Hlavní obsah

Nevěra - odlišnosti v podání ženy a muže

25. 3. 2018, 14:04
Právo, Jana Kantorová

Záletnictví bývá často přisuzováno hlavně mužům. Přesto není ničím výjimečným ani u žen. Podle statistik je poměr nevěrníků a nevěrnic zhruba 60 ku 40. Ale pozor - přestože jde o stejný akt, stojí za ním většinou jiné důvody. Jaké?

Foto: Profimedia.cz

Nevěra nemusí být známkou skomírajícího a nešťastného vztahu.

Článek

Téměř každý druhý člověk se setkal s nevěrou. Ať už ho někdo podvedl, nebo byl sám tím podvádějícím. Nevěra ale nemusí být známkou skomírajícího a nešťastného vztahu. Důvodů, proč se pro ni muž nebo žena rozhodnou, je hned několik. Pojďme se ale nejdříve podívat blíž na některá klišé, která jsou s nevěrou tradičně spojena.

Asi nejrozšířenější je spojování záletnictví s muži. Ti totiž podle všeobecného povědomí berou nevěru jako pudovou záležitost přinášející jim zpestření a rozmanitost. Obzvlášť zakořeněným tvrzením je, že muži dokážou oddělit sex od citů, kdežto ženy vždycky do postele tahají lásku. Muži tedy dokážou svoji ženu milovat, a přesto si užívat sex s někým jiným.

No, je třeba konstatovat, že podle odborníků je na těchto konstatováních kus pravdy. A to hlavně zaměříme-li se na neuropsychologické fungování mozku a odlišnou produkci hormonů u mužů a žen. Je tedy jisté, že vnímání nevěry i motivace pro ni musejí být u obou pohlaví rozdílné. Jenže i mnoho mužů odchází od rodin, protože se do milenky zamilovali. A stejně tak i ženy podvádějí své manžele jen kvůli dobrému sexu.

Zajímavost: Podle odborníků je statistický nepoměr (60 % nevěrných mužů ku 40 % nevěrných žen) způsoben tím, že ženy se za nevěru více stydí a mají tendenci si pravdu upravovat tak, aby neklesl jejich morální kredit.

Co kdo odpustí snáz

Co člověk, to jiné životní zkušenosti a názory. Proto se liší i individuální vnímání pojmu nevěra. To, co je pro jednoho nezávazný flirt, může u druhého vést až k rozvodovým papírům na stole. Faktem ale je, že muži mnohem častěji a upřímněji sdělují, že byli nevěrní.

Možná ani není divu, protože jejich nevěra je vlastně společensky přijatelnější a mnohdy i tak nějak podvědomě očekávaná. Ženy proto své úlety často bagatelizují, aby se necítily poníženy.

Zajímavé je, že muži mnohem snáze odpustí ženě citovou nevěru, kdežto ženy zase tu tělesnou. Muži totiž z evolučního hlediska kladou mnohem větší důraz na to, že investují do svého biologického potomka. Žena naopak ví, že je dítě její, proto je pro ni mnohem důležitější emocionální stránka, tedy to, je-li k ní muž dostatečně citově připoután na to, aby zabezpečil ji i jejich dítě.

Nevěra a moderní doba

Rozvolněná společnost, která tolik nedbá na pravidla a to, co je "normální", navíc způsobuje, že dochází mnohem častěji k nerovným manželstvím. Starší muž a o dost mladší žena, která může sexuálně strádat, starší žena se zajíčkem, která naopak strádá intelektuálně, spojení národností, jiných náboženství apod.

Model tvrdě pracující muž a žena v domácnosti už dávno není tou nejčastější příčinou ženské nevěry, kdy upozaděná manželka hledá někoho, kdo jí konečně bude rozumět.

Žena má mnohem více možností, jak poznat někoho nového a užít si s ním. Ať už je to brzký návrat žen po mateřské zpátky do práce, kde je ocení pohledný nový kolega, nebo různé firemní teambuildingy, případně moderní technologie, jako jsou mobily, seznamovací aplikace a různé sociální sítě, které nevěru usnadňují, a to u obou pohlaví.

Zajímavost: Ženy umějí nevěru mnohem lépe skrývat než muži. Podle různých studií otcovství vychází najevo, že až každý dvacátý muž nevychovává svého biologického potomka.

Proč podvádějí muži? 

Muži často hledají v paralelních vztazích to, co jim v oficiálním vztahu chybí: uznání, jiskření, jiný sex apod. Většina z nich si ale moc dobře uvědomuje, co pro ně znamená jejich rodina. A tak si milostného vzplanutí užívají, ale rozhodně kvůli němu neopouštějí manželku a děti. Tedy většinou.

Adrenalin a endorfiny, které se v mužském těle při nevěře vyplavují, mohou být až návykové. Zpočátku si je tak muži pletou s láskou a jistotou, kterou jim přináší jejich žena. Po určité době se ale i paralelní vztah s milenkou dostává do zajetých kolejí a hormony zamilovanosti se vyčerpávají.

Nejčastější důvody mužů
Nespokojenost. A to s kvalitou sexu nebo jeho frekvencí. Proto se muži vydávají tento nedostatek kompenzovat jinam, aniž by chtěli ukončit vztah se svou partnerkou.
Ego. Jak jednoduché - muži jsou jako děti. Chtějí ocenit a chválit. Jakmile se jim toho nedostává a najdou to jinde, je zaděláno na nevěru.
Samota. Stačí služební cesta nebo dlouhodobá práce v zahraničí a u muže stoupá riziko, že bude své partnerce jednorázově nevěrný.
Pokušení a alkohol. Pánská jízda, bar, panáky. Jednorázová nevěra může dohnat i muže, který jinak povyražení nehledá.
Genetická informace. Podle výzkumů tíhnou k nevěře mnohem častěji muži, jejichž otcové byli svým ženám nevěrní. A to hlavně ve chvíli, pokud nevěra doma tzv. "prošla". U žen tohle rovnítko ale neplatí.
Zvědavost. Někteří muži vyzkoušejí sex s jinou ženou jenom proto, aby zjistili, jaké to je a jestli vůbec ještě sex s jinou ženou mít mohou.

Proč podvádějí ženy?

Říká se, že spokojená žena (na rozdíl od muže) mimopartnerský vztah nehledá. Z velké části to pravda je, protože zeptáte-li se nevěrných žen na důvody, nejčastěji se bude ozývat citová vyprahlost, neporozumění, nekomunikace.

Ženy tak snadno podlehnou muži, který se o ně zajímá, lichotí jim, naslouchá jim a je vstřícný. Pak se mu oddávají tělem i duší. Z bližšího pohledu už důvody žen tak jednostranné nejsou.

Nejčastější důvody žen
I ženy chtějí experimentovat. Ať už je to nedostatek předchozích zkušeností, nebo sexuální nespokojenost v současném vztahu, i ženy často hledají "pouze sex" a nechtějí rozbít stávající rodinu.
Chtějí jen sex. I ženy jsou zvyklé na zajeté koleje a nechtějí řešit rozvod, dělení majetku a soudy ohledně dětí. Stejně jako muži i ženy se bojí změn, a proto ani ženy se nevrhají tak často do náručí jiných mužů natrvalo.
Nízké sebevědomí. Ženy, které se necítí vedle svého partnera ve své kůži nebo mají problémy s přijetím sebe sama, berou nevěru jako kompenzaci svého problému.
Nespokojenost. Vztah ženy a muže může být skvělý ve všech rovinách, kromě jedné, kterou je sex. Kvůli tomu ale ženy nerozbíjejí vztahy, jen si chtějí dopřát kvalitní sex jinde - i v tomto ohledu jsou ženské a mužské motivace k nevěře podobné.
Málo intimity. Někteří muži postupem času ve vztahu zapomínají na něžnosti, objímání apod., ženám to pak velmi chybí. Mohou proto tento nedostatek začít hledat u jiného muže.
Potvrzení o odpoutání se od partnera. Stává se, že když se žena rozhodne opustit svého partnera, ještě předtím si najde milence a tím si svým způsobem stvrzuje své rozhodnutí.

Nevítaný stereotyp

Pro obě pohlaví bývá typické, že sáhnou po nevěře ve chvíli, kdy se ve vztahu objeví zevšednění a nedostatečná komunikace. V partnerství postupem času přicházejí problémy, přibývají děti, každodenní starosti. Už nejde jen o "chození" a romantické chvilky. Vztah se přesouvá do jiné roviny.

V té je potřeba hlavně nepřestávat mluvit s partnerem, a i nadále se o vztah starat. Jinak upadne do stereotypu, který dokáže zabít i to nejpevnější spojení. Postupně mizí hezké věci, líbání na rozloučenou a uvítanou, letmé doteky, večeře ve dvou, romantické víkendy. To všechno se pak obě pohlaví snaží nacházet u někoho jiného. Do této chvíle je to stejné, rozdíl přijde v okamžiku, kdy se na nevěru přijde.

Zajímavost: Nevěrné ženy trápí černé svědomí a kvůli tomu se snaží svou nevěru ospravedlnit, hodit vinu na muže a zošklivit si ho. Najít si prostě důvod, proč mají právo být nevěrné. Muž přiznává, že je nevěrný, trápí ho to, a pokud nechce odejít k jiné ženě, chce nevěru řešit. Muž proto reaguje pozorností a vlídností ke své stálé partnerce.

Kdy stoupá riziko

Podle knihy Nevěra pro podváděné a podvádějící od Petra Žmolky existuje ve vztahu hned několik fází, při kterých stoupá riziko nevěry. U žen, jak už bylo zmíněno, například ve chvíli, kdy se vracejí po mateřské dovolené do práce. U mužů, když do rodiny přijde dítě.

Stejně tak lze rozpoznat i typy žen a mužů, kteří budou spíše podvádět. Přesto jde ale vždy hlavně o to, jak máme nastavené vnitřní hodnoty. Někteří se drží pravidla "co oči nevidí, srdce nebolí", jiní nejdou (třeba kvůli špatným zkušenostem) do ničeho, co by mohlo jakkoli ohrozit vztah nebo rodinu.

Speciální kapitolou jsou také matky. Jich se nevěra nejen nejvíce dotýká, ale podle výzkumů jsou i nevěrnější než jejich bezdětné kolegyně. Společnost se také na jejich nevěru dívá mnohem přísnějším zrakem, a to hlavně z toho důvodu, že žena má odpovědnost nejen za sebe, ale i za své dítě.

Zajímavost: Ženy podvádějí méně, ale muži nevěru mnohem hůře snášejí, a ještě hůře ji odpouštějí. Má to co do činění s jejich egem.

Když se na to přijde

Jak jsme zmínili výše, na odhalenou nevěru reaguje každé pohlaví jinak. „Muži jsou více nekompromisní, racionální," říká vztahová terapeutka Mgr. Lucie Mucalová s tím, že muži vám většinou nedají čas na rozmyšlenou a chtějí okamžitě reakci na otázku chceš, nechceš. Podle odbornice naopak ženy mají větší tendence vztah zachraňovat a hledají způsoby, jak vztah posílit.

„Existuje ale i skupina žen, která pálí mosty. Ženy jsou při odhalení nevěry více emotivní, některé jsou schopny se ponižovat a prosit, jsou i ženy, které milenky tolerují, kdežto muži své emoce skrývají a vypadají neoblomně." To ale nemění nic na tom, že uvnitř trpí.

„U mužů v takových chvílích trpí hlavně ego. Muž hledá důvody, proč a jak selhal, když šla jeho žena jinam," dodává terapeutka.

Každopádně pokaždé je reakce velmi individuální. „Nevěra je rána do srdce a zrada pro obě pohlaví a ne vždy má člověk chuť pokračovat a vztah zachraňovat." Máte-li za sebou zkušenost s nevěrou, pak víte, stejně jako já, že jde o velmi těžkou situaci, se kterou se jen tak vyrovnat nedá. Je to rána přímo do srdce, kombinace zrady, bolesti, vzteku a nenávisti. Nevěra pak může v člověku probudit strach znovu uvěřit, vážit si nového partnera, nebo naopak potřebu udělat totéž, pomstít se.

Lze se s ní vyrovnat a odpustit?
Odhalení nevěry je pro každého psychický šok, objevují se pocity nejistoty, ohrožení, beznaděj, nespavost, bušení srdce, zimnice nebo třeba sucho v ústech.
Zajímavé je, že v takovou chvíli je naše tělo v plné pohotovosti a je vnitřně připraveno na útok. Agresivitou totiž dochází k uvolnění vnitřního napětí.
Někdo se snaží danou situaci vytěsnit, jiný spouští automatického robota, další se uzavírá do sebe.
Všichni ale mají pocit, že se jim zhroutil svět, že vztah skončil, a pokládají si otázky typu "proč to udělal(a)" nebo "proč mně?".
V některých případech ale nemusí jít o absolutní konec vztahu. „Musí oba chtít, i když třeba nevědí jak," říká jasně odbornice na vztahy Mgr. Lucie Mucalová. ”Pokud jeden nechce, nemá cenu ho nutit."
Podle odbornice může nevěra vztah i posílit, ale většinou jen v případě, že to "nepraskne". „Kvůli nevěře si může záletník uvědomit, že partner, kterého má doma, je ten pravý a jen je potřeba dát stávajícímu vztahu novou jiskru," tvrdí Mgr. Mucalová a závěrem dodává: ”Pokud se nevěra odhalí, bývá to náročný proces, který spíše ublíží, než posílí."

Reklama

Související témata:

Související články

Kdy je rozchod tím nejlepším řešením

15. 3. 2018, 8:45

Nedokážete přiznat přátelům ani sama sobě, že je s vaším vztahem něco v nepořádku? Sundejte si růžové brýle a začněte uvažovat racionálně. Máme pro vás pět...

Výběr článků