Hlavní obsah
Pravomoci prezidenta by měly být... Foto: David Ryneš, Novinky

Zeman se asi nedočká, Češi by pravomoci prezidenta neměnili

Pravomoci hlavy státu by měly zůstat zachovány na stávající úrovni. Myslí si to 61 procent lidí, zatímco 15 procent by prezidentovi jeho pole rozšířilo a 16 procent zúžilo. Plyne to z šetření CVVM.

Pravomoci prezidenta by měly být... Foto: David Ryneš, Novinky
Zeman se asi nedočká, Češi by pravomoci prezidenta neměnili

„V české společnosti dlouhodobě převládá názor, že stávající pravomoci českého prezidenta by měly zůstat zachovány. Proti minulému šetření z ledna 2017 se tento podíl statisticky významně nezměnil,” konstatoval průzkum.

Posílení pravomocí by uvítali starší lidé, občané levicového smýšlení a sympatizanti KSČM a SPD. Jejich umenšení by naopak oslovilo příznivce občanských demokratů, TOP 09 a lidovců. Konvenovalo by rovněž mladým lidem mezi 20 a 29 lety.

O posílení pravomocí v minulosti hovořil prezident Miloš Zeman. Zdůvodňoval to tím, že jeho mandát vzešlý z přímé volby je podle něj silnější než u jeho předchůdců. [celá zpráva]

Jiří Kajínek

Foto: Michael Polák, Právo

Právo udělovat amnestie, milosti a mírnit tresty by prezidentovi ponechalo 49 procent dotázaných. Podle 42 procent lidí by měl mít tuto možnost jen se souhlasem jiné politické instituce. Sedm procent respondentů by hlavě státu tuto pravomoc odňalo.

Právo zastavovat soudní řízení by hlavě státu ponechala čtvrtina lidí, 44 procent by opět preferovalo kontrasignaci a 28 procent lidí má za to, že prezidentovi tato pravomoc nepatří.

Jmenovat a odvolávat rektory by měl prezident podle 32 procent dotázaných, 44 procent lidí by opět preferovalo nutný souhlas další instituce a podle 16 procent lidí tato pravomoc prezidentovi nepřísluší.

Shoda nad udělováním vyznamenání

Relativní shoda panuje v názoru na pravomoc udělovat státní vyznamenání. Prezidentovi ji přiznává 62 procent respondentů, zatímco třetina lidí by ji doplnila o nutný souhlas další instituce.

Pravomoc vypsání nových voleb a rozpuštění Sněmovny ve výjimečných, Ústavou daných případech, přiznává hlavě státu 73 procent lidí. Dalších 12 procent by tuto možnost ponechalo čistě na uvážení prezidenta  a pět procent respondentů by do tohoto procesu prezidenta vůbec nezapojovalo.

Miloš Zeman při ceremoniálu udílení státních vyznamenání na Pražském hradě

Foto: Jan Handrejch, Právo

„Pro aktuálně platnou ústavní možnost prezidenta vetovat zákon, o němž znovu hlasuje a může jej proti vetu prezidenta potvrdit Poslanecká sněmovna, se vyslovila polovina dotázaných (50 procent),” připomněla agentura. Nepřehlasovatelné veto by uvítalo 29 procent lidí a 12 procent dotázaných by hlavě státu právo veta odňalo.

Průzkum proběhl od 3. do 15. března a zapojilo se do něj 1061 respondentů.

Anketa
Jaké jsou podle vás pravomoci prezidenta?
Rozhodně dostatečné
76 %
Nedostatečné, měly by posílit
22.4 %
Je mi to fuk
1.6 %
Celkem hlasovalo 1497 čtenářů.

Pravomoci prezidenta dle Ústavy ČR

Čl. 62
Prezident republiky
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,
b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,
e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení,
h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního,
i) podepisuje zákony,
j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.
Čl. 63
(1) Prezident republiky dále
a) zastupuje stát navenek,
b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,
e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
g) jmenuje a povyšuje generály,
h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,
i) jmenuje soudce,
j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,
k) má právo udělovat amnestii.
(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.
(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

 

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků