Hlavní obsah
Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman Foto: Jan Handrejch, Právo

Nejvyšší žalobce Zeman: Kauzu Čapí hnízdo protahuje pandemie

Prodlužování vyšetřování kauzy Čapí hnízdo je podle nejvyššího žalobce Pavla Zemana způsobené i současnou pandemií. Jak řekl v rozhovoru pro Právo, premiér Andrej Babiš se při vzájemném setkání o kauze nezmínil a drží si ve věci odstup. Podle Zemana je mezi státními zástupci a ministerstvem spravedlnosti informační zeď, což platí i pro úniky informací v kauze soudce Zdeňka Sováka.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman Foto: Jan Handrejch, Právo
Nejvyšší žalobce Zeman: Kauzu Čapí hnízdo protahuje pandemie

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) se na vás obrátila s žádostí o prošetření možných úniků informací a odposlechů z kauzy soudce Zdeňka Sováka, přičemž nepřímo naznačila, že by mohly být z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Jaký je váš komentář k tomu?

Uvedl bych to na pravou míru. Paní ministryně mi volala někdy před Vánocemi. Odkázal jsem ji na to, že se v té věci bude postupovat standardně tak, jak se postupuje vždycky. Tím myslím to, že se celá věc prošetří.

Začíná se projevovat novela trestního řádu, jež zavádí institut dohody o vině a trestu na všechny trestné činy

Zároveň vím, že Vrchní státní zastupitelství v Praze v dané věci postupuje, věc prověřuje, o čemž ministryně nemůže pochopitelně vědět, protože zeď mezi státním zastupitelstvím a ministrem spravedlnosti, co se týká informačních toků vyšetřovaných věcí, je poměrně vysoká a dosti neprůstřelná. Je to tak dobře, má to tak prostě být, oddělení justice od politiky. Na to konto jsem od ministryně dostal dopis, na vědomí, protože primárně byl určen Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. Co mě trochu zarazilo, že značná část toho dopisu se potom ocitla v médiích.

Reagoval jsem na to tím, že komunikaci s ministryní, ať už se něco ocitne v médiích, či nikoli, podržím na profesionální úrovni. To znamená, že v okamžiku, kdy budu mít nějaký výstup, který budu moci ministryni předat, tak to učiním, a poté očekávám, že o tom bude zpravena i veřejnost.

Je v rámci toho šetření nějaké podezření z úniků?

Ono to chvilku trvá. Jen abych dopředu trochu zchladil nějaká přílišná očekávání, což jsem říkal i ministryni. Od doby, kdy se trestní stíhání zahajuje usnesením a kdy do něj musíte do výroku popsat nejen skutek, ale zejména do odůvodnění řádně zdůvodnit, co vás k tomu trestnímu stíhání vede. To znamená, že orgány činné v trestním řízení tam musí dát spoustu věcí, které v rámci prověřování zjistily.

Včetně odposlechů?

Mnohdy včetně odposlechů, nebo přesněji výstupů z nich. Od toho okamžiku ty informace, bohužel, včetně naznačené vyšetřovací taktiky policie, se dostávají mimo ruce orgánů činných v trestním řízení.

Byl to i tento případ?

Nemohu vám na to teď odpovídat, poněvadž je to součástí toho šetření. Tedy že jeho součástí je i porovnání informací, které se ocitly ve veřejném prostoru s tím, co se objevuje v různých dokumentech.

K té kritice ministryně Benešové se přidal i někdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), který zase zkritizoval úniky z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, ať už z kauzy Nagyová, tak i z aktuálního případu Stoka.

Řekl bych to asi tak a nechci se politiků nikterak dotýkat: Každý má, v uvozovkách, oblíbené nějaké vrchní státní zastupitelství. Takže když je příležitost, tak tuto svoji pozornost vůči tomu vrchnímu státnímu zastupitelství projeví.

Byl bych velice rád, abychom k těmto věcem přistupovali naprosto věcně. Státní zastupitelství jakožto orgán veřejné žaloby není politickým orgánem a nebude se těchto politických hrátek a přestřelek jakkoli zúčastňovat.

S ohledem na zkušenosti z dřívějška, můžete alespoň obecně říct, jestli ze státního zastupitelství bývaly úniky?

Z minulosti z toho, co se prošetřovalo, nevím o případu, že by se dovodilo, že informace unikaly ze státního zastupitelství, s výjimkou věcí, kde dochází k trestnímu stíhání některých státních zástupců.

Už je to více než rok od okamžiku, kdy jste nařídil znovu obnovit trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a Jany Mayerové v kauze Čapí hnízdo, a stále čekáme na výsledek toho vyšetřování. Přijde mi to jako dlouhá doba. Jak to vidíte vy?

V dané kauze jen musím poukázat na jednu věc, že, bohužel, do určité míry je veškerá práce ovlivněna tou pandemickou situací, kterou v současné době máme. Berme to v potaz.

Ano, je to již rok a měsíc, co jsem rozhodl ve věci, přesto nezbývá než vyčkat, až městské státní zastupitelství dospěje k nějakému výsledku.

Nejsou tam tedy žádné průtahy?

Ze strany Vrchního státního zastupitelství v Praze jsou tam vykonávány dohledové prověrky a nemám informace o tom, že by tam byly neodůvodněné průtahy.

Ozval se vám premiér Babiš od té doby, co jste rozhodl o obnovení jeho stíhání, mluvil jste s ním?

Jednou jsme spolu hovořili. Bylo to pracovní setkání, a musím říct, že se této věci vůbec nedotkl. Ale on se jí nedotkl ani na jakýchkoli jiných předcházejících pracovních setkáních.

Držel si odstup?

Ano, což považuji za velice profesionální.

Jaký byl dopad pandemie koronaviru celkově na státní zastupitelství?

Po prvotním náporu se stalo to, že jsme začali vydávat opatření, kterými se podařilo práci státního zastupitelství upravit způsobem, že jsme i nadále fungovali a že se zamezilo šíření viru. Alespoň na jaře tomu tak bylo.

Na začátku poklesl trochu výkon. Ale brzy jsme se k němu vrátili a teď je státní zastupitelství jako celek v normálních kolejích. Potýkáme se s tím, že jsou výpadky státních zástupců, že čas od času někdo covid chytí a musí se separovat lidi, kteří s ním přišli do styku.

Ukázalo nám to na druhou stranu i nové možnosti. Například využití home officu, což je věc, která zůstane zachována i do budoucna, a také možnosti teleworkingu a videokonferencí. Osobně jsem tyto videoporady zkoušel již před covidem a moje zkušenost je taková, že je to dobrý nástroj na předání informací a špatný nástroj na řešení problémů.

Videoporady budeme využívat i nadále, jakkoli mně osobně porady, kde se setkáte a proberete věci s kolegy i mimo oficiální jednání, chybí. A myslím si, že to bude chybět celé společnosti.

Dotkl se nějak covid i spolupráce s policií?

Přirozeně byla covidem ovlivněna i práce policie. Nejen tím, že se rozdělila na týmy A a B, které se střídají v práci, což je velice rozumné rozhodnutí. Ale i při kontaktech při realizacích a následných výsleších mnoha svědků, kdy může dojít k nákaze. Musíme s tím takto žít, ale je to věc, která tu situaci komplikuje i v trestním řízení.

Jak hodnotíte celkově loňský rok z pohledu státního zastupitelství?

Pracovali jsme stejně jako všichni ostatní, tedy ve ztížených podmínkách. Ale jsou profese, které jsou na tom podstatně hůř. V tomto směru chci poděkovat všem, kteří se starají o nemocné, a i z osobní zkušenosti vím, že ta péče je velice složitá a těžká. Ten dík všem lékařům a zdravotníkům je za mě velice upřímný.

Státní zastupitelství není politickým orgánem a nebude se politických přestřelek jakkoli zúčastňovat

Moje představa a vlastně i plán pro tento i další roky jsou zkusit, aby se celá justice začala zabývat otázkou, které jednání v České republice kriminalizujeme, jakým způsobem, zda nastavené trestání není neúměrně přísné.

V tomto směru jsem velice rád za jednu ze zásadních novel, které byly za posledních deset let přijaty. Jde o novelu trestního řádu, jež zavádí na poli trestání rozšíření institutu dohody o vině a trestu na všechny trestné činy včetně zločinů. Navíc umožnila, že k této dohodě lze dojít i při jednání před soudem. Začíná se to projevovat, uzavírá se víc dohod o vině a trestu, což je podle mě velice dobře.

Myslím si, že v okamžiku, kdy se zjistí, že je to poměrně efektivní nástroj, tak si na to zvyknou všichni účastníci – státní zastupitelství, obhajoba, soudy.

V souvislosti s trestáním jste často zmiňoval i alternativní tresty a snahu o jejich větší využívání.

Ano. A musím říci, že jsem spokojen, že se v uplynulém roce podařilo zase o trochu dál posunout peněžité tresty. Nyní se využívají ve více než dvaceti procentech případů, před pěti lety to bylo jen pět procent. To šlo hodně nahoru.

Číslem jedna je v tomto Okresní soud v Domažlicích, kde mají přes padesát procent uložených peněžitých trestů. A tam mě při osobní návštěvě překvapilo, že většina z nich je i zaplacena. Tímto směrem bych docela rád šel dál.

Na kolik byste rád, aby se ideálně navýšilo využití peněžitých trestů?

Pokud bychom se celorepublikově přiblížili hranici čtyřiceti procent, tak by to byl hezký úspěch.

Čekáte v letošním roce nějaké větší personální obměny?

Za dobu mého působení máme vyměněné téměř všechny krajské státní zástupce, oba vrchní státní zástupci jsou noví, respektive ten olomoucký (Ivo Ištvan) je staronový. A co se týká dalších změn, tak přijdou, poněvadž přichází generační změna. Začíná nám odcházet do důchodu celá jedna generace státních zástupců.

Co se týká mého nejbližšího okolí, tak budu hledat nového náměstka, protože ten dosavadní, Pavel Pukovec, zvítězil ve výběrovém řízení a stane se evropským delegovaným žalobcem.

Jak je to osobně s vámi?

Já teď nic neplánuji.

Míníte letos ve funkci setrvat?

Ano, ale to nezávisí úplně na mně. Z mého pohledu nemám důvod odcházet.

Jak byste z pohledu státního zastupitelství jako nejbližšího spolupracovníka policie zhodnotil její práci v loňském roce?

Jsem rád, že i přesto, že ta situace byla složitá, se podařilo udělat několik větších kauz, které běží dobrým směrem. To hodnotím velice pozitivně. Budeme se s policií i nadále bavit o způsobu práce. Stále bych byl rád, kdyby se více úsilí nasměrovalo do vyhledávání trestné činnosti. Do budoucna se budeme bavit i tom, jakým způsobem potírat kriminalitu na síti, což je nová dimenze páchání kriminality, která se teď během pandemie rozvíjí ještě víc.

A vaše hodnocení práce Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ)?

Je začátek ledna a na hodnocení je ještě brzo, k tomu potřebuji trochu čísel a zanalyzovat si to. Musím říci, že vidím určitě pozitivní vývoj v práci NCOZ, ale budeme se dál bavit o tom, jak to zefektivnit.

Hovoří se ale o dalších organizačních změnách u policie, a to v podobě zřízení Národního kriminálního úřadu. Co na to říkáte?

Víte, pro mě je těžké o tom hovořit, protože o těch změnách u policie slyším pořád, a dokonce jsme měli dva státní zástupce v jakési pracovní skupině na reformu policie, ale abych se vám přiznal, tak vůbec nevím, v jakém je to teď stadiu.

Policejní prezident Jan Švejdar mi v prosincovém rozhovoru řekl, že se ten plán na zřízení zmíněného úřadu zpozdil a zastavil kvůli covidu, ale chce to učinit letos.

Pro mě je důležitá efektivita policie. Jestli se tím ta efektivita zvedne, tak budiž. Už dávno jsem ale policejnímu prezidentovi avizoval, že pro mě je nepřípustné, aby se třeba na tom ústředí Národního kriminálního úřadu shromažďovaly informace o kauzách. Musí to zůstat u jednotlivých útvarů a nesmí to jít dál, abychom zamezili tomu, že by šly informace ven. Tohle prostě nejde.

Navíc nemá cenu rozbíjet věci, které fungují. Je tam spousta útvarů, které velice dobře fungují. Pak je nutné se zamyslet nad tím, co přesně má dělat NCOZ, jestli ten útvar o devíti stech lidech je, či není funkční, jestli se dá, či nedá řídit, což byla moje kritika už na začátku, která celkem trvá.

Policie loni znovu zasáhla do české justice, když zatkla a obvinila soudce vrchního soudu Sováka. Myslíte si, že ten případ ukazuje, že v justici není vše v pořádku, nebo jde o výjimečný případ?

Škodlivé jevy se projeví v jakékoli sociální skupině. Důležité je, že když se projeví, jsme schopni proti nim zasáhnout.

Z tohoto hlediska to považuji za velice pozitivní signál, bezesporu i o dobré práci policie, že se nebojí jít do této oblasti a že má ten výsledek, protože zasahujete proti pachatelům, kteří tu činnost policie, státního zastupitelství a potažmo justice znají. Proti kvalifikovanému pachateli se vždy zasahuje hůře. V tomto směru je nutné skutečně dát určitou poklonu těm zasahujícím státním zástupcům a policii a svědčí to o tom, že jsme schopni se s tím nějakým způsobem vypořádat.

Co Česko a terorismus?

Vždycky říkám jednu věc: zaplaťpánbůh jsme doposud neměli v České republice žádný teroristický útok. A přirozeně budu rád, když to tak zůstane. Česko v tomto směru dokáže dobře monitorovat různé aktivity prostřednictvím policie ve spolupráci s tajnými službami, kde to běží velice dobře. Zároveň máme mnoho trestných činů schvalování teroristických útoků, což považuji za velice odsouzeníhodné a velice společensky škodlivé. Proto se to také často trestně stíhá.

V současnosti panují tedy určitě třecí plochy mezi ministryní Benešovou a státním zastupitelstvím. Jaké jsou nyní vaše vztahy?

Potkáváme se zhruba co měsíc a tam se nějakým způsobem navzájem informujeme o otázkách legislativy, správy a obecně činnosti. Vztahy jsou to naprosto věcné, profesionální.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků