Hlavní obsah
Dopravní expert a poslanec VV Stanislav Huml Foto: Petr Hloušek, Právo

VV oddálily jednání s Humlem o vypovězení kontroverzní smlouvy

Skokan letošních voleb poslanec VV Stanislav Huml nebude zatím jednat s radou Věcí veřejných o svém bojkotu smlouvy, která zavazuje kandidáty k plnění vůle stranického vedení pod hrozbou sedmimiliónové pokuty. Vedení schůzi odročilo kvůli jednání vlády, Huml by ale rád věděl, kdy na jednání dojde. Smlouva udává měsíční lhůtu na smírčí jednání, poté mají přijít na řadu soudy.

Dopravní expert a poslanec VV Stanislav Huml Foto: Petr Hloušek, Právo
VV oddálily jednání s Humlem o vypovězení kontroverzní smlouvy

„Mají jednání vlády - oni to nevěděli, i když to jednání mají pravidelně,“ reagoval Huml na dotaz Novinek, proč bylo jednání zrušeno. Podle něj ho vedení strany vyrozumělo o odložení schůzky „na neurčito“ e-mailem. „Já jsem odpověděl, že bych to rád na určito, takže teď čekám na odpověď,“ doplnil Huml.

Tajná smlouva zavazuje poslance, aby hlasovali v souladu se stanoviskem poslaneckého klubu nebo republikové rady VV s tím, že stanovisko rady je v případě rozporu daných orgánů nadřazenější. Poslanci za porušení hlasovacího závazku hrozí sedmimiliónová pokuta.

Další pokutu má pak zaplatit poslanec VV, který by nenahlásil, že se někdo snažil ovlivňovat výkon jeho funkce. Zaplatit by měl půl miliónu korun. Strana se snažila smlouvu, kterou politologové označují za protiústavní, zachovat v tajnosti. Listina totiž počítá i s miliónovou pokutou za její vyzrazení. Na veřejnost se smlouva dostala poté, co ji kandidátka za středočeské VV Daniela Götellová odmítla podepsat.

Opatrné kličkování

Smlouva mimo jiné také uvádí, že „veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy, budou nejprve urovnány smírným jednáním mezi smluvními stranami, o něž se mají vždy pokusit. Jestliže smluvní strany touto cestou do 30 dnů ode dne, kdy některá ze smluvních stran vyzvala druhou smluvní stranu ke smírnému řešení sporu, nedospějí k dohodě o vyřešení sporu, budou sporné záležitosti předloženy k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu.“

Na otázku, zda je Huml připraven i na soudní řízení, odpověděl poslanec zdrženlivě: „Mám bobříka mlčení a dodržuji ho.“

Huml ohlásil, že je připraven smlouvu ignorovat s tím, že nehodlá hlasovat v případech, kdy by nesdílel svůj názor s vedením. Jako rozbuška zafungoval pohřeb mašínovce Milana Paumera, kdy šéf VV Radek John uznal odboj mašínovců za hrdinský. Huml ale odmítá jakýmkoli svým hlasováním mašínovce oslavovat. Na otázku, proč smlouvu podepsal, uvedl jen, že to bylo tři dny před volbami.

V závěru smlouvy ale stojí: „Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky této smlouvy byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.“

Huml ale nepřipouští, že by podepisoval smlouvu v tísni. „Ne, ne, ne, ne, v žádné tísni. Bylo to tři dny před volbami - to o něčem vypovídá a každý si může obrázek udělat sám,“ uzavřel Huml.

Někteří odborníci ovšem považují smlouvu za protiústavní a peníze podle nich nelze nijak vymáhat. Tvůrce smlouvy dokonce se soudními spory zjevně počítal. „Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn a smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné,“ stojí také v dokumentu.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků