Hlavní obsah

I zdravá kůže si zaslouží péči

21. 6. 2005, 13:05 – PRAHA

Péče o náš vzhled je nedílnou součástí života každé ženy. Úpravou zevnějšku dáváme najevo, jak vnímáme svět kolem nás. Zejména u teenagerů stojí péče o pleť v popředí zájmu. Nedokonalá pleť má často za následek šrámy na duši. Proto vyhledáváme rady kosmetických poradců a nezřídka i dermatologů, abychom se svěřili do jejich péče.

Článek

Koordinovaná a soustavná péče o pleť, zahrnující jak fyziologické, tak estetické hledisko, vyžaduje, aby tento největší orgán lidského těla byl chápán pod jediným zorným úhlem, a tím je jeho funkce v celé své komplexnosti.

Dermatolog si musí být neustále vědom, že estetická a reprezentativní funkce kůže je nedílnou součástí nejen orgánové, ale i duševní fyziologie a odborníci všech kosmetických profesí by měli připustit, že řada hygienických a kosmetických postulátů, mezi něž patří i současný kult mytí a koupelí, není fyziologickou, ale výhradně kulturní potřebou.

Máme-li hodnotit skutečné možnosti kosmetické péče a především vliv kosmetických přípravků na kůži, ať už v negativním či pozitivním slova smyslu, je nezbytné vyjít ze současného stavu vědomostí o struktuře a z ní plynoucích funkcí kožního orgánu.

Třebaže posláním kosmetiky je péče o estetický vzhled kůže jako celku, je logické, že největší pozornost je třeba věnovat strukturám a funkcím, které se na vzhledu pleti nejvíce podílejí a s nimiž přicházejí kosmetické přípravky do přímého styku, tj. pokožce a jejímu povrchu.

Kosmetiku zajímá zdravá kůže

Narozdíl od dermatologie, zabývající se především chorobnými změnami kůže, se kosmetika zajímá převážně o kůži zdravou. Podobně jako dermatolog potřebuje popsat a klinicky zařadit chorobný projev, potřebujeme v kosmetice vzhledově a funkčně blíže určit a podle určitého systému zařadit i zdravou kůži.

Hlediska, podle kterých toto bližší určení provádíme, jsou různá. Používáme pak přívlastků suchá, mastná, smíšená, normální, citlivá, nečistá a mnoho dalších. Všechna tato označení jsou však zatížena značnou mírou subjektivity a jsou z hlediska logiky nesouměřitelná.

I zkušený dermatolog, pokud by měl blíže charakterizovat stručným a výstižným přívlastkem vzhled dané pleti a z něho plynoucí funkční vlastnosti, by se tedy pravděpodobně ocitl v rozpacích. Zatímco je zcela běžné určit na základě klinických projevů kožní chorobu, chybí možnost bez rozsáhlého popisu, na základě vizuálně patrných znaků přesněji charakterizovat kůži zdravou.

Materiál převzat z publikace: Kosmetika v teorii a v praxi, 4. vydání. Vlasta Feřteková a kolektiv. Vydalo nakladatelství Maxdorf

Reklama

Související témata:

Související články

Se sluníčkem přichází i riziko melanomu

27. 5. 2005, 15:30

Teplý a slunečný nadcházející víkend přímo vybízí k návštěvě přírodních nádrží či koupališť a opalování. V souvislosti s tím však odborníci varují před...

Kůže potřebuje prevenci

14. 6. 2005, 7:56

Podle předběžných výsledků bylo ve 172 dermatologických ordinacích po celé ČR vyšetřeno kožními lékaři více než pět tisíc pacientů. Proti loňsku tak narostla...

Výběr článků