Hlavní obsah

Rakovina ledvin je tichý nepřítel. Jaké jsou příznaky?

Pátým nejčastěji diagnostikovaným typem rakoviny v České republice je rakovina ledvin, ročně je diagnostikována asi třem tisícům pacientů. Ohrožuje zejména starší ročníky, nejzákeřnější je však tím, že zpočátku je zcela bezpříznaková. Jaké jsou rizikové faktory a možnosti prevence, příznaky, jak je rakovina diagnostikována, léčena a jak si stojí ve statistikách?

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto

Článek

Nejběžnějším zhoubným nádorem ledvin je světlobuněčný tzv. Grawitzův karcinom nebo také adenokarcinom (vyskytuje se cca v 80 %). Nádor je silně protkaný cévami, tudíž je dobře vyživovaný a funguje velmi dobře jako samostatná jednotka a hrozí u něj také časný vznik metastáz, protože buňky nádoru se přímo dostávají do krevního proudu a jsou jím zanášeny na vzdálená místa, kde se usazují a vytvářejí metastatická ložiska nádoru.

Grawitzův karcinom se nejčastěji vyskytuje mezi 40. až 60. rokem života, a to dvakrát častěji u mužů.

Další typy karcinomů ledvin:

  • papilární karcinom (10 %)
  • chromofobní karcinom (5 %)
  • karcinom ze sběrných kanálků (medulární, < 1 %), který je vysoce agresivní.
  • Wilmsův tumor (nefroblastom), typický u dětí, představuje pouze 1 % všech maligních nádorů ledvin.

1. Příznaky

Karcinom ledvin je zákeřný v tom, že se v raném stádiu nijak neprojevuje, často se tak na něj přijde jen díky náhodě.

Mezi prvotními příznaky se uvádí krev v moči a tupé bolesti v bederní oblasti. Krev v moči se ale vyskytuje jen v mikroskopickém množství, tudíž není běžným okem patrná a bolesti v bedrech se obvykle vyskytují již v okamžiku, kdy nádor metastázuje.

Na onemocnění tak často může upozornit chudokrevnost (anémie), která se projevuje bledostí očních spojivek a sliznic dutiny ústní. S přesností se dá ale takový stav určit jen po řádném laboratorním vyšetření.

Za onkologickým onemocněním stojí z více jak třetiny špatný životní styl

Mezi další příznaky patří i hmatný nádor přes stěnu břišní nebo v bederní krajině, značný úbytek na váze (cca kolem 10 kg), nechutenství či únava.

Někdy se objeví jako první příznak patologická zlomenina, ke které dojde bez většího nárazu. V takovém případě je to ale často známkou toho, že nádor již metastázoval do kostí.

Možné příznaky rakoviny ledvin
Mikroskopické množství krve v moči
Tupá bolest v bederní krajině
Bolest v boku
Hmatný útvar v bederní krajině
U mužů rozšíření žil v šourku (varikokéla)
Velká únava, nechutenství
Značný úbytek na váze (cca kolem 10 kg)
Noční pocení, teploty
Vysoký krevní tlak
Anémie (snížený počet červených krvinek)
Bledost
Vysoká hladina vápníku v krvi
Opakované teploty
Zdroj: Masarykův onkologický ústav

Všem těmto příznakům je zapotřebí věnovat pozornost a včas vyhledat urologa.

2. Rizikové faktory

Mezi hlavní rizikové faktory patří genetika, kouření, obezita (BMI > 30 kg/m2), nedostatečná fyzická aktivita, hypertenze či cukrovka.

Svou roli ale mohou sehrát i některé léky či nefrotoxické látky, kam se řadí některé těžké kovy (olovo, kadmium), polycyklické aromatické uhlovodíky (vznikají při nedokonalém spalování organických látek, jsou obsaženy i v cigaretovém kouři), ropné produkty, azbest a ionizující záření.

3. Prevence

Časné stádium karcinomu ledviny je možné zachytit vyšetřením moči a filtrační funkce ledvin, případně i ultrazvukovým vyšetřením břicha, především v rizikovém věku nad 50 let. Jelikož je však raná fáze rakoviny bezpříznaková, vhodnou prevencí je i omezení rizikových faktorů.

Preventivní vliv má zdravá životospráva, dostatečný pitný režim, nekuřáctví a posilování imunitního systému. Právě silný imunitní systém má v případě diagnostikovaného karcinomu pozitivní dopad i v průběhu léčby rakoviny a může i zabránit hrozbě metastáz.

Na co všechno mohou upozornit bolesti zad

4. Diagnostika

Karcinom ledvin nejčastěji odhalí vyšetření ultrazvukem. Na problém ale může upozornit i běžné vyšetření moči odhalující přítomnost červených krvinek v moči, vyšetření krve a zvýšená hladina vápníku v krvi či malé množství červených krvinek v krvi. Nesrovnalosti nicméně může lékař odhalit i pohmatem břicha.

Pokud už ultrazvuk odhalí nádor, lékaři doporučí vyšetření CT či magnetickou rezonanci, jež posoudí rozsah nádoru, vztah k okolním orgánům a postižení regionálních lymfatických uzlin.

Rakovina slinivky břišní: příznaky, léčba a naděje na přežití

Následně může být provedena i angiografie, jež zjišťuje prokrvení nádoru či případné prorůstání do žilního řečiště.

Pro zjištění rozsahu onemocnění a stádia rakoviny pacient podstupuje další vyšetření, provádí se rentgen plic, vyšetření kostí, případně CT mozku. Právě plíce, kosti a mozek jsou nejnáchylnější k případným metastázím.

Na základě výsledků všech vyšetření doporučí odborníci léčbu.

Jak je klasifikován karcinom ledvin
Histologická klasifikace - určí konkrétní typ karcinomu, je stanovena dle mikroskopického vyšetření nádorové tkáně patologem.
Granding - též je určen dle mikroskopického vyšetření a představuje míru agresivity nádoru.
Staging - je určen dle velikosti samotného nádoru, případně jeho prorůstání do okolních tkání, postižení lymfatických uzlin a přítomnosti metastáz (vzdálených ložisek v jiných orgánech).
Zdroj: FN Brno

5. Stádia rakoviny

První a druhé stádium karcinomu ledviny je charakterizováno jako tzv. lokalizované onemocnění. V klinickém stádiu I. tumor dorůstá do velikosti 7 centimetrů a je lokalizován pouze v ledvině, v klinickém stádiu II. je nádor stále limitován pouze na ledvinu, avšak je již větší než 7 centimetrů.

III. a IV. klinické stádium pak znamená již lokálně pokročilé onemocnění, kdy tumor přesahuje pouzdro ledviny. Ve třetím stádiu se již rozrůstá do okolní tukové tkáně, velkých žil, případně infiltruje místní lymfatické uzliny.

Ve čtvrtém stádiu už prorůstá dále přes fascii a do nadledviny a infiltruje lymfatické uzliny. V rámci metastatického onemocnění jsou nejčastější metastáze do plic, kostí a mozku.

U rakoviny prostaty je stěžejní prevence. Jaké jsou příznaky a kdy jít k lékaři

6. Léčba

Způsob léčby nádoru se odvíjí od rozsahu onemocnění, tedy od velikosti karcinomu, stádia rakoviny a postižení dalších struktur, případně metastází. Neexistuje tedy ultimátní způsob léčby, tým lékařů každému pacientovi stanovuje individuální léčebný plán.

Nejrozšířenější léčebnou metodou je chirurgický zákrok. Pokud je karcinom ledviny v I. a II. stádiu, je tedy lokalizován pouze do orgánu, lékaři přistupují k odstranění ledviny nebo její části v závislosti na velikosti nádoru. Často přistupují i k odstranění okolních lymfatických uzlin.

V případě, že rakovina postoupila do III. nebo IV. stádia, následuje po operaci onkologická léčba.

Další možnosti léčby rakoviny ledvin
Radioterapie: U nádorů ledvin se používá k odstranění bolestí při postižení kostí nádorem nebo cíleně na metastázu, která vzhledem ke své velikosti utlačuje okolní tkáně a narušuje jejich funkci. Cílem této léčby je zmírnit nebo odstranit potíže způsobené pokročilým onemocněním. Je používána vnější radioterapie, kdy je pacient léčen většinou ambulantně a dochází po určitou dobu denně na ozařování postižené části těla.
Biologická terapie: V současnosti se na základě výsledku klinických studií stává základem léčby metastazujícího nádoru ledviny aplikace tzv. cílené biologické terapie neboli biologické léčby, která se někdy aplikuje v kombinaci s imunoterapií.
Imunoterapie: K té se často přistupuje i v okamžiku selhání či nesnášenlivosti biologické léčby. Jedná se o podávání interferonu alfa či interleukinu-2, oba dva jsou pro tělo přirozené, protože za určitých okolností se v něm samy tvoří. Jejím cílem je ovlivnit imunitní systém člověka a povzbudit jeho protinádorovou aktivitu.
Hormonální terapie: Používaná jen u malého počtu pacientů s nádorem ledvin. Nejčastěji se používají gestageny, po přísném přehodnocení léčby se prokázal efekt jen u 2 % nemocných. Ve většině případů je tato terapie používaná jako podpůrná léčba.
Zdroj: Linkos.cz

7. Statistika

Každoročně tímto typem karcinomu onemocní kolem tří tisíc pacientů (29,3 na sto tisíc osob) a jedná se o 5. nejčastěji diagnostikovaný typ rakoviny v republice.

Incidence (počet nových případů onemocnění za určité časové období) každoročně mírně narůstá, v posledních letech je však patrný náznak stabilizace. Oproti tomu mortalita (úmrtnost) vykazuje v posledních letech mírný pokles. V roce 2018 žilo v České republice 27 067 osob s tímto onemocněním, tj. 254,7 případu na 100 000 osob.

Urologické nádory bývají velice nenápadné

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) rakovinou ledvin onemocní v průměru častěji muži než ženy, poměr zastoupení byl v roce 2018 1,8:1. Při mezinárodním srovnání výskytu tohoto onemocnění stojí Česká republika v Evropě na 2. místě.

Karcinom ledviny se objevuje s převahou u osob ve věku 60–79 let. V období 2014–2018 byl v ČR střední věk nově nemocných 67 let, 50 % pacientů bylo ve věku 60–74 let. I přes bezpříznakové rané stádium rakoviny byla ve stejném časovém období v prvním stádiu zachycena zhruba polovina případů.

Absolutní počet pacientů v ČR
rok 2016rok 2017rok 2018
25 48826 24127 067
Absolutní počet zemřelých pacientů s rakovinou ledvin
rok 2016rok 2017rok 2018
9911026988
Zdroj: ÚZIS, Novotvary 2018

Ledviny jsou párové orgány ležící po obou stranách bederní oblasti. Hlavní funkcí ledvin je tvorba moči. Krev, která jimi protéká, je zbavovaná přebytečné vody a odpadních produktů. Výsledkem této činnosti je moč.

Četnost výskytu nádoru na levé a pravé straně je téměř totožná, výjimečně se nachází na obou stranách současně.

Reklama

Související témata:

Výběr článků