Hlavní obsah

Výstava těl lidí možná porušuje zákon o pohřebnictví

Netradiční výstava lidských těl, kterou mají návštěvníci od soboty možnost zhlédnout ve Velkém sále pražské Lucerny, možná porušuje zákon o pohřebnictví. Expozici, kterou na různých místech světa zhlédlo už 16 miliónů lidí, bude muset posoudit správní odbor městské části Praha 1, který obdržel stížnost proti jejímu konání.

Výstava těl lidí možná porušuje zákon o pohřebnictví

Organizátoři výstavy, která nabízí dvacet kompletních nabalzamovaných těl v různých pózách a řadu zdravých i nemocí postižených lidských orgánů, se podle oznamovatele Radka Mikuly dopustili řady přestupků proti zákonu.

Mikula se odvolává na příslušné ustanovení Zákona o pohřebnictví, podle nějž musí být lidské pozůstatky uloženy v rakvi. Zákon rovněž zakazuje nakládat s lidskými pozůstatky nebo ostatky "způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého...".

Na spornou etickou stránku aranžování lidských ostatků upozorňují již léta kritici takových výstav. Někteří z nich navíc v minulosti opakovaně nařkli pořadatele, že vystavují ostatky těl umučených čínských politických vězňů. Pořadatelé to ovšem naprosto vylučují. [celá zpráva]

Tomáš Halík protestoval proti účasti studentů

Mezi kritiky kontroverzní expozice je například katolický kněz Tomáš Halík, který ostře protestoval nejen proti výstavě, ale také proti tomu, že se její prezentace účastnili studenti lékařských fakult.

V otevřeném dopise rektoru Univerzity Karlovy Václavu Hamplovi nazval účast členů akademické obce na takové "barbarské akci" za skandální, protože má dodávat této "urážce humanistických tradic naší kultury" zdání "osvětové akce".

Putovní mezinárodní expozici upravených skutečných mrtvých lidských těl, instalovanou od pátku v Lucerně v centru metropole, považuje Halík za jeden z nejodpornějších útoků na důstojnost lidské bytosti v dějinách naší civilizace.

Výstavu odsoudila také Česká anatomická společnost. Považuje za pobuřující, že jsou těla upravena tak, aby vzbudila dojem aktivity živých jedinců a vyvolala senzaci. Lékaři v tomto prohlášení tvrdí, že součástí evropského myšlení je úcta k zemřelým a zacházení s lidskými ostatky v souladu se všeobecně přijímanými pravidly etiky a morálky.

Výňatky ze zákona o pohřebnictví
§ 2 - Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí lidskými pozůstatky mrtvé lidské tělo, nebo jeho části do pohřbení, pokud nejsou za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem použity pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům a zpopelněny ve spalovně zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu.
§ 4
(1) S lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky musí být zacházeno důstojně a tak, aby nedošlo k ohrožení veřejného zdraví nebo veřejného pořádku; z těchto důvodů je zakázáno:
...
c) vystavovat lidské pozůstatky před pohřbením, s výjimkou nekonzervovaného mrtvého lidského těla, které může být vystaveno v otevřené rakvi do 1 týdne od úmrtí, a s výjimkou konzervovaného mrtvého lidského těla, které může být vystaveno v otevřené rakvi i po uplynutí 1 týdne od úmrtí,
...
h) zacházet s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti.
§ 9
(3) Přeprava lidských pozůstatků, na kterou se vztahují mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, se provádí způsobem upraveným těmito smlouvami. Průvodní list k přepravě lidských pozůstatků, potřebný podle příslušné mezinárodní smlouvy vydává krajská hygienická stanice.
(4) Dojde-li k úmrtí na území státu, který není vázán příslušnou mezinárodní smlouvou, je pro převoz na území České republiky nebo převoz přes její území nutný souhlas diplomatické mise nebo konzulárního úřadu příslušného k zastupování zájmů České republiky. Souhlas může být vydán po předložení úmrtního listu a potvrzení o tom, že proti přepravě není námitek z hlediska trestněprávního nebo zdravotního, zejména že osoba, která má být přepravována, nebyla v době úmrtí nakažena nebezpečnou nemocí.
Anketa
Výstava mrtvých těl je podle vás
podnětná pro poznání, jak funguje lidské tělo
74.2 %
neetická degradace lidské důstojnosti
25.8 %
Celkem hlasovalo 17569 čtenářů.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků