Hlavní obsah

Scénář historické ukázky Chodov 1945

V sobotu 7. května se v Praze 11 na Chodově uskuteční historická ukázka bojů Pražského povstání. Od 9:30 do 10:30 se bude konat na velkém travnatém prostranství u Chodovské tvrze, přilehlé ke křižovatce ulic Türkova - Mírového hnutí.

Scénář historické ukázky Chodov 1945

Výchozí postavení Němců (Wehrmacht, SS, německá policie) včetně motorových vozidel: vlevo u vyvýšeniny přilehlé k Türkově ulici vedle Chodovské tvrze.

Výchozí postavení českých civilistů, českého četníka a procházející hlídky německé policie: uprostřed prostoru ukázky.

Výchozí postavení českého četnictva, policie, vládního vojska, čs. armády a Sovětské armády včetně motorových vozidel: vpravo, blíže ke křižovatce ulic Mírového hnutí - Blažimská.

Prostor pro diváky: přilehlý k nízkým školním budovám u vyústění Donovalské ulice do prostoru ukázky.

Děj:

  • 09:00 - 09:05 Uprostřed ukázkového prostoru, blíže k divákům, se shromažďují občané, živě diskutují o vývoji situace a o tom, kdy válka skončí a němečtí okupanti odejdou. Přichází řidič tramvaje a nadšeně sděluje občanům, že "V Praze už to začalo! Na Národní třídě vyvěsili tááákovýhle prapory. Lidi, tam je živo!"
  • 09:05 - 09:10 Přichází muž a rozdává občanům letáky, vyzývající k odporu proti okupantům. Proti tomu se snaží zakročit hlídka německé policie (nebo SS). Uchopí muže s letáky za ruce a snaží se ho odvést. V tu chvíli je však napadena občany, za přispění přiběhnuvšího českého četníka odzbrojena a musí se spasit útěkem k německým jednotkám.
  • 09:10 - 09:20 Vozidla Praga Alfa a Praga N ozdobená československou vlajkou a obsazená českými četníky, policisty, vládními vojáky a ozbrojenými civilisty přijíždí ke sroceným občanům, kteří je nadšeně zdraví. Předseda revolučního národního výboru vystoupí na nákladní vůz a ujme se slova: "Občané! Hitlerovské Německo je poraženo! Ať žije svobodná Československá republika!" Nadšený potlesk. Mluvčí si pohybem ruky zjedná znovu klid a pokračuje: "České četnictvo, policie, vládní vojsko a jiné útvary se plně podřizují revolučnímu národnímu výboru, který se ujal správy obce! Německá posádka ve škole se po vyjednávání vzdala a složila zbraně. Ty budou nyní vydány dobrovolníkům, kteří se pod velením pověřených velitelů zapojí do obrany obce proti možným německým útokům!" Po ukončení projevu jsou dobrovolníkům vydány z nákladního auta zbraně. Povstalci se rozmísťují k obraně, velitelé určují předsunuté hlídky. Německé jednotky z návrší zatím jen pozorují situaci.
  • 09:20 - 09:35 Jednotky SS provedou průzkum bojem. Asi polovina německých vojáků postupuje přískoky vpřed. Povstalecké hlídky hlásí pohyb nepřítele. Dochází ke krátké přestřelce mezi Němci a povstalci, poté se útočníci stahují a hlásí svému veliteli výsledek akce.
  • 09:35 - 10:00 Jednotky SS zahajují hlavní útok, za podpory obrněného vozidla (Sd.Kfz.222 - bude-li k dispozici.) Ostatní vozidla se přesunují za postupující pěchotou. Revoluční jednotky se ocitají v prudké palbě, kryjí se za nákladním autem, ve výmolech a podobně, opětují střelbu. Útočící Němce se podaří na chvíli zastavit protiútokem a střelbou kulometu z korby nákladního auta, ovšem jednomu z esesáků se podaří přiblížit a hodit na korbu granát (maketa, výbuch imitován odpálením dýmovnice). Útok je obnoven plnou silou, padlí a ranění jsou na obou stranách. Vozidlo Praga Alfa odjíždí pro posily a povstalci jsou postupně zatlačeni směrem ke křižovatce Mírového hnutí - Blažimská.
  • 10:00 - 10:30 Jednotky SS ovládnou dočasně střed ukázkového prostoru kolem nákladního auta. Jsou dobíjeni ranění povstalci, několik zajatců je na příkaz velitele SS popraveno zastřelením. Ve stejnou dobu povstalci získají posily (vládní vojsko nebo sovětskou armádu) a společně nastupují k rozhodujícímu útoku. Rudoarmějci a povstalci postupují vpřed, SS se snaží zaujmout obranu, jsou však donuceni ustoupit až na vyvýšeninu, která je prudkou ztečí dobyta také. Obrněný vůz je zničen granátem. Část Němců padne, část uprchne nebo je zajata. Češi vítají osvoboditele a vzdávají čest padlým spolubojovníkům.
  • Konec ukázky, nástup jednotek, prohlídka a úklid plochy.
  • Vybraní účinkující ve stejnokrojích četnictva a policie se zúčastní pietního aktu.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků