Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Úpravy pracovní doby pro rodiče

Je velice časté, že zaměstnanci pečující o malé děti potřebují upravit pracovní dobu tak, aby se mohli svým dětem dostatečně věnovat. Zákoník práce těmto zaměstnancům umožňuje požádat o úpravu pracovní doby, a pokud je to možné, zaměstnavatel je jim povinen vyhovět. Jak se ale postupuje v případě, když dítě vyroste a rodič chce znovu naplno pracovat?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Úpravy pracovní doby pro rodiče


U svého zaměstnavatele jsem zaměstnána již několik let. Před pár roky jsem jej požádala o kratší pracovní dobu z důvodu péče o svého malého syna. Zaměstnavatel mi vyhověl a vše fungovalo báječně. Nyní můj syn vyrostl a tak jsem po zaměstnavateli chtěla svůj původní úvazek. Jemu to ale prý vyhovuje a nic měnit nehodlá.

Kratší pracovní doba

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu pracovní doby podanou (i) zaměstnancem, který pečuje o dítě mladší 15 let, (ii) těhotnou zaměstnankyní, nebo (iii) zaměstnancem, který prokáže, že dlouhodobě pečuje o osobu závislou na péči jiného ve II. nebo vyšším stupni. Odmítnout takovouto žádost zaměstnavatel může pouze, pokud by mu bránily vážné provozní důvody.

Zaměstnanec samozřejmě musí počítat s tím, že úměrně s délkou jeho pracovní doby se mu snižuje jeho mzda nebo plat.

Žádost o kratší pracovní dobu

V žádosti by měl zaměstnanec přesně uvést, o jakou úpravu pracovní doby žádá (např. kolik hodin v týdnu chce/může pracovat, jaká může být maximální délka jeho směny, v jaké dny by mohl pracovat, atd.). Pokud nepodá dostatečně detailní žádost, může očekávat, že ho zaměstnavatel vyzve, aby ji doplnil.

Jak jsme již uvedli výše, zaměstnavatel může odmítnout žádost zaměstnance pouze v případě, že by mu v tom bránily vážné provozní důvody. Vážnými provozními důvody jsou takové, které by znemožnily, narušily nebo vážně ohrozily provoz zaměstnavatele, tedy výkon činností a plnění úkolů souvisejících s výrobou, poskytováním služeb nebo s jinými činnostmi, kterými se zaměstnavatel zabývá.

Konec kratší pracovní doby

Poté, co odpadnou důvody pro uplatnění kratší pracovní doby, může zaměstnanec zaměstnavatele požádat o návrat do původního stavu. Zákon zde však už zaměstnavateli žádnou povinnost vrátit vše zpět neukládá. Rozhodnutí je tedy zcela v rukou zaměstnavatele, který může trvat na současném (kratším) režimu.

Zaměstnanci by proto měli na tento okamžik myslet včas – tedy již v okamžiku podání žádosti o úpravu pracovní doby. Je totiž možné dohodnout si se zaměstnavatelem, že pracovní doba zaměstnance bude upravena pouze po určitou předem stanovenou dobu, například jen do 6 let věku dítěte.

Shrnutí

Ve vašem případě bohužel musíme konstatovat, že pokud se zaměstnavatel rozhodne vaši pracovní dobu do původního rozsahu nevrátit (tedy s vámi dohodu o změně pracovní doby neuzavřít), má na takové jednání právo. Vaše možnosti jsou proto velmi omezené. Můžete se pokusit zaměstnavateli vše vysvětlit a zdůraznit mu jakou přidanou hodnotu byste mu mohla během rozšířené pracovní doby přinést a tím změnit jeho názor. Vynutit změnu jeho postoje však bohužel nelze.

Odpovídali Tomáš Neuvirt a Matěj Novák z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz. 

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků