Průměrný hodinový výdělek (PHV): 290 korun

Redukce PHV:

 • do 175 korun redukce na 90 procent, tedy na: 157,5 korun 
 • nad 175 do 262,33 korun redukce na 60 procent, tedy na: 52,398 korun
 • nad 262,33 do 524,65 korun redukce na 30 procent, tedy na: 8,301 korun
 • nad 524,65 korun se redukce nezohledňuje
 • Redukovaný PHV: 218,199 korun

Náhrada mzdy za 64 hodin: 60 procent z 218,199 korun, tedy 130,9194 korun x 64 hodin: 8378,8416 korun

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti pana Novotného bude 8379 korun.

Jak se vypočítá nemocenská

Nemocenská se počítá z denního vyměřovacího základu. Základem pro jeho výpočet pak jsou hrubé příjmy ve 12 předcházejících kalendářních měsících. Denní vyměřovací základ se pak vypočítá jako průměr za jeden den. Denní vyměřovací základ je pro výpočet nemocenské redukován.

V roce 2018 jsou tři redukční hranice:

 • částka do 1000 korun - z ní se počítá 90 procent,
 • částka od 1000 do 1499 korun - z ní se počítá 60 procent,
 • částka od 1499 do 2998 korun - z ní se počítá 30 procent.

K částce nad třetí redukční hranici (2998 korun) se již nepřihlíží.

Nemocenská je potom 60 procent z denního vyměřovacího základu (DVZ) do 30. kalendářního dne pracovní neschopnosti, od 31. kalendářního dne do 60. kalendářního dne se zvedá na 66 procent a od 61. kalendářního dne až na 72 procent.

Příklad výpočtu nemocenské:

Pan Novák stráví v pracovní neschopnosti 60 kalendářních dnů. Jeho hrubá měsíční mzda je 40 tisíc korun.

Denní vyměřovací základ pro nemocenskou je 1315 korun (30 000 x 12 / 365).

Do 14. dne pracovní neschopnosti mu bude zaměstnavatel vyplácet náhradu mzdy.

Nemocenská mu přísluší od 15. do 60. dne nemoci. Bude ji tedy pobírat 46 dní.

Redukce denního vyměřovacího základu:

 • do 1000 korun redukce na 90 procent, tedy na 900 korun 
 • nad 1000 korun do 1499 korun redukce na 60 procent, tedy na 189 korun
 • nad 1499 korun do 2998 korun redukce na 30procent, tedy 0 korun
 • nad 2595 korun se redukce nezohledňuje, tedy 0 korun
 • Redukovaný DVZ: 1089 korun

Nemocenská od 14. do 30. dne nemoci: 60 procent z 1089 korun, tedy 653,4 korun x 16 dnů: 10 454 korun

Nemocenská od 31. do 60. dne nemoci: 66 procent z 1089 korun, tedy 718,74 koru x 30 dnů: 21 562 korun

Nemocenská pana Nováka bude celkem 32 016 korun.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků