„Pozornost BIS se zaměřila na zahraniční bojovníky, kteří v minulosti dobrovolně opustili ČR, aby se mohli připojit k IS. Nešlo o české občany, ale o cizince dříve žijící na našem území. BIS se v průběhu roku podařilo díky novým poznatkům potvrdit předchozí odjezd jedné takové osoby k teroristickým organizacím v Libyi a Sýrii,“ uvedla bezpečnostní služba.

Kromě tohoto cizince však rozvědka má informace o osobních kontaktech dalšího zahraničního bojovníka, který žil v ČR a v roce 2015 se přidal k Islámskému státu. „Pro většinu navrátilců z bojů v Sýrii a Iráku nebyla ČR cílovou destinací, ale byla využívána k jejich dalšímu tranzitu dál do západní Evropy,“ konstatovala rozvědka.

Rozvědka se zajímala také o Jana Silovského, kterému Nejvyšší soud v září potvrdil šestileté vězení za pokus o podporu a propagaci terorismu. [celá zpráva]

Podle ní se však v roce 2016 snížily odjezdy islámských radikálů do Sýrie. Bezpečnostním rizikem ovšem zůstaly jejich návraty.

Nebezpečná skupina

BIS se zaměřila také na lidi, kteří se inspirovali islamistickou ideologií. Podle rozvědky však zůstali ve svých názorech osamoceni a nedostali tak možnost, aby je šířili v české muslimské komunitě. „Oficiální muslimské organizace byly i v průběhu roku 2016 pasivní,“ uvedla BIS.

Zpravodajci se zmínili také o uzavřené skupině ze Střední Asie, jejíž členové jsou žadateli o azyl v ČR. Integrace jejích členů je podle BIS kvůli kulturním odlišnostem obtížná. „Její uzavřenost, vyplývající ze striktního dodržování principů radikálního výkladu islámu, a s tím spojené projevy nepřátelství vůči české společnosti byly bezpečnostním rizikem. Tato komunita působila odděleně od zavedené české muslimské komunity,“ uzavřela BIS.