Hlavní obsah

Poradna: Péče o dítě a pracovní doba

28. 3. 2017, 10:25

Rodiče vracející se do zaměstnání po mateřské nebo rodičovské dovolené musejí často řešit, jak skloubit práci na plný úvazek s péčí o děti. Mají v takových případech nárok na úpravu pracovní doby?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Vracím se po mateřské dovolené zpět do práce. Má zaměstnavatel povinnost mi umožnit pracovat v jiném čase tak, abych mohla odvézt dceru do školky a pak ji večer vyzvednout?

Úprava pracovní doby

Zaměstnankyním a zaměstnancům pečujícím o děti mladší 15 let poskytuje zákoník práce zvláštní ochranu za účelem zajištění harmonie mezi jejich rodinným a pracovním životem. Zaměstnavatel je povinen přihlížet k osobním potřebám takových zaměstnanců při jejich zařazování do směn a má povinnost jim na jejich žádost vhodně upravit pracovní dobu.

Žádost zaměstnance může směřovat například ke stanovení kratší pracovní doby, k jinému začátku nebo konci směn, případně k vyloučení noční práce. V této souvislosti je nutné podotknout, že v případě kratší pracovní doby dochází k tzv. zkrácení úvazku, kdy zaměstnanec celkově pracuje méně, v důsledku čehož následně i pobírá adekvátně nižší mzdu.

Žádost nemá zvláštní předepsanou formu, avšak aby se předešlo případným sporům v budoucnu, doporučuje se podávat ji písemně. Za stejným účelem je vhodné vyžádat si i písemné vyjádření zaměstnavatele.

Může zaměstnavatel odmítnout?

Zaměstnavatel může žádost o úpravu pracovní doby odmítnout pouze tehdy, brání-li mu v tom vážné provozní důvody. Takovými důvody jsou případné nutné změny, které by znemožnily, narušily nebo vážně ohrozily řádný provoz zaměstnavatele, tedy výkon činností a plnění úkolů souvisejících s výrobou, poskytováním služeb nebo s jinými činnostmi, kterými se zaměstnavatel zabývá.

Při posuzování vážnosti provozních důvodů na straně zaměstnavatele se přistupuje k jednotlivým případům individuálně. Vážné provozní důvody musí však zaměstnavatel být vždy schopen prokázat.

Pokud zaměstnavatel s odkazem na vážné provozní důvody žádosti nevyhoví a zaměstnanec je přesvědčen, že takové důvody dány nejsou, o celé věci v případě sporu rozhodne až soud.

Práce přesčas

Pro zaměstnavatele nad rámec výše zmíněného platí omezení při nařizování výkonu práce přesčas zaměstnancům a zaměstnankyním pečujícím o děti mladší než jeden rok. Ačkoliv takovým zaměstnancům nemůže být práce přesčas nařízena, může se s nimi zaměstnavatel na výkonu práce přesčas dohodnout.

Shrnutí případu

Ve vašem případě je možné požádat zaměstnavatele o kratší pracovní dobu či o její jiné rozvržení, abyste mohla ráno odvézt dceru do školky a večer ji vyzvednout. Při kratší pracovní době musíte však počítat s tím, že úměrně s délkou pracovní doby se vám sníží mzda.

Pokud zaměstnavateli nebrání vážné provozní důvody, je povinen vaší žádosti vyhovět. Je dobré dodat, že každou žádost je nutné posuzovat zvlášť s přihlédnutím k daným okolnostem, danému provozu a rovněž k práci, kterou zaměstnanec vykonává. Pokud by vaši žádost zaměstnavatel odmítl, požadujte odůvodnění, abyste se případně mohla proti takovému odmítnutí bránit.

Odpovídali Ondřej Chlada a David Smolař z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Poradna: Mohu do práce se zbraní?

28. 2. 2017, 7:19

Někteří zaměstnanci se v práci dostávají do nebezpečných situací. Platí to například pro zaměstnance pracující jako ostraha objektů či osob. Mohou takoví...

Výběr článků