Šemeta připomněl, že přesun od zdanění práce například k ekologickým daním, které nejsou zátěží pro růst, bylo součástí nedávných doporučení komise mnoha členským zemím. Byla mezi nimi i Česká republika. Podle Eurostatu bylo v ČR v roce 2012 zdanění práce na úrovni 51,7 procenta celkových daňových příjmů, spotřební daně tvořily 33,4 procenta a kapitálové daně 14,9 procenta.

„Aby byl zajištěn stabilní daňový příjem, nemusí nutně stoupat míra zdanění," upozornil eurokomisař. Například trvalý růst daně z přidané hodnoty napříč Unií by mohl být zastaven při lepším daňovém výběru. „Mnohé členské země by základní sazbu DPH mohly dokonce snížit, kdyby rozšířily daňovou základnu a méně spoléhaly na snížené sazby," upozornil Šemeta.

Eurostat v pondělí uvedl, že v celé osmadvacítce byl poměr celkového zdanění a odvodů vzhledem k hrubému domácímu produktu (HDP) v roce 2012 na úrovni 39,4 procenta, o rok dříve to bylo 38,8 procenta. V euroskupině byl v roce 2012 tento údaj 40,4 procenta.

Daňová zátěž se ale v různých unijních zemích velmi liší: od litevských 27,2 procenta poměru k HDP po rakouských 43,1 procenta. Největší nárůst tohoto poměru od roku 2011 do roku 2012 zaznamenali v Maďarsku, Itálii, Řecku, Francii, Belgii a Lucembursku, poměr nejvíce poklesl ve Spojeném království a na Slovensku.