Hlavní obsah

Laura Janáčková: Život s rakovinou je boj

23. 4. 2014, 10:03
Novinky, Andrea Zunová

V Česku onemocní nádorovým onemocněním každý třetí člověk. Statistiky také ukazují, že každý čtvrtý na toto onemocnění umírá. Rakovina zasahuje člověka nepřipraveného v plném proudu jeho života. Ničí a užírá jeho tělo a klade vysoké nároky na jeho psychiku. Odpovědi na různé otázky a praktický návod na to, jak tuto nemoc zvládnout, jak si poradit se strachem i jak v sobě najít sílu bojovat a vítězit, nabízí ve své nové knize Život je boj psycholožka Laura Janáčková.

Foto: archív Laury Janáčkové

Laura Janáčková

Článek

Už léta se věnujete lidem onkologicky nemocným. Co vás nyní přimělo k napsání knihy?

Onkologicky nemocným se věnuji již více než 20 let. Denně se setkávám s lidmi, kteří bojují o svůj život. Snažím se jim pomáhat, podporovat je a být průvodcem na jejich strastiplné cestě. Pro mnohé z nich je nemoc zlým snem. Někteří však díky ní nacházejí smysl svého života.

Rakovinou každý rok v Česku onemocní 70 000 lidí. Nemoc zasahuje naše tělo, které se ze všech sil snaží léčit lékaři, avšak na duši někdy nezbývá čas. Je to však právě ona, která dává sílu bojovat a žít. Potřebuje přinejmenším stejnou péči jako nemocné tělo. Odborná pomoc onkopsychologa by tak měla být samozřejmou součástí komplexní péče o tyto pacienty. Bohužel praxe ukazuje, že dobré onkopsychology spočítáte na prstech.

Rozhodla jsem se tedy napsat knihu, která bude plná informací, odpovědí na otázky, metod, návodů a praktických tipů pro pacienty a jejich blízké. V knize jsou též příběhy mých pacientů, které dokreslují jednotlivá období zvládání nemoci a ukazují, jak v životě zdolat i ty nejtěžší chvíle.

Je primárně určená nemocným a jejich blízkým?

Je určená téměř všem lidem, protože každý z nás má ve svém okolí někoho, kdo s rakovinou právě bojuje, kdo rakovinu prodělal a žije ve strachu, aby se nevrátila. Možná i někoho, kdo svůj boj prohrává či prohrál. Kniha je určena pacientům, jejich přátelům, blízkým a nejbližším. Je určena všem, kteří chtějí vědět, jak překonat strach, bolest, utrpení, kteří chtějí nalézt sebe. Všem, kteří hledají cestu k pochopení života i smrti.

Kniha také jistě osloví i ty, kteří mohou být oporou či průvodcem v těžkých chvílích nemoci. A nakonec se určitě stane i návodem pro ty, kteří se o nemocné starají. Kniha Život je boj je totiž první a jedinou publikací na českém trhu věnovanou onkopsychologii a určenou přímo pro pacienty s rakovinou a jejich blízké.

Mj. jste popsala pět důležitých mezníků – strach ze smrti, nedotknutelnost, ztrátu autonomie, ztrátu aktivit a ohrožení sociální identity a vlastní hodnoty. S tím vším se musí onkologicky nemocný člověk snažit poprat. Kdo mu v tom může nejvíce pomoci?

Rakovina je nemoc, která má obvykle plíživý začátek. Žijeme si a ani netušíme, že již je uvnitř nás. Pak nás náhle zasáhne v plném proudu našeho života, který od základů změní. Najednou jsme vrženi do bitvy o holý život. A již na začátku musíme čelit hrozbě smrti, ztrátě tělesné nedotknutelnosti, ztrátě autonomie, omezení aktivit a ohrožení sociální identity včetně vlastní hodnoty. Stáváme se bojovníky, aniž bychom měli na výběr. Musíme se učit být stateční, trpěliví, musíme se naučit bojovat do posledního dechu.

A přestože máme okolo sebe mnoho těch, kteří prožívají naše vítězství i prohry s námi, nakonec jsme to jen my sami, kdo zůstává. Pomoc je tedy třeba hledat uvnitř sebe, podporu a povzbuzení ve svém okolí a léčbu u odborníků.

Foto: archív Laury Janáčkové

Obálka nové knihy psycholožky Laury Janáčkové.

Psychika je u onkologických onemocnění jedním z důležitých faktorů úspěšné léčby. Ale asi nejen psychika u nemocných, ale také u jejich nejbližších? I s těmi jste v kontaktu?

Říká se, že rakovina je nemocí nejen toho, kdo jí onemocněl, ale též celé jeho rodiny. I oni, naši nejbližší, mají stejný strach jako my, bojí se o nás, spoluprožívají s námi naše strasti a jsou připraveni nám pomoci. Avšak někdy se stává, že neví jak – najednou jim chybí slova, nechtějí litovat, ani se tvářit, že se nic neděje. Ve své ordinaci se často setkávám nejen s pacientem, ale i s jeho rodinou. A protože vím, jak jsou tato setkání pro mé pacienty důležitá, v každé kapitole mé knihy najdete část s názvem Jak může pomoci okolí. V mé praxi nejsou výjimečná ani setkání s nejbližšími těch, již svůj boj prohráli. Jsou vyčerpaní, truchlí a nedokážou se se ztrátou vyrovnat. I oni potřebují pomoci.

Jak se dokážete oprostit od utrpení, se kterým se ve své práci setkáváte?

Nedokážete se oprostit, nedokážete zapomenout a tvářit se, že se nic neděje. Dokážete však být s nimi, nabídnout jim porozumění, doteky a sebe jako vnímající lidskou bytost. Díky svým pacientům jsem našla smysl svého života. Díky nim jsem se naučila rozeznávat, co je důležité a co méně. Oni mě naučili rozpoznat skutečné hodnoty, které ovlivňují náš pocit spokojenosti a štěstí. A právě vlivem tohoto poznání mohu být také úspěšná ve své druhé specializaci partnerských vztahů a sexuologie.

Co by vás nejvíc potěšilo v souvislosti s vaší knihou?

Moje předchozí kniha byla nominována na cenu Český bestseller 2013. Její úspěch a s tím související získané finance umožnily, aby mohla vyjít tato kniha, která je nejen krásná, plná úžasných obrázků, ale i potřebná pro ty, kteří znají i stinné stránky života a blízkost smrti. Přála bych si, aby kniha byla pomocníkem a rádcem všem, kteří vědí, že rakovina nechodí po horách, ale po lidech.

Reklama

Související články

Jak žít se strachem ze smrti

19. 2. 2014, 8:46

Není jednoduché žít se strachem. Dokáže nás trápit, ubíjet, nervovat, vysávat. A je v podstatě jedno, z čeho pramení. Zřejmě nejhorší stavy ale prožívají lidé,...

Výběr článků