Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Pojistit si můžete až desítky vážných chorob, pozor ale na podmínky pojišťoven

Téměř všechny tuzemské pojišťovny nabízejí klientům samostatně, ale i jako doplněk k životní pojistce, pojištění závažných onemocnění zahrnující desítky chorob. Než si však pojištění sjednáte, seznamte se s podmínkami, pojišťovny totiž nepojistí úplně každého.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Pojistit si můžete až desítky vážných chorob, pozor ale na podmínky pojišťoven

Pojišťovny definovaly desítky vážných nemocí, které mohou člověka na měsíce, ale i roky vyřadit z běžného života a hlavně znemožnit mu pracovat, což s sebou pochopitelně nese i ztrátu příjmu.

Klientům proto nabízejí možnost si různé typy závažných chorob pojistit. Prakticky v každé pojišťovně se setkáte s nabídkou pojištění jak širokého spektra vážných nemocí, tak pouze vybraných chorob (např. rakovina, infarkt, cévní mozková příhoda apod.). Je pak na klientovi, zda si sjedná komplexní pojištění či si pojistí jen vybrané nemoci.

Vybrané vážné choroby, které pojišťovny zahrnují do pojištění závažných onemocnění
Alzheimerova choroba, cévní mozková příhoda, klíšťová encefalitida, roztroušená skleróza, slepota, nákaza virem HIV při transfuzi či výkonu povolání, rakovina, bakteriální meningitida, Parkinsonova choroba, hluchota, chronické selhání ledvin, amyotrofická laterální skleróza, infarkt myokardu, glaukom, Crohnova choroba, Bechtěrevova choroba a další.

Spektrum pojištěných chorob je v některých pojišťovnách opravdu široké, nejvyšší počet - až 67 - zahrnula do pojištění NN Životní pojišťovna (NNŽP). „Náš seznam zahrnuje i několik unikátních diagnóz. Jako jediná pojišťovna například plníme pojistné plnění v případě epilepsie u dospělých,” uvedl pro Právo Vladimír Dvořák z NNŽP.

Pojištění závažných onemocnění je možné sjednat i pro děti. V tomto případě je pak počet pojištěných vážných chorob obvykle nižší.

Nabídka pojišťoven v oblasti pojištění závažných onemocnění pro dospělé
PojišťovnaVarianty pojištění závažných onemocnění
Aegon2 varianty: 4 zásadní nemoci (rakovina, infarkt, mrtvice a roztroušená skleróza)
+ připojištění 24 závažných zdravotních následků
Allianz36 závažných onemocnění/lékařských výkonů
7 pojistných a následných událostí u PRO boj s rakovinou
10 zdravotních událostí u PRO ženy
AXA
56 závažných onemocnění
5 balíčků s různými počty chorob
Česká
podnikatelská pojišťovna (ČPP)
produkt Rizikovka - 26 onemocnění a poranění - z nich lze vybrat jen některá
produkt Evoluce - 27 onemocnění a poranění - klient pojištěn na všechna
ČP39 závažných chorob
z toho 14 v základním balíčku
ČSOB
Pojišťovna
22 závažných chorob - všeobecné pojištění
+ speciální tematické Pro ženy a Pro muže - zaměření na vybrané diagnózy rakoviny
Generali
základní varianta - 7 vážných chorob
rozšířená varianta - 29 vážných chorob
Kooperativa
individuální
MetLife
základní varianta - 15 onemocnění
rozšířená - 32 chorob + opakované plnění
NN ŽP
67 závažných onemocnění
Pojišťovna ČS
kompletní varianta -  33 onemocnění
základní varianta - 4 onemocnění (rakovina, infarkt myokardu, totální ledvinové selhání, cévní mozková příhoda)
Uniqa
34 závažných onemocnění
základ: 4 choroby (rakovina, srdeční infarkt, operace by-pass a mrtvice)
Zdroj: pojišťovny

Odlišný postoj k pojištění závažných onemocnění zaujala pojišťovna Aegon. „Letos jsme představili unikátní koncepci, v níž se záměrně nezaměřujeme na dalekosáhlý seznam diagnóz, ale rovnou na následky, které způsobují. Podle nás má větší smysl vstřícné vymezení čtyř nejčastějších nemocí (rakovina, infarkt, mrtvice a roztroušená skleróza), které kryjeme již od nejmírnějších forem. A k této velké čtyřce si klienti pojistí tzv. závažné zdravotní následky,” upřesnila mluvčí pojišťovny Eva Krutáková.

Pozor na rodinnou anamnézu

V případě, že si budete chtít sjednat pojištění závažných onemocnění, nesmíte akutně žádnou vážnou chorobou trpět.

Některé pojišťovny také zohledňují, zda se ve vaší rodině některá z vážných chorob vyskytovala či vyskytuje, a rodinnou anamnézu sledují především u rakoviny či infarktu nebo cévní mozkové příhody. „Vzhledem k většímu riziku je v takovém případě potřeba počítat s odpovídajícím pojistným,” uvedl Jiří Cívka z Generali.

„Člověk s takovou rodinnou anamnézou si pojištění může uzavřít, při posuzování zdravotního stavu však mohou být některá připojištění upravena. Například u závažných onemocnění je možné, že klient, jehož rodič nebo sourozenec prodělal rakovinu, může být pojištěn s přirážkou na pojistném nebo s omezeným rozsahem pojistné ochrany,” doplnil Martin Švec z MetLife.

„Pojistku může uzavřít i člověk s dědičnými dispozicemi k vážným onemocněním. Dědičné dispozice individuálně posuzujeme, někdy mohou způsobit zdražení pojištění,” uvedla Jana Náchodská z Pojišťovny ČS.

Čekací doba a doba přežití

Pokud některá z vážných chorob u vás propukne, musí od uzavření smlouvy a výplatou pojistného plnění uplynout dostatečně dlouhá doba - tzv. čekací doba. V závislosti na pojišťovně se pohybuje v rozmezí od tří měsíců (například Allianz, ČPP, ČSOB Pojišťovna, Generali, Kooperativa, MetLife či Pojišťovna ČS) do šesti měsíců (například Aegon, AXA, ČP, NNŽP či Uniqa).

„V případě pojistné události následkem úrazu, ke kterému došlo v době trvání pojištění, se čekací doba neuplatňuje,” upozornil Karel Žyla z pojišťovny AXA.

Další podmínkou pro výplatu pojistného plnění je dodržení tzv. doby přežití, která se pohybuje od 15 dnů (ČP) až po 30 dnů (ostatní pojišťovny). Je to doba, po kterou musí pojištěný zůstat naživu, a určuje se ode dne stanovení diagnózy či provedení operace.

Pojistná částka až 10 miliónů korun

Pojišťovny také pojistí jen klienty v určitém věku. V případě dospělých se věk pohybuje zhruba mezi 15 až 65 lety.

Výši pojistné částky pojišťovny většinou nastavují individuálně, přihlížejí jak ke klientovu věku, tak k jeho zdravotnímu stavu. „Vždy záleží na nastavení konkrétní pojistné smlouvy, na potřebách a požadavcích daného klienta, na jeho zdravotním stavu, věku a dalších parametrech,” uvedla Renata Čapková z ČPP.

Nicméně pojistit se můžete i na milióny korun, například u ČP, MetLife či Pojišťovny ČS až na deset miliónů korun. „Pojistné částky nastavuje sám klient podle svých potřeb, a to až do maximální výše osm miliónů korun,” doplnil Milan Káňa z Kooperativy.

Pojistné se pochopitelně následně odvíjí od výše pojistné částky, ale i věku klienta, pojistné doby a dalších parametrů. „Naši klienti za pojištění pro případ vážných onemocnění nejčastěji platí mezi 300 až 800 korunami,” dodal Káňa.

Konec pojištění

K ukončení pojištění a výplatě pojistného plnění pojišťovny přistupují individuálně. Záleží například, jakou chorobou jste onemocněli, v jakém je stádiu, jak máte nastavenou smlouvu apod.

„U rakoviny, mrtvice a roztroušené sklerózy rozlišujeme mírný, střední a extrémní rozsah, tomu odpovídá plnění 25 procent, 50 procent a 100 procent.
Dojde-li k částečnému plnění, pojištění nezaniká. Při dalším postupu nemoci (dosažení dalšího stupně rozsahu) se pojistné plnění vyplácí znovu,” upřesnila Eva Krutáková z Aegon.

„Pojistným plněním připojištění zaniká a je třeba ho znovu sjednat. Každý případ posuzujeme individuálně v závislosti na konkrétním onemocnění,” doplnil Václav Bálek z Allianz.

„Připojištění závažných onemocnění zaniká výplatou 100 nebo více procent sjednané pojistné částky. Tedy platí, že dojde-li k pojistné události, se kterou je spojeno právo na pojistné plnění např. ve výši 10 procent, připojištění je platné dále, dokud není vyplaceno zbylých 90 procent pojistné částky,” uvedl Vladimír Dvořák z NNŽP.

„Výplatou pojistného plnění klientovi pojištění na danou nemoc končí,” dodala Jana Náchodská z Pojišťovny ČS.

„V případě, že má klient sjednanou novou rozšířenou verzi pojištění závažných onemocnění, bude mu při prvním výskytu vyplaceno 100 procent sjednané pojistné částky a při druhém výskytu závažného onemocnění pak 50 procent,” zmínil Martin Švec z MetLife.

Modelové příklady
Allianz: 35letý muž bez zdravotních problémů, nekuřák a rekreační sportovec. Pojistná částka závažných onemocnění sjednána na 1 milión korun.
Výše pojistného: 437 korun měsíčně.
ČP: 35letý klient si sjedná základní balíček (14 vážných chorob) v rámci pojištění Můj život. Pojistná částka sjednána na 1 milión korun.
Výše pojistného u pojištění sjednaného do 65 let věku klienta: 808 korun měsíčně.
Výše pojistného u pojištění sjednaného do 50 let věku klienta: 578 korun měsíčně.
Generali: 35letý muž bez zdravotních problémů, nekuřák a rekreační sportovec. Pojistná částka závažných onemocnění sjednána na 1 milión korun.
V základní variantě (7 vážných chorob) sjednané do 55 let věku klienta je výše pojistného: 663 korun měsíčně.
V rozšířené variantě (29 vážných chorob) sjednané do 55 let věku klienta je výše pojistného: 818 korun měsíčně.
MetLife: 30letý muž, nekuřák, pravidelně absolvuje preventivní lékařské prohlídky, Pojistná částka je 100 tisíc korun.
Výše pojistného v základní verzi (15 diagnóz) sjednané do 65 let věku klienta: 40 korun měsíčně.
Výše pojistného v nejrozšířenější verzi (32 diagnóz a s možností opakované výplaty) sjednané do 65 let věku klienta: 62 korun měsíčně.
NNŽP: 35letý klient, pojistná částka je 1 milión korun.
Výše pojistného u pojištění sjednaného do 60 let věku klienta: 1000 korun měsíčně.
Pojišťovna ČS: 35letý muž bez zdravotních problémů, nekuřák a rekreační sportovec. Pojistná částka závažných onemocnění sjednána na 1 milión korun.
Výše pojistného v základní variantě (4 vážné choroby) sjednané do 70 let věku: 1120 korun měsíčně.
Výše pojistného v kompletní variantě (33) sjednané do 70 let věku: 1574 korun měsíčně.
Anketa
Sjednáte si pojištění na závažné nemoci?
Pojištění už mám sjednané
44.3 %
Ano, uvažuji o tom
21.7 %
Ne
32.1 %
Nevím
1.9 %
Celkem hlasovalo 106 čtenářů.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků