Hlavní obsah

Už necelé dvě tisícovky ročně vám pojistí léčbu závažného onemocnění v cizině

7. 11. 2013, 8:35
Právo, Novinky, Barbora Buřínská

Až do letošního října chyběl na českém pojistném trhu produkt, jenž by lidem, kteří velmi vážně onemocní, pomohl s rychlým zajištěním a financováním léčby na specializovaných klinikách v zahraničí. Jako první zalepila díru ČSOB Pojišťovna, která v říjnu uvedla na trh pojištění ČSOB Pojišťovna Best Doctors. Ročně za ně zaplatíte od 1760 do 9120 korun podle věku, ve kterém si je uzavřete.

Foto: Profimedia.cz

Součástí pojištění je i zprostředkování 2. odborného lékařského posudku od světové kapacity v daném oboru medicíny.

Článek

„Nové pojištění zajišťuje nejlepší možnou léčbu nebo operaci v zahraničí, bez ohledu na finanční nebo zeměpisné bariéry, a řeší rovněž případnou nedostupnost specializované léčby v České republice,“ uvedl Marek Nezveda z ČSOB Pojišťovny.

Pojišťovna spolupracuje se společností Best Doctors, která na mezinárodní úrovni využívá databázi zhruba 50 tisíc zdravotních specialistů z více než 400 různých oborů a 30 zemí světa.

Jak to funguje v praxi

V případě, že člověk, který si pojištění uzavře, onemocní některým z vybraných závažných onemocnění, má možnost získat odborný lékařský posudek od světového specialisty v daném oboru medicíny. Zajistí ho společnost Best Doctors a slouží k potvrzení stanovené diagnózy nebo navržení odlišného postupu léčby a eventuálnímu nabídnutí možnosti léčby u zahraničního specialisty.

„Posouzení dostupných zdravotních informací a návrh postupu léčby klientovi trvá průměrně okolo 10 až 15 dní. Díky databázi cca 50 tisíc světově uznávaných odborníků je možné ihned zajistit vybranou léčbu, což podstatně zkracuje případné čekání na špičkovou péči,“ upřesnil Nezveda.

Pojištěné diagnózy a lékařské zákroky
Léčba nejzávažnějších typů rakovinyLéčba zhoubného nádoru, jež je charakterizován nekontrolovatelným růstem a invazivním šířením nádorových buněk do okolních tkání a orgánů. Léčba zahrnuje léčbu leukémie, sarkomu a lymfomu (vyjma kožního lymfomu).
Bypass koronárních artériíPodstoupení operace (na základě doporučení kardiologa) k nápravě zúžení nebo ucpání jedné nebo více koronárních artérií s použitím bypassových štěpů.
Neurochirurgický zákrokJakýkoli chirurgický zákrok na mozku nebo jiných nitrolebních strukturách, včetně operace benigního nádoru v míše.
Transplantace orgánů tkání nebo kostní dřeněChirurgická transplantace, při které pojištěný přijme ledvinu, část jater, plicní lalok, část slinivky břišní nebo kostní dřeň (autologní nebo alogenní) od živého kompatibilního dárce.
Náhrada srdečních chlopníPodstoupení operace (na doporučení kardiologa) s cílem náhrady jedné nebo více srdečních chlopní.
Zdroj: ČSOB Pojišťovna

Pojištění hradí také veškeré náklady na léčení, včetně souvisejících nákladů, například za dopravu a ubytování pro pojištěného i jednu osobu doprovodu, překlad dokumentů, komunikaci se specialisty apod. Nemocný člověk se tak nemusí o nic starat, veškeré zařizování i úhradu nákladů za něj převezme společnost Best Doctors.

Pojistná částka: až 50 miliónů korun

Veškerá léčba i další související náklady jsou pojištěny až do výše 50 miliónů korun. Tato částka představuje maximální limit pojistného plnění za celou dobu trvání pojištění.

Během jednoho pojistného roku (například od 1. 12. 2013 do 1. 12. 2014) může člověk vyčerpat pojistné plnění až do výše 25 miliónů korun.

Pojištěni pro novorozence i seniory

Pojištění je otevřené prakticky pro všechny věkové kategorie, počínaje malými dětmi od 30 dní věku až po seniory do 74 let. Dovršením 75 let pojištění zaniká. Maximálním vstupním věkem je ale už 60 let.

Před podepsáním smlouvy musí zájemce o pojištění vyplnit jednoduchý zdravotní dotazník čítající pět otázek. „Nelze však pojistit už nemocného člověka, stejně tak nesmí být nejméně deset let léčen na jednu z pěti diagnóz, které pojištění kryje,” upřesnil pro Právo Petr Milata, tiskový mluvčí pojišťovny.

Pojištění klient uzavírá na jeden rok s tím, že se vždy automaticky o další rok prodlouží, pokud se některá ze stran nerozhodne v pojištění nepokračovat.

Výše pojistného odstupňována podle věku

Minimální roční pojistné 1760 korun stojí pojištění nejmladší generaci do 18 let. Lidé ve věku 19 - 64 let zaplatí 4288 korun ročně a senior yod 65 do 74 let přijde pojištění ročně na 9120 korun.

Pojistné se vždy změní v roce, ve kterém pojištěný dosáhne přelomového věku (dolní hranice následující věkové kategorie).

Spolupráci s Best Doctors chystají i další pojišťovny

Podle průzkumu Práva mezi dalšími pojišťovnami, nezůstane pravděpodobně ČSOB Pojišťovna dlouho jediným poskytovatelem tohoto typu pojištění.

"Připravujeme také spolupráci s Best Doctors, předpokládáme, že obdobný produkt nabídneme klientům v prvním pololetí roku 2014," uvedl pro Právo Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa.

Z pohledu poptávky svých klientů problematiku financování léčby v zahraničí detailně analyzuje i pojišťovna Allianz. Allianz působící na Slovensku už dokonce se společností Best Doctors spolupráci navázala a podobné pojištění nabízí.

O společnosti Best Doctors

  • založena v roce 1989 v Bostonu, USA
  • na trhu působí 20 let
  • 40 miliónů klientů
  • využívá databázi cca 50 tisíc zdravotních specialistů
  • spolupracuje s více než 300 pojišťovnami na světě
  • Amerika: Kanada, USA, Latinská Amerika a Karibik
  • Evropa: Velká Británie, Irsko, Holandsko, Španělsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko
  • Asie a Pacifik: Saudská Arábie, Japonsko, Singapur, Austrálie, Nový Zéland
  • Od 1. 10. 2013 Best Doctors v ČR (ČSOB Pojišťovna Best Doctors)

V průběhu příštího roku chystá zavedení podobného produktu i pojišťovna Generali.

Reklama

Související články

Výběr článků