Hlavní obsah

Média ovlivňují děti a jejich vnímání krásy

13. 11. 2008, 13:27

Tlak médií, která prokazatelně patří do každodenního života dětí, je velký. Média dětem ale ukazují nereálné vzory a málokteré je natolik silné, aby se těmto vlivům ubránilo. Podle výsledků výzkumu společnosti Factum Invenio, který proběhl mezi dvanáctiletými dětmi, by na sobě něco změnilo téměř 85 procent dívek, a dvě pětiny dívek si myslí, že štíhlá postava je důležitá pro to, aby byli lidé v životě šťastní.

Foto: Profimedia.cz

Děti významnou část svého volného času tráví s médii.

Článek

Výzkum na téma „Dětské sebevědomí ve vztahu k fyzické kráse prezentované v médiích“, proběhl v září a říjnu 2008. Šetření proběhlo mezi 439 žáky šestých tříd základních škol a žáky primy víceletých gymnázií v Praze a několika moravských městech. 

Z výsledků šetření vyplývá, že děti významnou část svého volného času tráví s médii. Mezi nejčastějšími aktivitami, kterým se věnují ve svém volném čase, patří sledování televize a poslech hudby. Další aktivity v pořadí jsou práce s internetem, hraní počítačových her nebo čtení lifestylových časopisů.

Z výsledků šetření vyplývá, že děti významnou část svého volného času tráví s médii. Mezi nejčastějšími aktivitami, kterým se věnují ve svém volném čase, patří sledování televize a poslech hudby. Další aktivity v pořadí jsou práce s internetem, hraní počítačových her nebo čtení lifestylových časopisů.

Protože děti tráví s médii mnoho svého volného času, je důležité vědět, s jakými informacemi se v nich setkávají a jak je využívají. Výzkum „Dětské sebevědomí ve vztahu k fyzické kráse prezentované v médiích“ se zaměřil především na vztah mezi obsahem lifestylových časopisů a ovlivňováním dětského sebevědomí.

Dívky média ovlivňují více

Dívky obecně častěji než chlapci využívají různých rad a informací z časopisů. Téměř čtvrtina dívek často využívá rad a informací týkajících se účesů a líčení, každá pátá se nechá často inspirovat módou a oblečením a 16 % dívek se zajímá o rady týkající se vztahů s rodiči a příbuznými. Rad ohledně postavy a držení diet alespoň někdy využije 46 % dívek, často pak 7 %.

Dívky obecně častěji než chlapci využívají různých rad a informací z časopisů. Téměř čtvrtina dívek často využívá rad a informací týkajících se účesů a líčení, každá pátá se nechá často inspirovat módou a oblečením a 16 % dívek se zajímá o rady týkající se vztahů s rodiči a příbuznými. Rad ohledně postavy a držení diet alespoň někdy využije 46 % dívek, často pak 7 %.

Dívky obecně častěji než chlapci využívají různých rad a informací z časopisů. Téměř čtvrtina dívek často využívá rad a informací týkajících se účesů a líčení, každá pátá se nechá často inspirovat módou a oblečením a 16 % dívek se zajímá o rady týkající se vztahů s rodiči a příbuznými. Rad ohledně postavy a držení diet alespoň někdy využije 46 % dívek, často pak 7 %. Tyto výsledky jsou závažné především v souvislostech, které výzkum ukázal v oblasti vnímání svého vzhledu a sebe sama. Dívky výrazněji než chlapci inklinují k nespokojenosti se svým vzhledem, především pak postavou. Zatímco by na sobě nic nezměnilo 46 % chlapců, mezi dívkami stejný postoj zastává pouze 15 %. Polovina chlapců a dvě pětiny dívek (42 %) si dokonce myslí, že štíhlá postava je důležitá pro to, aby byli lidé v životě šťastní.

Dívky obecně častěji než chlapci využívají různých rad a informací z časopisů. Téměř čtvrtina dívek často využívá rad a informací týkajících se účesů a líčení, každá pátá se nechá často inspirovat módou a oblečením a 16 % dívek se zajímá o rady týkající se vztahů s rodiči a příbuznými. Rad ohledně postavy a držení diet alespoň někdy využije 46 % dívek, často pak 7 %. Tyto výsledky jsou závažné především v souvislostech, které výzkum ukázal v oblasti vnímání svého vzhledu a sebe sama. Dívky výrazněji než chlapci inklinují k nespokojenosti se svým vzhledem, především pak postavou. Zatímco by na sobě nic nezměnilo 46 % chlapců, mezi dívkami stejný postoj zastává pouze 15 %. Polovina chlapců a dvě pětiny dívek (42 %) si dokonce myslí, že štíhlá postava je důležitá pro to, aby byli lidé v životě šťastní.

S narážkami na svůj vzhled či postavu se ze strany spolužáků setkalo 56 % dívek a 51 % chlapců. Častěji tyto projevy zaznamenaly děti ze základních škol (61 %) než z gymnázií (46 %), z obézních dětí pak zcela všechny. Svědky zesměšňování svého vrstevníka kvůli jeho silnější postavě bylo 59 % dívek a 52 % chlapců.

Problém nelze bagatelizovat

Dětské sebevědomí a vnímání sebe sama je tématem, kterým se bude nutné ve výchově dětí speciálně zabývat. V dnešní době, kdy jsou na děti kladeny zvýšené nároky, se prevence nezdravých jevů a podpora pozitivního akceptování své osoby ukazuje jako nutnost. Krása prezentovaná v médiích je často změněná a nereálná. Potřeba mediální výchovy je tedy aktuálním tématem.

Reklama

Související články

Školy učí žáky porozumět vlivu médií

31. 10. 2007, 19:23

Školy začínají učit žáky porozumět médiím. V mediální výchově, která je od září v základních školách povinná, školáci například přemýšlejí o tom, jak média...

Výběr článků