Hlavní obsah

Lidí v předčasném důchodu rychle přibývá. Nižší penze jim nevadí

13. 4. 2020, 12:54
Právo, Jakub Svoboda

Počet lidí, kteří odcházejí do předčasného důchodu, v Česku roste. Neodrazuje je přitom ani to, že mají kvůli tomu trvale krácený důchod. Ke konci loňského roku bylo v předčasné penzi už přes 642 tisíc lidí, což je o 12 tisíc víc než předloni a o 247 tisíc víc než před deseti lety. Vyplývá to z údajů, které Právu poskytla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Foto: Gabriela Krejčová, Novinky

Ilustrační snímek

Článek

Průměrně loni předčasní důchodci podle ministerstva práce a sociální věcí (MPSV) pobírali 12 263 korun. Měli tak v průměru o 1205 korun měsíčně méně než lidé, kteří nastoupili do důchodu v řádném termínu.

Ani trvalé krácení penze však spoustu lidí od předčasného důchodu neodradí. „Moje žena šla do důchodu v roce 2017, o dva roky dříve, než měla. Byla celý život učitelkou na prvním stupni, nechtěla už snášet ten věčný tlak, navíc předtím prodělala dvě závažná onemocnění. Důchod má tak nižší asi o dva tisíce. Mohli jsme si to ale dovolit, protože já vydělávám relativně dost,“ řekl Právu dvaašedesátiletý Robin z Prahy.

Paní Olga ze severní Moravy to má do řádného důchodu čtyři roky. S prací na dílně, kde se montují kola, takový problém nemá, je fit, vypadá o deset let mladší. „Je tam ale věčně průvan a já to snáším stále hůř,“ vysvětlila Právu, proč i ona začala uvažovat o předčasné penzi.

Důchodový věk se zvedá každý rok o několik měsíců. Ve 30. letech, kdy začne do penze odcházet silná generace tzv. Husákových dětí, se má zastavit na 65 letech. Vláda se přitom chystá prosadit, aby pracovníci v náročných profesích mohli už od roku 2023 chodit do penze dřív než ostatní.

Ani trvalé krácení penze spoustu lidí od předčasného důchodu neodradí

Se zvyšujícím se důchodovým věkem se postupně prodlužuje i předčasný důchod, a to ze tří na pět let. Je ale do něj možné nastoupit nejdřív v 60 letech. Do předčasného důchodu je možné jít tehdy, pokud má člověk potřebnou dobu pojištění. Loni se zvýšila na 35 let.

Předčasné odchody do penze
RokPočet lidíJejich podíl mezi starobními důchodci
2000175 7099,2 %
2005285 18914,6 %
2010428 39519,0 %
2012523 88622,4 %
2015586 00924,7 %
2016603 50125,2 %
2017618 84225,7 %
2018630 89626,1 %
2019642 63626,6 %
Zdroj: ČSSZ a výpočty Práva

Zákon o důchodovém pojištění stanoví: „Je-li důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o tři roky dříve před dosažením důchodového věku. Je-li důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o 5 let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku.“

Pokud byl tedy důchodový věk člověka loni například 63 let a osm měsíců, mohl tak jít do důchodu nejvýše o tři roky a osm měsíců dříve. Člověk s důchodovým věkem 64 let a dva měsíce mohl jít do důchodu dříve nejvýše o čtyři roky a dva měsíce atd.

Teprve lidé, jejichž důchodový věk dosáhne 65 let, tedy ročníky 1965 a mladší, tak budou moci mít předčasný starobní důchod přiznaný o celých 5 let dříve před dosažením důchodového věku.

Důchod se skládá ze dvou částí - pevné a procentní. Pevná část důchodu, která je pro všechny stejná, se od letoška zvýšila o 220 korun na 3490 korun. Krátí se jen procentní výměra, v níž se odráží odpracovaná doba a předchozí výdělky. Výše krácení je přitom závislá na délce doby, která chybí od data přiznání předčasného důchodu do dosažení důchodového věku.

Sazba procentní výměry penze se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o 0,9 procent výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 procent se krátí od 361. do 720. kalendářního dne a o 1,5 procenta za období od 721. kalendářního dne.

Jak se krátí důchod ve výši 16 tisíc korun (doba pojištění je 42 let)
Důchod přiznán dříveKrácení sazby procentní výměry důchoduKrácení procentní výměry důchodu
o 90 dní0,9 %144 Kč
o 180 dní1,8 %288 Kč
o 360 dní3,6 %576 Kč
o 720 dní8,4 %1344 Kč
o 1080 dní14,4 %2304 Kč
o 1440 dní20,4 %3264 Kč
o 1800 dní26,4 %4224 Kč
Zdroj: ČSSZ

Mizí z trhu práce

Neroste jen počet lidí v předčasném důchodu, ale i jejich podíl. Na konci loňska tvořili už bezmála 26,6 procenta starobních důchodců. Ještě před dvěma lety to bylo 25,7 procenta a v roce 2010 to bylo necelých 19 procent.

Do předčasného důchodu míří stále více lidí, přestože kvůli udržitelnosti důchodového systému experti volají po tom, aby v práci zůstávali, pokud jim to zdraví dovoluje, naopak déle. Předčasní důchodci ale podle MPSV systém finančně neoslabují. „Mechanismus krácení předčasných důchodů je nastaven tak, že dochází v zásadě k pojistně-matematicky neutrálnímu působení na důchodový systém,“ sdělila Právu mluvčí MPSV Kristýna Křupková.

Příklad předčasného důchodu

  • Muž, nar. 1. 12. 1958 – důchodového věku 63 let a 10 měsíců dosáhne 1. 10. 2022. K 17. říjnu 2019 (o bezmála tři roky dříve) odešel do předčasného starobního důchodu (tj. přesně o 1080 dnů před dosažením důchodového věku, tedy 12 devadesátidenních úseků). K tomuto datu získal celkem 42 let pojištění, za každý rok pojištění činí sazba procentní výměry důchodu 1,5 % výpočtového základu, tj. 63 % (42 x 1,5 %).
  • Jeho výpočtový základ je 16 000 Kč. Za 1080 dnů „předčasnosti“ se sazba procentní výměry důchodu snižuje o 14,4 % výpočtového základu (4 x 0,9 % + 4 x 1,2 % + 4 x 1,5 % = 14,4 %). Po snížení o 14,4 % činí sazba procentní výměry 48,6 %. Procentní výměra důchodu tedy činí 7776 Kč (48,6 % z 16 000 Kč). Základní výměra v roce 2019, stejná pro všechny důchody, byla 3270 Kč. Výše předčasného starobního důchodu je tedy celkem 11 046 Kč (7776 + 3270).

Zdroj: ČSSZ

Pracující důchodci pomáhali v posledních letech vytrhnout trn z paty tuzemským firmám, většina z nich se totiž potýkala s nedostatkem pracovníků. Poslanci v lednu v prvním čtení podpořili vládní návrh na zákonné zavedení sdílených pracovních míst. Ta by měla fungovat tak, že se o jednu pozici dělí více pracovníků s kratším úvazkem. MPSV si od této změny slibuje zlepšení zaměstnávání matek s malými dětmi či právě seniorů.

 Co zvolíte, nejde vrátit zpátky. Lze ale přerušit

Žádost o předčasný starobní důchod se podává osobně na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) příslušné podle místa trvalého pobytu. Není možné jej přiznat zpětně, ale nejdříve ode dne podání žádosti. Jeho vyplácení lze ale přerušit.

„Přiznání předčasného starobního důchodu také vylučuje nárok na řádný starobní důchod, to znamená, že ani po dosažení důchodového věku se předčasný starobní důchod nemůže změnit na standardní starobní důchod,“ uvádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Předčasný důchod lze ale přerušit. „V situaci, kdy příjemce předčasného starobního důchodu, který ještě nedosáhl důchodového věku, znovu nastoupí do zaměstnání a z jeho mzdy/platu je odváděno pojistné na důchodové pojištění, výplata předčasného starobního důchodu mu do ukončení zaměstnání nebo dosažení důchodového věku nebude náležet. Musí to ale do osmi dnů oznámit ČSSZ,“ upozorňuje správa.

Přiznání předčasného důchodu vylučuje nárok na řádný starobní důchod
ČSSZ

Po ukončení zaměstnání nebo při dosažení důchodového věku bude na základě žádosti výplata důchodu obnovena. Procentní výměra předčasného starobního důchodu pak bude zvýšena s ohledem na dobu, kterou po přiznání tohoto důchodu bez jeho pobírání odpracoval. Obdobně to platí i pro příjemce předčasného starobního důchodu, který začne podnikat a odvádět pojistné na důchodové pojištění.

Omezení pro přivýdělky

Při výplatě předčasného starobního důchodu není možné až do data dosažení důchodového věku standardně pracovat či podnikat, přesněji vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění.

Je ale možné si přivydělat. Výplatě předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku nebrání takové činnosti, které nepodléhají odvodům na sociální/důchodové pojištění.

Jsou to:

  • tzv. zaměstnání malého rozsahu, kde příjem nedosahuje tři tisíce korun měsíčně;
  • činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 tisíc korun;
  • výkon samostatné výdělečné činnosti v rozsahu, který nezaloží v daném kalendářním roce účast na pojištění (loni činila rozhodná částka 78 476 korun).

Omezení v možnostech přivýdělku platí jen do dosažení důchodového věku. Od jeho dosažení se na příjemce předčasného starobního důchodu vztahují stejná pravidla jako na řádného starobního důchodce.

„To znamená, že může vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, tj. podnikat či pracovat, a to v pracovním poměru na dobu určitou i neurčitou. Za 360 dní výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění vykonávané po vzniku nároku na důchod při jeho současném pobírání může požádat o zvýšení důchodu, které činí 0,4 procenta výpočtového základu,“ doplňuje ČSSZ.

Podrobné informace o podmínkách nároku na starobní důchod o jeho výpočtu a výši podají pracovníci na OSSZ, klientském centru pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo prostřednictvím telefonní informační linky 800 050 248.

Reklama

Související články

Výběr článků