Hlavní obsah

Pozor na chyby, volební lístek je pak neplatný

21. 9. 2022, 16:01

Náměstek ministra vnitra Petr Vokáč v rozhovoru pro Právo vysvětluje, jak se vyvarovat chyb v místních volbách, které jsou z voleb nejsložitější.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Ilustrační foto

Článek

Již tento víkend, 23. a 24. září, proběhnou komunální volby a první kolo voleb v 27 z 81 senátních obvodů. Výběr zastupitelů obcí je nejsložitější ze všech voleb. Můžete ho jednoduše popsat?

Volič ve své obci obdrží jeden hlasovací lístek, na kterém jsou všechny politické strany, hnutí i nezávislí kandidáti a jejich sdružení. Na hlasovacím lístku je i údaj, kolik členů zastupitelstva se volí.

Volič má několik možností. Za prvé může zakřížkovat jen stranu a tím jí dá tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva.

Druhá možnost je křížky hlasovat jen pro jednotlivé kandidáty.

Třetí možnost je zvolit jednu volební stranu a také dát hlasy kandidátům z jiných stran. V tomto případě strana, kterou označil, dostane tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva minus počet křížků v jiných stranách pro jednotlivé kandidáty. Strana, kde křížkoval jednotlivé kandidáty, získá za každého zakřížkovaného kandidáta hlas.

Volič má pocit, že křížkem podporuje konkrétní jméno. Ale ve skutečnosti podporuje hlavně kandidátku

Toto je základní neduh – a často kritizovaný – voleb do obecních zastupitelstev. Protože volič má pocit, že když křížkuje konkrétní jméno, tak podporuje přímo toho kandidáta. Ale ve skutečnosti podporuje hlavně celou listinu, na které kandidát stojí. Pouze v případě, že jednoho kandidáta zakřížkuje hodně voličů, tak to zvyšuje jeho šance se dostat do čela kandidátky, a tím do zastupitelstva.

Kolik musí kandidát získat preferenčních hlasů, aby mu to pomohlo k přeskočení do čela kandidátky?

Musí dostat o 10 procent víc hlasů, než je průměr hlasů připadajících na kandidáta dané strany.

Jak volit, aby odevzdaný hlas platil aneb Pravidla volební místnosti

Když voliči zaškrtnou dvě strany, tak je jejich lístek neplatný. Jaké další chyby voliči nejčastěji dělají?

Nejčastější chyby jsou v tom, že volič zaškrtne víc volebních stran nebo označí víc kandidátů, než se volí členů zastupitelstva. V obou případech je pak jeho hlas neplatný. Když nevyčerpá všechny hlasy – v Praze je to třeba 65 křesel v zastupitelstvu – a vybere si jen 10 kandidátů napříč stranami, tak jsou všechny hlasy platné.

V komunálních volbách voličské průkazy pro lidi, kteří v době voleb nepřebývají v místě bydliště, logicky nejsou, ale jak je to v senátních volbách?

Tam lze použít voličský průkaz, ale volič je limitován volebním obvodem. Druhá možnost použití voličského průkazu se týká občanů ČR, kteří tu nemají trvalý pobyt. Ti si mohou průkaz zařídit a volit v jakémkoli z těch 27 aktivních volebních obvodů. Musí dojet do ČR, ale mohou si vybrat jakýkoliv obvod a tam hlasovat.

V minulých volbách kvůli covidu mohli lidé volit i v karanténě. Jak to bude nyní?

Připravili jsme návrh zákona, aby se jako ve sněmovních a krajských volbách mohlo hlasovat pomocí drive-in a speciálních schránek, ale vláda rozhodla, že letos se to neuplatní.

Téměř čtvrtina českých obcí zná vítěze už před volbami

Mohou ve volbách hlasovat nebo kandidovat cizinci?

Mohou volit i kandidovat do obecních zastupitelstev, ale musí to být občané členského státu EU a musí mít v té obci trvalý nebo přechodný pobyt a musí se zapsat do seznamu voličů.

Chybějí stále lidé do volebních komisí?

Nakonec se podařilo všechna místa obsadit. Dlouhodobě se na účast ve volebních komisích nestojí fronty. Ve větších městech a hlavně v Praze byly problémy výraznější. Nehlásili se lidé z volebních stran. Ale starostové a tajemníci obecních úřadů si poradili a prázdná místa obsadili úředníky.

Dlouhodobě ministerstvo chystá změnu volebního zákona, podle které by se mělo volit jen jeden den. Jak daleko jste?

Je to tzv. zákon o správě voleb. Proběhlo už meziresortní řízení a v těchto dnech zákon posíláme vládě k projednání. Změn je víc. Dlouho nás trápí, že máme pět volebních zákonů a v průběhu času se pravidla volebního procesu začala kvůli různým novelizacím rozcházet. Proto jsme se rozhodli pravidla sjednotit.

Novinkou je digitalizace správy voleb, kdy bude možné podávat elektronicky kandidátní listiny a také bude vytvořen jednotný seznam voličů. Dnes každá obec sestavuje vlastní seznam voličů. Nově by měl být centralizovaný, což umožní voličům si požádat i vyzvednout volební průkaz u jakéhokoli obecního úřadu. Návrh také počítá s jednodenním hlasováním pro všechny volby. Počítá se s pátkem od sedmi do 22 hodin.

Vnitro chce lákat k volbám krátkými videi

Nesníží to ještě víc volební účast?

Podle nás jednodenní volby zefektivní celý proces. Jsme v Evropě jediná země, která má dvoudenní hlasování. Také jsme vyslyšeli obavy, co se může dít v hlasovacích místnostech přes noc. Navíc když sečteme dobu hlasování obou hlasovacích dnů, tak je to 14 hodin.

Podle nových pravidel by to bylo 15 hodin. Je tam velký prostor, kdy se zastavit ve volební místnosti, ať cestou do práce nebo z práce, nebo z hospody.

Mám za to, že volič, který má o volby zájem, si čas na hlasování najde. Proto nemám obavu, že by voličská účast výrazně utrpěla. Dlouhodobě se činí kroky pro její zvýšení, např. přiblížením se co nejvíce voličům.

V současnosti máme 14 tisíc volebních okrsků a volební místnost je skoro na každém rohu. Jistě tomu přispěje i změna u voličských průkazů, které budou mnohem přístupnější.

Reklama

Výběr článků