Hlavní obsah

Technické univerzity lákají talenty

28. 7. 2009, 9:33
Novinky, Helena Odstrčilová, Scio

Technická univerzita v Liberci a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava mají společný projekt, jehož cílem je vyhledávat a vychovávat technicky nadané mladé lidi. Na projekt přispěla 17 miliónů korun Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt má přispět k vyššímu zájmu o technické obory.

Článek

Důvodem vzniku projektu je skutečnost, že se v současné době projevuje nedostatečný zájem mladých lidí o technicky zaměřené vysoké školy, což potvrzují nejen statistiky, ale také podniky, které marně shánějí potřebné odborníky. "Společný projekt reaguje na nedostatek technicky vzdělaných odborníků," říká Sylva Drábková, proděkanka Fakulty strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

V rámci projektu vznikne interaktivní expozice pro školní exkurze. V libereckém areálu společnosti Elmarco se budou studenti moci seznámit s atraktivním oborem výroby nanovláken. Univerzity také připraví výukové hodiny technických předmětů pro žáky základních a středních škol, prezentace či vlastní webové stránky k projektu. "Chystáme se i na přednášky a besedy na základních i středních školách," říká Miroslav Černík z Technické univerzity v Liberci.

V rámci projektu vznikne interaktivní expozice pro školní exkurze. V libereckém areálu společnosti Elmarco se budou studenti moci seznámit s atraktivním oborem výroby nanovláken. Univerzity také připraví výukové hodiny technických předmětů pro žáky základních a středních škol, prezentace či vlastní webové stránky k projektu. "Chystáme se i na přednášky a besedy na základních i středních školách," říká Miroslav Černík z Technické univerzity v Liberci.

V rámci projektu vznikne interaktivní expozice pro školní exkurze. V libereckém areálu společnosti Elmarco se budou studenti moci seznámit s atraktivním oborem výroby nanovláken. Univerzity také připraví výukové hodiny technických předmětů pro žáky základních a středních škol, prezentace či vlastní webové stránky k projektu. "Chystáme se i na přednášky a besedy na základních i středních školách," říká Miroslav Černík z Technické univerzity v Liberci.Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava má sedm fakult. V bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech zde studuje více než 24 tisíc studentů.

V rámci projektu vznikne interaktivní expozice pro školní exkurze. V libereckém areálu společnosti Elmarco se budou studenti moci seznámit s atraktivním oborem výroby nanovláken. Univerzity také připraví výukové hodiny technických předmětů pro žáky základních a středních škol, prezentace či vlastní webové stránky k projektu. "Chystáme se i na přednášky a besedy na základních i středních školách," říká Miroslav Černík z Technické univerzity v Liberci.Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava má sedm fakult. V bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech zde studuje více než 24 tisíc studentů.

Technická univerzita v Liberci je pokračovatelkou Vysoké školy strojní, která byla v Liberci založena v roce 1953. K původním dvěma fakultám přibyly v letech  1990 - 1995 další čtyři. V roce 2004 byl založen Ústav zdravotnických studií jako samostatná jednotka při TUL. V současné době zde studuje více než 8 tisíc studentů.

Reklama

Výběr článků