Hlavní obsah
Centra podpory projektu SRP rozšiřují poradenství pro školy

Centra podpory projektu SRP rozšiřují poradenství pro školy

Centra podpory projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) při krajských pracovištích Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) rozšíří v roce 2020 svou poradenskou činnost. Budou radit také školám, které nejsou přímo zapojené do pilotního ověřování systému podpory strategického rozvoje škol.

Centra podpory projektu SRP rozšiřují poradenství pro školy
Centra podpory projektu SRP rozšiřují poradenství pro školy

Projekt SRP ověřuje od roku 2017 systém tzv. intenzivní podpory v oblasti strategického řízení a plánování ve školách. Do pilotáže se zapojilo 95 škol, jejichž ředitelé procházejí dlouhodobým vzdělávacím programem a využívají individuálních konzultačních a poradenských služeb, mentoringu a koučinku.

Získané poznatky a spolupráce s konzultanty jim pomáhají při vytváření vize školy, zpracování strategického plánu a vedení lidí k dosahování nastavených cílů (pedagogický leadership). Po úspěšných dvou letech pilotáže, která bude pokračovat až do června 2021, nyní projekt SRP zprostředkuje zkušenosti formou poradenství přímo v centrech podpory.

Aktuální nabídka center podpory SRP

V současné době směřuje činnost center podpory do dvou oblastí. Metodická pomoc s projekty zjednodušeného vykazování (tzv. Šablony) umožňuje školám vybrat si konkrétní aktivity a získat pro ně finanční podporu z Operačního programu MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělávání. Může se jednat o personální podporu (např. asistenti pedagoga, školní psychologové), vzdělávání pedagogů nebo aktivity pro děti a žáky (čtenářské kluby, doučování).

Pracovníci center pomáhají školám při výběru Šablon, zpracování projektové dokumentace, provázejí je v průběhu realizace aktivit a zprostředkovávají zkušenosti mezi školami při společných setkáváních a formou Inspiromatu. Centra podpory projektu SRP tak poskytují jedinečnou, komplexní a vysoce odbornou podporu školám při čerpání Šablon, a to zcela zdarma.

Další pomoc je nabízena tvůrcům a realizátorům tzv. Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v území (tzv. MAP). Konzultanti v tomto případě pomáhají sestavit a naplňovat regionální plán rozvoje škol v určitém území tak, aby odpovídal potřebám zapojených škol, ale také strategickým cílům MŠMT.

I tato podpora probíhá formou pravidelných setkávání, konzultací, přímého zapojení do projektů místního akčního plánování. V nabídce center podpory je ale také vzdělávání, webináře a soubor tematicky zaměřených metodických materiálů. Aktivity jsou pro realizátory MAP opět bezplatné.

Poradenství ke strategickému řízení 

Zkušenosti s podporou rozvoje na různých úrovních vzdělávacího systému chce projekt SRP nyní předávat i aktérům, kteří dosud do projektu zapojeni nebyli. Během podzimu 2019 byla spuštěna pilotáž online poradenství v oblasti strategického řízení a plánování pro školy a na začátek roku 2020 je plánován ostrý provoz.

Jakýkoliv ředitel na území České republiky bude mít prostřednictvím online platformy možnost kontaktovat odborníka v centru podpory a požádat o radu týkající se zavádění nebo prohlubování strategického řízení školy. Se souhlasem tazatele pak budou některé dotazy a odpovědi zveřejněny na webu projektu SRP, aby z nich mohli čerpat doporučení i další ředitelé, kteří centrum podpory přímo nekontaktovali. Pokud se systém dlouhodobě osvědčí, je plánováno jeho využití pro poradenství v oblasti místního akčního plánování.

Rozšíření nabídky o poradenství ke strategickému řízení a plánování ve školách je logickým krokem, který aktivity center podpory propojuje v jeden celek. Umožní ředitelům porozumět procesům strategického řízení rozvoje školy, poskytne doporučení pro jejich zavádění a využívání přímo v podmínkách školy. Přitom podpoří návaznost výběru Šablon na strategické cíle školy a zprostředkuje kontext místního akčního plánu, se kterým by cíle škol měly být v souladu. Pomůže tak prohloubit strategické myšlení ředitelů, plánovat rozvojové aktivity efektivně, získávat odpovídající zdroje pro jejich realizaci, spolupracovat při plnění cílů v rámci území a zažít uspokojení z přínosů dobře realizovaných změn.

Autor: Petr Valenta, projektový manažer SRP

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Výběr článků