Hlavní obsah

Sovy versus skřivani aneb Když spánek odhaluje povahové či sexuální rysy

6. 9. 2015, 18:02
Novinky, prof. Jaroslav Flegr

Kolik je mezi námi skřivanů a kolik sov? A čím vším se od sebe liší ranní ptáčata a noční flamendři? Podle vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy jsou mezi nimi mnohdy propastné rozdíly nejen v životním rytmu, ale i v jejich povahových rysech. Kupodivu mezi Čechy převažují sovy.

Foto: Profimedia.cz

Sovy mají po ránu potíže se „nastartovat”.

Článek

Sovy jsou schopné pracovat i dlouho do noci, ráno ale mají potíže se „nastartovat”. Skřivani vstávají spíše časně a hned od brzkého rána jsou schopni pracovat na plný výkon, zatímco na ponocování je příliš neužije. Existují samozřejmě i nevyhraněné typy.

V roce 2013 australsko-britský tým ukázal, že mezi skřivany a sovami existují překvapivé povahové rozdíly. Sovy v průměru vykazují mnohem výraznější rysy tzv. temné triády, tj. narcismus, machiavellismus a psychopatii. Takoví lidé jsou více sebestřední, manipulují se svým okolím ve svůj prospěch, jsou více bezohlední a bezcitní.

Výsledky této práce vzbudily velký mediální ohlas. Autoři i komentátoři většinou zmiňovali možnost, že se upřednostňování pozdních večerních a nočních hodin manipulátorům vyplatí, neboť potmě se jim lépe intrikaří. Jenže jak je to doopravdy? A kolik je vlastně mezi námi sov a kolik skřivanů? A v čem dalším kromě rysů temné triády se od sebe liší?

Na tyto otázky alespoň částečně odpovídá studie vědců z pražské Přírodovědecké fakulty UK. Studie byla primárně zaměřena na sexuální chování české populace a nejspíš proto se jí zúčastnilo přes 26 tisíc mužů a žen z celé republiky různého věku, vzdělání a povolání. Jedna z asi osmi stovek otázek se ptala i na to, zda je člověk spíše sova, nebo spíše skřivan, tj. zda se mu lépe pracuje brzy ráno, nebo naopak pozdě v noci.

Ukázalo se, že v naší populaci sovy výrazně převládají. Jako spíše sova se ohodnotilo 69 % osob, přičemž zhruba čtvrtina se považovala za vyhraněnou sovu. Naopak, zcela vyhraněných skřivanů bylo v populaci jen 7 %.

Být sovou je tedy normální, a jestli je někdo divný, pak jsou to skřivani. Závěry původní studie by tedy měly správně znít, že skřivani vykazují v průměru abnormálně nízký stupeň narcismu, machiavellismu a psychopatie.

Jaké povahové rysy vykazují české sovy?

Dotazník nebyl primárně zaměřen na rysy tzv. temné triády. Sledoval však i dominanci, sexuální narcismus, morální postoje, spokojenost, zdravotní stav se zvláštním zaměřením na psychické potíže a na sexuální chování. Skutečně se i na nových datech jasně potvrdilo, že se sovy snaží dominovat, vykazují mnohem častěji narcismus, častěji u nich byla diagnostikována hraniční porucha osobnosti a antisociální porucha osobnosti.

Tito jedinci více uváděli, že v minulosti v nedůležité i v důležité věci zalhali, s menší pravděpodobností by vrátili nalezenou igelitku s miliónem korun, raději by dali někomu neprávem facku, než ji neprávem dostali, a bylo by podle nich spíše lepší někomu ukřivdit, než se veřejně ponížit.

Sexuálně je častěji vzrušovala cizí bolest a cizí ponížení a celkově měli za život i za poslední měsíc větší počet sexuálních partnerů. Až potud tuzemské výsledky souhlasí s výsledky zahraničních autorů. Pojďme však dále.

Čím je člověk více sova, tím má podle dotazníku také horší fyzickou kondici, horší rodinnou a zejména ekonomickou situaci, a tím méně se cítí fyzicky atraktivní (krásný). Sovy častěji navštěvují gastroenterologii (že by vředy?) a revmatologii. A zejména mnohem častěji trpí depresí, mánií, úzkostí, fobií i obsesí. Jedinci - sovy častěji uvádějí, že je matka neměla ráda a že byli v dětství šikanováni.

Najednou tu máme úplně jiný obraz sovy, než jaký vykreslují zahraniční publikace. Místo narcistního manipulátora vidíme spíše chudáka, který trpí celou řadou psychosomatických potíží a v životě je, v porovnání s typickým skřivanem, rozhodně méně šťastný. Není divu, že se u některých sov následně vyvinou i rysy temné triády.

Pozor na narcistické manipulátory

Abychom to však my skřivani s tím soucitem nepřehnali – když vám život přivede do cesty narcistického manipulátora, ať již se jedná o sovu, nebo o atypického skřivana, v duchu si ho klidně politujte, ale především se mu rychle kliďte z „dostřelu“.

Pobyt v přítomnosti narcistického manipulátora, ať jde o kolegu na pracovišti nebo životního partnera, je pro člověka asi stejně bezpečný a žádoucí, jako pobyt v teráriu s nervózní kobrou královskou.

A v dané situaci je úplně jedno, zda za jeho či její povahu může šikana v dětství, nemoc nebo nešťastná kombinace genů.

Studie stále ještě běží

I přes dostatečně velký počet respondentů vědecká studie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy stále ještě běží a odborníci budou rádi i za nové respondenty. Zájemci se tedy mohou přihlásit ZDE!  Bude je čekat velmi dlouhý dotazník, který se z velké části věnuje sexu.

Zabere sice až 90 minut, ale při jeho vyplňování se určitě nebudete nudit, spíše červenat. Na jeho konci vás také čeká zajímavé překvapení. A kdo dotazník vyplní, může se za odměnu zaregistrovat mezi pokusné králíky profesora Flegra na stránkách pokusnikralici.cz nebo www.facebook.com/pokusnikralici a účastnit se nejrůznějších vědeckých výzkumů i v budoucnu.

Reklama

Výběr článků