Hlavní obsah
Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Může nás zaměstnavatel na prodejně sledovat kamerou?

Zejména k ochraně majetku zaměstnavatele, ale i k ochraně zdraví osob využívají někteří zaměstnavatelé možnosti sledování pracoviště pomocí kamerových systémů. Je ale monitoring v souladu s ochranou soukromí zaměstnance, nenaruší jej taková kontrola?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Může nás zaměstnavatel na prodejně sledovat kamerou?
Pracuji jako prodavačka v masně. Příští týden nám chtějí nainstalovat kamery do prodejny. Je mi to velmi nepříjemné a už teď z toho mám psychické problémy, že mě bude někdo neustále sledovat. Dokonce kvůli tomu uvažuji o výpovědi. Je možné se proti nainstalování kamer nějak bránit?

Ochrana soukromí zaměstnance

Zákoník práce uvádí, že zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu, který spočívá ve zvláštní povaze jeho činnosti, narušovat soukromí zaměstnance, a to ať už se jedná o odposlech, záznam telefonických hovorů zaměstnanců, kontrolu jejich e-mailů či pošty anebo třeba o provoz kamerového systému.

Přiměřený zásah do soukromí zaměstnance

Na druhou stranu má ale zaměstnavatel v případě závažného důvodu právo do soukromí zaměstnance zasáhnout a výše uvedené kontroly zavést. A to za předpokladu, že bude zaměstnance předem informovat o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.

V případě kamerového systému by ospravedlňujícím důvodem k jeho nainstalování a provozu mohla být zejména:

  • ochrana života a zdraví zaměstnanců, ale i třetích osob, kteří vstoupí do prostor zaměstnavatele (zákazníci, dodavatelé, návštěvníci aj.), nebo
  • ochrana majetku zaměstnavatele, zaměstnanců nebo třetích osob nacházejících se v prostorách zaměstnavatele.

Nicméně i takový zásah do soukromí zaměstnance musí být přiměřený – není proto možné, aby byly kamery nainstalovány na místech, která jsou určena k hygieně (tedy ve sprchách, převlékárnách a toaletách). Rovněž v prostorách pro odpočinek zaměstnance.

Záznam z kamerového systému

Pokud navíc zaměstnavatel z kamerového systému pořizuje záznam, pak mu vznikají další povinnosti ze zákona o ochraně osobních údajů. Zaměstnavatel by byl povinen zpracování kamerových záznamů oznámit Úřadu na ochranu osobních údajů, ale také například zabezpečit takovéto záznamy proti neoprávněnému přístupu cizích osob.

Stejně tak je zaměstnavatel povinen informovat zaměstnance (a alespoň v základní míře i třetí osoby) o způsobu, jakým se data z kamerového záznamu zpracovávají. Například zda je zpracovává sám zaměstnavatel a v jaké formě, kde a jak dlouho se archivují, kdo konkrétně má k těmto datům přístup a jaká práva může ve vztahu k uchovávaným kamerovým záznamům uplatnit člověk, který na nich byl zachycen.

Shrnutí případu

Doporučujeme nejprve vyčkat, než vás zaměstnavatel bude řádně informovat o účelu kamerového systému, rozmístění kamer a otázkách spojených s uchováním kamerového záznamu.

Pokud by vás zaměstnavatel řádně neinformoval nebo pokud byste nadále měla dojem, že vám kamerový systém příliš zasahuje do soukromí, a jednání se zaměstnavatelem v této věci nebylo úspěšné, můžete se obrátit buď na inspekci práce, nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ty pak posoudí, zda je provoz kamerového systému na vašem pracovišti legální. Případně se můžete domáhat svých práv i soudní cestou.

Odpovídala Gabriela Píková z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků