Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Mohu si k rodičovskému příspěvku přivydělávat na dohodu?

Nejasností kokem mateřské a rodičovské dovolené, respektive kolem peněžních dávek, které se k nim váží, bylo a je stále mnoho. Naše poradna to jasně ukazuje. Dnes si tedy vysvětlíme, jakou prací a v jakém rozsahu si lze při soustavné péči o dítě vylepšit domácí rozpočet.

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Mohu si k rodičovskému příspěvku přivydělávat na dohodu?
Má manželka pracovala na plný úvazek a pak šla na mateřskou dovolenou. V době pobírání sociálního příspěvku (rodičovské) by si ráda přivydělávala  u svého zaměstnavatele, a to formou dohody o provedení práce. A chtěl bych se zeptat: 1. Může vykonávat stejnou práci, aniž by to nějak ovlivnilo pobírání sociální dávky? 2. Započítávají se příjmy z dohody o provedení práce do výpočtu případné nové peněžité pomoci v mateřství, nebo by se PPM vypočítávala stále z platu, který pobírala za plný úvazek před nástupem na mateřskou dovolenou?

Z vašeho dotazu není zcela zřejmé, zda je vaše manželka na mateřské dovolené a pobírá peněžitou pomoc v mateřství, nebo je již na následné rodičovské dovolené a skutečně pobírá rodičovský příspěvek. Jde o dvě odlišné dávky a podmínky, za kterých mohou rodiče vykonávat při jejich pobírání práci, se výrazně liší.

Práce při zachování nároku na peněžitou pomoc v mateřství

Aby vaše manželka mohla pobírat peněžitou pomoc v mateřství při výkonu práce v průběhu mateřské dovolené, platí, že nemůže vykonávat stejnou práci jako před nástupem na mateřskou dovolenou. Nemůže si tedy přivydělávat prací, ze které se odvádělo pojistné na nemocenské pojištění a ze které je vypočítána peněžitá pomoc v mateřství. V tomto případě by jí po dobu zaměstnání peněžitá pomoc v mateřství nebyla vyplácena.

Vaše manželka by však mohla při současném pobírání peněžité pomoci v mateřství vykonávat u svého, případně u jiného zaměstnavatele jiný druh práce, než má sjednaný v pracovní smlouvě. Na tuto jinou práci může uzavřít dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti, i novou pracovní smlouvu. Umožnit výkon jakékoli práce je však zaměstnavatelům doporučeno až po uplynutí šesti týdnů od porodu, a to z důvodů ochrany bezpečnosti a zdraví zaměstnankyně.

Práce při pobírání rodičovského příspěvku

Rodičovský příspěvek je peněžitá dávka poskytovaná úřadem práce jednomu z rodičů, pokud po celý den osobně a řádně pečuje o dítě. Tato podmínka se však považuje za splněnou také tehdy, když je celodenní péče o dítě zajištěna jinou zletilou osobou, tedy např. druhým rodičem, prarodičem nebo chůvou. Nebude naopak splněna, pokud by bylo dítě umístěno v jeslích, mateřské školce nebo obdobném zařízení po dobu delší než umožňuje zákon.

Příklad: U dětí do tří let je pobyt v jeslích omezen na nejvýše 5 dní měsíčně, u starších dětí je maximální povolená doba pobytu v mateřské školce buď 4 hodiny denně, nebo 5 dní měsíčně. 

Pokud vaše manželka splňuje výše uvedené podmínky nároku na rodičovský příspěvek, může pracovat bez omezení, aniž by o příspěvek přišla. Se svým nebo s jiným zaměstnavatelem tak může uzavřít libovolný pracovněprávní vztah, včetně vámi zmiňované dohody o provedení práce. Pozor ovšem na zákonné pravidlo, že zaměstnanec nemůže u stejného zaměstnavatele vykonávat stejné práce v dalším pracovněprávním vztahu. Na základě dohody tedy vaše manželka může vykonávat pouze jinou práci než tu, kterou má sjednanou v pracovní smlouvě a kterou tedy zřejmě konala před nástupem na mateřskou dovolenou.

Vzhledem k tomu, že nárok na čerpání rodičovského příspěvku není závislý na současném čerpání rodičovské dovolené, je dokonce možné, aby vaše manželka vykonávala svou původní práci (a nečerpala tedy rodičovskou dovolenou) a zároveň pobírala rodičovský příspěvek. V případě, že nechce pracovat na plný úvazek, může svého zaměstnavatele požádat o kratší pracovní dobu, např. na dvacet hodin týdně, nebo i méně. Zaměstnavatel bude její žádosti povinen vyhovět, pokud mu v tom nebudou bránit vážné provozní důvody.

Dohoda o provedení práce výši dávky neovlivní

Při výpočtu výše peněžité pomoci v mateřství se vychází pouze z příjmů podléhajících odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Odměna z dohody o provedení práce těmto odvodům nepodléhá. Pokud bude vaše manželka vykonávat práci na základě této dohody, výši její další peněžité pomoci v mateřství to tedy neovlivní. Bude se stále vypočítávat pouze ze mzdy, kterou pobírala v pracovním poměru (za předpokladu, že vaše manželka nastoupí na druhou mateřskou dovolenou do 4 let věku prvního dítěte).

Na dnešní dotaz odpovídala Romana Kaletová, advokátní kancelář  Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny v
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků