Představitelé dvou největších evropských ekonomik vyzvali k „obnovení smlouvy mezi členskými zeměmi eurozóny“. „Současná krize jasně obnažila nedostatky v utváření evropské měnové unie. Kromě společné měny je nezbytný ekonomický pilíř vystavěný na lepším řízení podporujícím fiskální disciplínu. Musíme posílit růst prostřednictvím konkurenceschopnosti a jednoty ekonomických politik, přinejmenším u členů eurozóny,“ uvádí Sarkozy s Merkelovou

Vyzvali pro „nový společný právní rámec plně sladěný s vnitřním trhem“, který by zahrnoval: finanční regulaci, trh práce, sjednocení a harmonizaci korporátní daně a zavedení daně z finančních transakcí a opatření podporující růst a lepší využití evropských fondů v eurozóně.

Oba státní už dříve vyzvali k úpravě unijních smluv. Van Rompuy podle serveru EUObserver v dopise vládám členských zemí eurozóny naznačil, že by se úprava mohla díky právnímu triku obejít bez potřeby vyhlašovat referenda a dokonce by ji nemusely schvalovat ani národní parlamenty, postačil by jen souhlas předsedů vlád na Evropské radě. [celá zpráva]

Český ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg ale k tomu poznamenal, že referendum by bylo potřebné. [celá zpráva]

BBC upozornila, že rozdílná daňová politika se dlouho nelíbila Francii, která si stěžuje na nízkých 12,5 procent v Irsku. Podle stanice snaha sjednotit daně v Evropské unii narazí. Proti se dlouhodobě staví Velká Británie.