Hlavní obsah

Česko loni vyprodukovalo 25 miliónů tun odpadu

Na 25 miliónů tun odpadů vyprodukovali občané a firmy České republiky během roku 2005. Je to téměř o 15 % méně vyprodukovaných odpadů než v roce předchozím. Vyplývá to z šetření Českého statistického úřadu.

Česko loni vyprodukovalo 25 miliónů tun odpadu

Na poklesu produkce odpadů se podílejí především firmy, odpad obcí zůstal na přibližně stejné úrovni. Nebezpečných odpadů, které se musejí skladovat a likvidovat speciálními metodami se loni svezlo z domácností a firem téměř 1,4 mil. Je to stejné množství jako v roce 2004.

Podniky a firmy vyprodukovaly z celkového množství celkem 21,8 mil. tun (v roce 2004 26,6 mil. tun). Z toho bylo 1,3 mil. tun nebezpečných odpadů.

Radost ekologů, že pokles je výsledkem lepších technologií ale nemá opodstatnění. Pokles celkové produkce u podniků proti roku 2004 byl způsoben vyřazením některých druhů odpadů z evidence odpadů pro jejich využití původcem odpadu jako suroviny k produkci vlastních výrobků.

Na člověka připadá 288,3 kilogramu za rok

Na 3,2 miliónu tun odpadů produkovaly obce v ČR. Z toho produkce komunálního a živnostenského odpadu byla tři milióny tun, což představuje na obyvatele asi 288,3 kilogramů. V roce 2004 vzniklo 278 kg/obyvatele, tj. celkem 2,8 mil. tun komunálního odpadu.

Data o komunálním odpadu tvoří údaje o odpadu z provozu domácností, odpadu z čištění veřejných komunikací a prostranství a při údržbě veřejné zeleně. Do živnostenského odpadu patří odpady podobné komunálnímu odpadu, které vznikají z nevýrobní činnosti a provozu živností, z úřadů, škol.V celkové produkci obcí jsou zahrnuty i další odpady vykázané obcemi, zejména stavební odpady, odpady z čištění odpadních vod a další odpady zařazené mimo komunální odpad (skupinu 20 Katalogu odpadů).

Podle Českého statistického úřadu bylo v roce 2005 dovezeno do ČR 115,3 tis. tun odpadů (v roce 2004 320,7 tis. tun). Z toho z členských zemí EU činil dovoz 114,1 tis. tun odpadů a 1,2 tis. tun bylo dovezeno ze zemí mimo EU. Mezi dovážené odpady patřily zejména železné a neželezné kovy (52 % z dovezených odpadů), plasty a kaučuk, skleněné střepy a odpady z textilního průmyslu.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků