Hlavní obsah

Tisíce lidí u rozvodněné Dyje opouštějí domovy

Téměř celá Česká republika čelí povodním. Záplavy jsou všude bez ohledu na povodí velkých českých a moravských toků. Stav ohrožení je na desítkách míst po celé zemi. Kvůli rozvodněné řece Dyji bude dokonce nutné do čtvrtečních 07:00 evakuovat více než deset tisíc občanů Znojma a dalších obcí. Novinkám to sdělil dispečer znojemských městských policistů František Henych.

Tisíce lidí u rozvodněné Dyje opouštějí domovy

Oblast, kterou má ve čtvrtek dopoledne ve Znojmě zaplavit voda, opustila do 01:00 téměř čtvrtina obyvatel. Z domovů bude muset ve městě odejít asi 2000 lidí. "Lidé jsou rozmrzelí, smutní a nahněvaní," řekl znojemský starosta Pavel Balík. Podotkl, že povodeň se bude opakovat přesně v místech, jimiž se velká voda přehnala před čtyřmi lety. Evakuace se týká asi šesti ulic. Již nyní v nich hlídkují policisté.

"Počítá se s tím, že evakuovaní lidé najdou provizorní ubytování ve školní tělocvičně," řekl Henych. Podle něj nebude s přemístěním ohrožených lidí pomáhat armáda, za akci budou zodpovědní hasiči.

Další vodním živlem velmi ohrožené obce jsou Vranov nad Dyjí, Znojmo, Dobšice, Dyje, Krhovice, Micmanice, Slup, Hrádek, Dyjákovice, Hevlín, Valtrovice a Křídlůvky. Na Břeclavsku budou do evakuace zařazeny obce Novosedly, Nový Přerov, Drnholec a Jevišovka. Evakuace se týká pouze lidí, jejichž domovy jsou přímo ohroženy velkou vodou.

Hladina řeky Dyje se stále zvedá a situace se zhoršuje. "Patrně to bude ještě horší než při povodni, která Znojemsko postihlo v roce 2002," uvedl hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. "Při povodních v roce 2002 postihl Znojemsko a část Břeclavska náhlý příval vody, který však opadl. Nyní vše nasvědčuje tomu, že hladina Dyje bude vzedmutá dokonce několik dní," uvedl hejtman.

Co máme dělat, ptají se místní

"Lidi ze Znojma umístíme do hotelu Dukla a na další místa, stejně jako tomu bylo v roce 2002. V okolních obcích pak podle krizových plánů," řekl Právu před půlnocí hejtman Juránek.

"Co máme dělat," vyptávala se v noci policisty, který řídil dopravu u mostu přes Dyji ve Znojmě, místní obyvatelka. Následně obdržela informaci, aby se začala balit a odebrala se do evakuačního místa, případně aby odjela na chatu. "Tu máme na Vsetínsku a tam je taky povodeň," reagovala před tím, než odešla splnit pokyny policisty.

Povodně vyvolalo tání provázené deštěm. I když dnes odpoledne přeháňky na několik hodin ustaly, meteorologové očekávají další vydatný déšť. Ani několik hodin příznivého počasí nenapomohlo k tomu, aby hladina Dyje ustoupila, naopak se stále zvedá. V podstatě na všech tocích jižní Moravy platí třetí stupeň povodňové aktivity, přičemž situace je nejvážnější na Znojemsku.

Juránek zdůraznil, že v regionu je dost zařízení, v nichž mohou evakuovaní najít útočiště. "Situace je velmi vážná. Pevně věřím, že si to uvědomují i občané a při evakuaci nevzniknou žádné problémy," dodal.

Šok na radnici

Pokyn hejtmana k evakuaci přišel na znojemskou radnici ve 20:45 a vyvolal tam doslova šok. "V žádném případě jsme to nečekali. Pár hodin před tím jsme dostali od Povodí Moravy informace, které se absolutně neslučují s pokynem hejtmana," řekl starosta Znojma Pavel Balík. Podle něj dispečink povodí poskytl od pondělí v několika případech radnici neúplná data k záplavám.

Okamžitě po nařízení evakuace vyjeli do ulic Znojma ležících v záplavové oblasti policisté. Občany megafony vyzývají, aby se připravili k odchodu ze svých domovů. Lidé zažívají stejnou situaci, jako před čtyřmi roky.

Evakuace se podle Balíka týká asi šesti ulic. Na stěhování se musí připravit například obyvatele domu s pečovatelskou službou. Na znojemských mostech již ve 22:00 pracovali řemeslníci, kteří odstraňovali železná zábradlí. Ta by mohla při rozvodnění Dyje zachycovat naplaveniny a působit potíže.

Na Znojemsku a Břeclavsku se tak patrně zopakují ještě ve větším měřítku povodně, které tuto oblast postihly před čtyřmi roky. Desítky domů se při ní ocitly pod vodou. Jen v samotném Znojmě vznikly škody za 50 miliónů korun. Lidé v mnoha místech museli spolu s hasiči a vojáky budovat hráze, aby zachránili svá obydlí před velkou vodou. Mnohé vesnice se pak z povodní dlouho vzpamatovávaly.

Ve čtvrtek bude mimořádně zasedat vláda

Ve čtvrtek večer bude kvůli pokračujícímu vzestupu hladin řek mimořádně zasedat vláda. Premiér Jiří Paroubek (ČSSD) se v souvislosti s hrozbou povodní v Česku rozhodl zkrátit plánovanou návštěvu Egypta. Z Káhiry se vládní delegace měla původně vracet v pátek ráno, poté byl odjezd posunut na čtvrteční noc. Nakonec se ale premiér rozhodl vrátit už ve čtvrtek odpoledne. Začátek jednání kabinetu je plánován na 21:00.

Ministři se situací na českých řekách zabývali již ve středu a Paroubek rovněž letěl na obhlídku nejvíce postižených míst. Navštívil Vestec na Nymbursku, který byl evakuován, prohlédl si z vrtulníku oblast Polabí a přijel se seznámit s aktuální situací i do Podhradí na Znojemsku.

Velká voda i na severu Moravy

Několik silnic třetí třídy, hektary zemědělské půdy a desítky sklepů zatím v Moravskoslezském kraji zaplavila voda. S neklidem sledovaly desítky lidí stoupající hladinu řeky Odry v Koblově u Ostravy, kde hasiči už v úterý postavili 200 metrů dlouhou provizorní hráz.

"To víte, že máme strach. V roce 1997 jsme měli zatopené celé přízemí a dodnes je to na zdivu poznat. Stále žádáme různé instituce do vybudování hráze, píšeme kvůli tomu petice, ale marně," posteskl si Miroslav Augustynek, který s obavami sledoval, jak voda pomalu prosakuje přes bariéru, sestavenou z pytlů plných písku.

Na Bečvě si připomínají spoušť z roku 1997

Řeka Bečva, která burácivě tekla Přerovem, opět připomínala místním obyvatelům svoji sílu. Ve městě od časného rána lidé odváželi své vozy, vyklízeli garáže a chystali se na nejhorší. Hrozící řeka totiž mnohým znovu připomněla katastrofální záplavy z roku 1997. Lidé na ně stále nezapomněli.

"Mám hrozné obavy. Mám strach, že se nedostanu přes řeku domů za dětmi. V Přerově byl pěkný zmatek, lidé odváželi z parkovišť auta, kamarádi kvůli obavě z vody odtahovali motorku z garáže. Náš děda má v místní přerovské části již zatopenou část zahrady. A voda stále stoupá," řekla Jana Urbánková.

Hladiny řek na Vysočině stále stoupají

Na některých místech Vysočiny už lidé museli preventivně opustit domovy. Krajská povodňová komise ve středu odpoledne evidovala nejvyšší stupeň povodňové aktivity na 16 kritických místech. Nově platí v Ledči nad Sázavou, Miloticích na Jankovském potoku na Pelhřimovsku, ve Velkém Meziříčí na Balince a v Borovnici na Svratce.

Ve východních Čechách zlobí řeka Orlice

V Královéhradeckém kraji se Bystřice a Orlice na několika místech vylily z břehů. Voda zaplavila louky a pole, do obytných částí obcí se nedostala. Třetí stupeň povodňové aktivity platil na Dědině v Mitrově a v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku. Ojediněle by se řeky mohly rozvodnit na úroveň dvacetileté vody.

Povodňové stupně
První stupeň (stav bdělosti)
Nastává při nebezpečí přirozené povodně, která vzniká, když voda dočasně nestačí přirozeným způsobem odtékat. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, činnost zahajuje hlásná a hlídková služba.
Druhý stupeň (stav pohotovosti)
Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň. Vyhlašuje se i při překročení mezních hodnot daných v povodňovém plánu a při snížení bezpečnosti vodního díla.
Třetí stupeň (stav ohrožení)
Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území, zahajují se nouzová opatření. Provádějí se také zabezpečovací a podle potřeby i záchranné práce nebo evakuace.

Praha se chystá na desetiletou vodu

V pražské Chuchli dosáhne ve středu v noci podle hydrologů hladina Vltavy těsně pod úroveň 1500 metrů krychlových za sekundu, což je hranice pro třetí povodňový stupeň, tedy ohrožení. Tato výše by měla být udržována minimálně po dalších 24 hodin pomocí vodních děl na Vltavě.

Cílem bude odvést z jihu Čech co nejvíce vody a zároveň neohrozit Prahu. Vyplývá to z dnešní zprávy povodňové služby ministerstva životního prostředí.

Na mnoha místech hlavního města se přikročilo k výstavbě protipovodňových hrazení. Bude také vyklizen a uzavřen Libeňský ostrov, kde jsou například loděnice a zahrádkářská kolonie.

Ve Zbraslavi bylo evakuováno pět budov. Voda k opuštěným domkům zatím nedosáhla, ale mohla by zaplavit jedinou přístupovou cestu. Evakuace by se mohla ve Zbraslavi týkat ještě dalších 105 domů, kdyby průtok Vltavy dosáhl 1500 až 1600 metrů krychlových za sekundu. Magistrát také rozhodl o odklonu některých autobusů MHD. [celá zpráva]

V Mělníku se chystají na evakuaci

V Mělníku a ve Štěchovicích u Prahy jsou lidé kvůli záplavám připraveni na evakuaci. O její nutnosti rozhodnou starostové podle aktuálního vývoje na řekách. Na řadě míst ve středních Čechách musely být kvůli povodním uzavřeny silnice, města a obce mají také problémy s čističkami odpadních vod. Uvedl to středočeský hejtman Petr Bendl.

"Nejdramatičtější je teď situace v Nespekách, Kácově a pořád ještě ve Vestci. V Mělníku by se lidé museli evakuovat jen v případě, že by přišla desetiletá voda," řekl hejtman. Evakuace by se v Mělníku týkala zhruba stovky lidí, ve Štěchovicích by se musela vystěhovat škola a domov důchodců.

Spolana Neratovice omezuje provoz

Spolana Neratovice zastavuje kvůli záplavám výrobu. Vedení společnosti se tak rozhodlo poté, co byl na nejbližší měřící stanici v Brandýse nad Labem vyhlášen třetí povodňový stupeň. Na pokyn krizového štábu firmy bylo zahájeno odstavování výrobního zařízení a v činnosti zůstávají pouze závody vodního hospodářství a energetiky, které budou odstaveny naposledy.

V roce 2002 zasáhly velkou část podniku ničivé povodně. Jejich následkem byly desítky tun jedovatých látek vyplavených do vody či uniklých do ovzduší.

ČR A POVODNĚ VE STŘEDU 29. BŘEZNA

Hladiny českých toků nadále stoupají, do středy 11:00 vyhlásili vodohospodáři nejvyšší, tedy třetí stupeň povodňové aktivity - ohrožení - na 69 místech (o 24 více než ráno). Míst s druhým stupněm ubylo ze 63 na 49. Velké je množství i prvních stupňů. Ve středu a ve čtvrtek budou hladiny na horních tocích kulminovat nebo alespoň stagnovat, na tocích středních a dolních ale hydrologové počítají s dalším vzestupem.

  • Vltava: 24krát 3. stupeň povodňové aktivity
  • Ohře: čtyřikrát 2. stupeň povodňové aktivity
  • Labe: 16krát 3. stupeň povodňové aktivity
  • Morava: 25krát 3. stupeň povodňové aktivity
  • Odra: třikrát 3. stupeň povodňové aktivity

ČTK

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků