Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Jak se správně rozhodnout pro odchod do důchodu

Nastavit si ten správný termín pro odchod do důchodu se zdá být jednoduché. Ovšem není tomu tak, kvůli neznalosti a nepozornosti totiž můžete přijít zbytečně o stovky korun měsíčně.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Jak se správně rozhodnout pro odchod do důchodu

Jak upozorňují odborníci ze společnosti Freedom Financial Services, nad žádostí o důchod by se měli zamyslet především ti, kteří se chystají odejít do důchodu v letošním roce. Ovšem i ti, které čeká odchod do důchodu v prvním čtvrtletí roku 2021, vyplatí se jim totiž o důchod zažádat si ještě letos, byť by měl být předčasný.

Důchodového věku dosáhnete do konce roku 2020

Pro ty z vás, kteří do konce letošního roku dosáhnete důchodového věku, ale ještě vám starobní důchod nebyl přiznán, je klíčové vědět, zda bude výhodnější nechat si spočítat důchod na úrovni roku 2020 a od ledna 2021 již pobírat takto vypočítaný důchod navýšený o příslušnou valorizaci, nebo raději pár týdnů počkat a zažádat si o přiznání důchodu až v roce 2021 dle výpočtu platného pro rok 2021.

 Co je potřeba o starobním důchodu vědět
  • Lidé mohou požádat o řádný starobní důchod ke dni vzniku nároku na tento důchod, tedy při dosažení důchodového věku, pokud získali dobu pojištění alespoň 35 let.
  • O řádný starobní důchod lze požádat k jakémukoliv datu po dni vzniku nároku na tento důchod.
  • Pokud budou lidé po vzniku nároku na starobní důchod vykonávat výdělečnou činnost a nebudou pobírat důchod (starobní ani invalidní pro invaliditu třetího stupně), zvýší se jim za každých 90 kalendářních dnů procentní výměra důchodu o 1,5 procenta výpočtového základu.
  • Doba kratší než 90 dnů se může přičíst k získané době pojištění, pokud se tím získá další celý rok.

„V předchozích letech se pojištěncům, kteří dosáhli důchodového věku v období posledních tří měsíců kalendářního roku, často vyplatilo posunout termín přiznání starobního důchodu na počátek roku následujícího, neboť tento starobní důchod byl vyšší než starobní důchod přiznaný do konce předcházejícího roku a následně valorizovaný. V letošním roce tomu tak ve většině případů není,“ upozornil Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services.

Odborník zabývající se problematikou výpočtu důchodů své doporučení ilustruje na příkladu reálných pojištěnců, kterým vznikl nárok na starobní důchod v posledním čtvrtletí letošního roku 2020. Ve všech čtyřech případech by byl starobní důchod přiznaný v roce 2021 významně nižší než valorizovaný starobní důchod přiznaný v roce 2020. S rostoucí výší důchodu pochopitelně rozdíl roste.

Příklady reálných pojištěnců, kterým vznikl nárok na starobní důchod v posledním čtvrtletí roku 2020
Doba pojištění
Starobní důchod (SD)

rozdíl SD v 2021
- valor. SD v 2020
v roce 2020
v roce 2021
přiznaný
valorizovanýpřiznaný
43 let
8716 Kč
9148 Kč
8876 Kč
-272 Kč
48 let
14 741 Kč
15 600 Kč
14 952 Kč
-648 Kč
46 let
26 250 Kč
27 926 Kč
26 678 Kč
-1248 Kč
45 let
34 240 Kč
36 484 Kč
34 862 Kč
-1622 Kč
Zdroj: Výpočty Freedom Financial Services

„Pojištěnci, kteří dosáhli důchodového věku v roce 2020, by měli požádat o přiznání řádného starobního důchodu nejpozději ke dni 31. prosince 2020," doporučil Šafařík. Jak zároveň upozornil, není nutné se rozhodnout do konce letošního roku, o přiznání řádného starobního důchodu lze požádat i zpětně. Ovšem nejpozději do pěti let, protože nárok na výplatu důchodu zaniká uplynutím pěti let ode dne, za nějž důchod náleží.

Důchodový věk dosáhnete v 1. čtvrtletí 2021

Analýza společnosti Freedom Financial Services ukázala, že lidem, kteří dosáhnou důchodového věku v 1. čtvrtletí příštího roku, se vyplatí ještě v roce 2020 zažádat o předčasný starobní důchod.

„Pojištěnci mohou požádat o předčasný starobní důchod, pokud splní alespoň takovou dobu pojištění, která je stanovena pro řádný starobní důchod. Ta činí počínaje rokem 2019 alespoň 35 let,“ doplnil Šafařík.

Předčasný starobní důchod
  • Předčasný starobní důchod je trvale krácený, a to v závislosti na délce doby, která od data přiznání předčasného starobního důchodu chybí do dosažení důchodového věku.
  • Sazba procentní výměry důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 % za období od 721. kalendářního dne.

Podle nastavení metodiky výpočtu výše předčasného důchodu platí, že předčasný starobní důchod znamená trvale nižší důchod. Jak ale odborníci upozorňují, neplatí to vždy.

„Konkrétně to neplatí pro většinu pojištěnců, kterým vznikne nárok na starobní důchod v první polovině roku 2021. Pokud stihnou požádat o předčasný starobní důchod do konce letošního roku, bude předčasný starobní důchod přiznaný v roce 2020 po jeho valorizaci po Novém roce vyšší než řádný starobní důchod přiznaný až v roce 2021,“ upozornil Šafařík.

Svou analýzu pak ilustruje na konkrétním příkladu čtyř reálných pojištěnců, kterým
nárok na řádný starobní důchod vznikne nejpozději do konce března 2021 a počet nezhodnocených dnů zbývajících po započtení celých roků pojištění je v jejich případě alespoň 90 dnů.

Všichni čtyři požádají o předčasný starobní důchod ještě v roce 2020, a to tak, aby počet dnů chybějících do dosažení důchodového věku (tedy do dne vzniku nároku na řádný starobní důchod) nebyl vyšší než 90 dnů. Procentní výměra předčasného starobního důchodu jim bude snížena o 0,9 procenta výpočtového základu. Celková doba pojištění se nezmění.

Výpočty předčasných starobních důchodů 2020 včetně jejich valorizace a řádných starobních důchodů 2021 a jejich porovnání
Doba pojištění
Předčasný starobní důchod v roce 2020 (PSD)
Starobní důchod v roce 2021 (SD)
rozdíl valor. PSD v 2020
- SD v 2021
přiznaný
valorizovanýpřiznaný
43 let
8644 Kč
9070 Kč
8876 Kč
194 Kč
48 let
14 601 Kč
15 450 Kč
14 952 Kč
498 Kč
46 let
25 954 Kč
27 609 Kč
26 678 Kč
931 Kč
45 let
33 831 Kč
36 046 Kč
34 862 Kč
1 184 Kč
Zdroj: Výpočty Freedom Financial Services

Výpočty ukazují, že valorizované předčasné důchody 2020 jsou ve všech čtyřech případech vyšší než řádné starobní důchody přiznané v roce 2021. S výší důchodů tyto rozdíly opět rostou. Výhodnost předčasného starobního důchodu zvyšují i vyplacené peníze navíc v období před dosažením důchodového věku (mohou to být až tři měsíční výplaty důchodu).

„Pojištěnci, kteří dosáhnou důchodového věku v prvním čtvrtletí roku 2021, by měli požádat o přiznání předčasného starobního důchodu, a to nejpozději ke dni 31. 12. 2020. Pokud dosáhnou důchodového věku později v roce 2021, vyplatí se jim nechat si provést předběžný výpočet důchodu nebo alespoň přesně spočítat dobu pojištění, aby se mohli správně rozhodnout, k jakému datu požádat o přiznání starobního důchodu, ať už řádného, nebo předčasného,“ dodal Šafařík.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků