Hlavní obsah
Projekt SRP od září pilotuje systém online poradenství

Startuje nová vlna kurzů ke strategickému řízení

Všichni ředitelé mateřských, základních a středních škol i školských zařízení, kteří se chtějí naučit strategicky řídit a plánovat, mají příležitost přihlásit se na nové vzdělávací semináře. Vypisuje je Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) v projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), který je podpořen z fondů EU.

Projekt SRP od září pilotuje systém online poradenství
Startuje nová vlna kurzů ke strategickému řízení

Výuka probíhá na internetu prostřednictvím e-learningu. Účastníci se uvedeným způsobem seznamují se studijními materiály podle toho, jak mají čas. Problematiku mohou navíc konzultovat telefonicky nebo on-line se tutorem, který má dlouholeté zkušenosti s řízením školy.

Účastníci mohou dále komunikovat a sdílet zkušenosti s kolegy ve studijní skupině. Na e-learning navazuje prezenční workshop, při němž si účastníci nejen vyzkoušejí, jak získané znalosti uplatnit v praxi, ale také rozšíří kontakty. Vedoucí pracovníci škol projdou osm hlavních témat, která tvoří základní kameny problematiky strategického řízení a plánování.

Klíčovým tématem je tzv. kultura školy. Tvorba a zavádění něčeho nového (v tomto případě strategie) či změna dosud zaběhnutých postupů úzce souvisí právě s kulturou školy. Ta totiž propojuje všechny funkce školy a má přímý i nepřímý vliv na její celkové výsledky. Prostřednictvím kultury školy lze působit na myšlení a jednání vedení školy, učitelského sboru i na jednání žáků a jejich rodičů.

Škola a celá její kultura není neměnná a změna kultury školy je dlouhodobý proces, který vyžaduje změnu v zaběhnutých postupech. Tématem druhého kurzu proto bude vedení a řízení změny. Ředitelé se v prostředí e-learningu seznámí nejen s tím, co taková změna obnáší, ale také jak potřebu změny rozpoznat a určit, jak změnu vůbec naplánovat.

Obsahem třetího e-learningového kurzu jsou metody analýzy potřeb školy, konkrétní náplň tvoří především problematika vyhodnocování potřeb školy. Účastníci si během kurzu stanoví oblasti, které chtějí změnit. Osvojí si také metody, jakými se vnější a vnitřní prostředí analyzuje, a postupy, jak získané poznatky hodnotit a interpretovat.

Jádro e-learningového programu přichází ve čtvrtém semináři nazvaném tvorba strategického plánu rozvoje školy. Zájemci se abstraktně znějícího tématu nemusejí vůbec obávat. Tvůrci totiž kurz sestavili velmi intuitivně a prakticky. Jednotlivé součásti procesu strategického řízení a plánování pochopí úplně všichni. Do procesu tvorby zmíněného plánu patří především formulace mise a vize školy a promýšlení otázek, které jsou pro formulaci strategických cílů nepostradatelné. Téma doplní širší kontext, jak na stanovené cíle získat lidské, finanční a materiální zdroje.

Na strategický plán rozvoje školy přirozeně navazuje jeho implementace. V kurzu implementace procesů strategického řízení a plánování ve školách se ředitelé škol seznámí s tím, jak používat jednotlivé implementační nástroje. Dozvědí se o vlivu strategických procesů na kulturu školy a na oblast řízení změny. Stranou nezůstanou ani nejdůležitější faktory, které mohou implementaci příslušné strategie stát v cestě.

Klíčovými aktéry strategického řízení a plánování jsou pedagogové. Rozumná a citlivá zpětná vazba je důležitým nástrojem, bez kterého se ředitelé škol jen velmi těžko obejdou. Téma pátého kurzu proto představuje hodnocení práce pedagogů. Proč je hodnocení práce učitelů dobré začlenit do řízení celého pedagogického sboru? A jak při tom využít dostupná data o žácích? To jsou vybrané otázky, které rozšíří znalosti účastníků e-learningového kurzu.

Předposledním tématem je tvorba plánu profesního rozvoje pedagogů. Účastníci studia strategického řízení a plánování se dozvědí, z jakého důvodu je důležité stanovit cíle a prostředky rozvoje profesních kompetencí pedagogů na základě vize školy i potřeb žáků. Téma zahrnuje v neposlední řadě také vytváření osobního plánu profesního rozvoje pedagoga a hodnocení dosavadní praxe školy.

Celý e-learningový program uzavírá problematika evaluace pokroku školy. Monitorování a hodnocení, jak se podařilo škole vytyčený plán naplnit, je velmi důležité pro neustálé zlepšování celého procesu strategického řízení a plánování. V kurzu je obsaženo, jakými metodami lze provádět evaluaci, jak využít její výsledky, ale i důvody, proč není třeba se evaluace obávat.
Přihlašování je možné na internetové stránce NIDV pod tímto odkazem.

Autor: Mgr. Petr Valenta, Ph.D., projektový manažer

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Výběr článků