Hlavní obsah

Úskalí dívčího dospívání

31. 10. 2013, 11:08
Novinky, zun

Období puberty je náročné pro dospívající děti i jejich rodiče. Nejen fyzické změny, ale i psychické proměny mohou rozhodit dospívající organismus. Následkem je tak dobře známá změna ve vnímání hodnot, vymezování se vůči autoritám a celkově nestabilní emoce, které s puberťáky dokážou pěkně zamávat.

Foto: Profimedia.cz

V době puberty se dívky snaží co nejvíce času trávit s kamarádkami a podnikat společné akce. Ilustrační foto

Článek

Problémy s pubertou nejsou jen otázkou dnešní doby. V různých proměnách je prožívali dospívající jedinci vždycky. Je ale pravda, že současná doba se nedá s minulostí srovnávat. Určitě je jiná v tom, že komunikace se posouvá na elektronickou úroveň. Lásky i rozchody se prožívají přes sms a zážitky i problémy se sdílejí přes různé sociální sítě. O to více by asi měly být dívky vedeny k větší zodpovědnosti samy za sebe, za to, jak se chovají a jak začnou svůj sexuální život.

Psychoterapeutka Jana Březinová říká, že její poradnu „navštívila nejedna dívka a řešila se mnou problémy, které jednak přinesl její věk a tzv. 'vývojové období', ale také problémy, které přináší dnešní doba – žijeme rychleji, více jsme zaměřeni na výkon, změnil se hodnotový systém a jiná je také situace na poli vztahů a rodinného soužití“.

Před čím tedy vlastně dnešní dospívající dívky stojí? Poslední psychologicko-sociologické průzkumy ukazují, že puberta nastupuje se svými projevy (ve fyzické a psychické oblasti) dříve, není výjimkou už hranice deseti let. Co za tímto fenoménem stojí, je předmětem mnohých sociologických a psychologických průzkumů. Nejčastěji jsou však citované tyto: rodinné zázemí, vzdělávání a pracovní kariéra, vrstevníci a první lásky a vztahy.

Rodinné zázemí

V dnešní době se rozvodovost pohybuje okolo 50 %. Klesá také počet uzavíraných manželství, což vede k určité destabilizaci rodiny jako bezpečného zázemí pro vývoj dětí. Častá rozvodovost přináší s sebou velmi náročné období a z praxe je známo, že dívky jakoby rychleji dospějí. Chce se po nich, aby byly „rozumné“, schopné „pochopit“ dospělé a jejich problémy, akceptovat rozdělení rodiny a rozvržení další péče. Často na sebe musí vzít i povinnosti, které jejich věku nepřísluší.

Naopak stabilní rodina, která poskytuje zázemí a bezpečí, umožňuje řešit mnohá úskalí a problémy spojené s věkem, např. první úspěchy a neúspěchy ve škole, ve vztazích, v oblastech zájmů atd.

Vzdělávání, kariéra

Dříve bývaly dívky nabádány, aby se dobře a včas (tedy poměrně brzy) vdaly. Nyní je jim předkládán model dokonalé ženy, která po zdárném studiu skvěle zvládá rodinu i práci. Dívky jsou obecně ve výchově vedeny k větší samostatnosti, nezávislosti a rovnoprávnosti vůči mužům. Zároveň ale musí na výbornou obstát i v roli matky.

Foto: Jiří Tomaškovič, Právo

Tablety se pomalu v českém školství prosazují.

Vrstevníci, parta

Pryč jsou doby, kdy si děvčata hrála venku na různá povolání, řemesla a vymýšlela společně hry. Dnešní dobu zahlcuje internet, digitální hry, sociální sítě apod. Rodiče jsou upozorňováni na rizika s tím spojená, a proto se snaží mít co nejvíce děti pod kontrolou. V době puberty ale děti obecně začínají stávkovat proti pevně danému rozvrhu kroužků a mimoškolních aktivit, které doposud provozovaly. Naopak se snaží co nejvíce času trávit s kamarádkami a podnikat společné akce. Bohužel často nechápou, že věková hranice 15 a následně 18 let jim hodně věcí zakazuje a de facto je tím i chrání.

První lásky, první vztahy

Říká se, že první lásky jsou nejkrásnější. Dnešní doba je však zrychlená i v lásce. Romantika bere za své spolu s ohleduplností a ta, která si chce na to své „poprvé“ počkat, až si bude jistá, že je to ten „pravý“, bývá poslední v řadě a nepochopená. Díky internetu jsou hranice posouvány i v lásce. Odborníci dokonce varují před velmi snadnou dostupností různých porno stránek a chatů, kde se pod falešnou identitou může skrývat nebezpečný deviant.

Při navazování prvních vztahů navíc dospívající mohou cítit touhu zažít se svým partnerem intimní chvilky, chtějí se jeden druhého dotýkat a vzájemně se i fyzicky poznávat a nemusí přitom dojít ihned na pohlavní styk. Mladé dívky, které začínají s pohlavním životem, by měly mít na paměti, že otěhotnění není jediným rizikem, které z takových aktivit vyplývá.

„Děložní čípek je u náctiletých stále ve stádiu vyzrávání a je velmi citlivý na infekční vlivy, proto se dívky, které užívají hormonální antikoncepci, nemohou spolehnout pouze na tuto ochranu, ale měly by volit ještě bariérovou antikoncepci, která je před infekcemi ochrání,“ upozorňuje primář Gynekologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice Petr Kolek.

„V potaz přichází celá řada pohlavně přenosných nemocí, v první řadě nakažení lidským papilomavirem odborně nazývaným Human papillomavirus neboli HPV, který je původcem onemocnění rakovina děložního čípku. V dnešní době mohou dívky tomuto onemocnění předcházet očkováním,“ dodává.

Pak jsou to chlamydiové infekce způsobené bakterií Chlamydia trachomatis, které mohou být do budoucna příčinou neplodnosti, mykoplasmové a ureoplasmové infekce. Nesmíme zapomínat ani na pohlavně přenosné nemoci jako jsou kapavka, syfilis a virus HIV způsobující AIDS.

Dalo by se říct, že v dnešní době mají náctiletí, a především dívky, složitější dospívání, než jsme mívali my nebo naše babičky,
psychoterapeutka Jana Březinová

Pokud dívka nemá stálého partnera a nedosáhne alespoň osmnácti let, měla by při pohlavním styku vždy vyžadovat použití kondomu. Chrání se tak nejen před nechtěným otěhotněním, ale i před nemocemi, které jsou v některých případech neléčitelné a mohou jí znepříjemňovat prakticky celý život.

„Dalo by se říct, že v dnešní době mají náctiletí, a především dívky, složitější dospívání, než jsme mívali my nebo naše babičky. Proto bychom se měli vrátit zpět do rodin a snažit se o to, aby měly dívky stále to bezpečné zázemí, kde se mohou svěřit, podělit o nové zkušenosti, a kde se mohou za všech okolností poradit,“ říká psychoterapeutka Jana Březinová.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků