Hlavní obsah

Specifické poruchy učení a jak na ně

19. 9. 2008, 10:58 – PRAHA
Novinky, Scio

Můžete se stát, že se se svým dítětem doma poctivě připravujete na školní výuku, ale ono stejně neprospívá, jak by podle vás mělo. Je možné že trpí specifickou poruchou učení. O tom, jak to zjistíte a co v takovém případě dělat, jsme si povídali s magistrou Kamilou Balharovou, která se řešení SPU dlouhodobě věnuje.

Článek

Co je to SPU, jak to pozná rodič prvňáka?

Především bych chtěla popřát rodičům všech prvňáčků hodně klidu a trpělivosti. Začíná jim období, kdy je potřeba dítěti věnovat zvýšenou péči. Zkratka SPU označuje specifické poruchy učení (často se mluví o dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii, dysortografii) a jak už název napovídá, jsou to poruchy, které se objevují právě při učení se.

Mohou být rozděleny do dvou skupin. První skupina zasahuje základní školní dovednosti: čtení, psaní, pravopis, matematiku a jazyk. Druhá skupina zahrnuje oblasti učení, které jsou sice životně důležité, ale většinou tak nejsou chápány.

Jedná se například o vytrvalost, organizaci, sebekontrolu, koordinaci pohybů. Možná budete přesvědčeni o tom, že se spolu s dítětem pravidelně učíte, připravujete do školy, a přesto se vám stále nedaří, aby bylo dítě podle vás úspěšné. V takovém případě doporučuji obrátit se o radu nejprve k učiteli.

Je SPU možné nějak léčit? Co by měl rodič pro takové dítě udělat?

Ano. Jestliže máte pocit, že vaše dítě má specifickou poruchu učení, snažte se promluvit s jeho učitelem. Udělejte si čas, abyste to s ním nebo s ní mohli probrat v klidu a soukromí. Až se spolu setkáte, zjistěte, jak se vaše dítě ve škole chová a jak se porovnává s vrstevníky.

Zeptejte se učitele, zda i on vidí potřebu vyšetření vašeho dítěte. Má přehled o tom, co a do jaké míry je běžné umět v konkrétní fázi výuky. Také se můžete obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu, kde vám ochotně poradí. Speciální pedagogové, ať už ve škole nebo v poradně, pak budou s vaším dítětem pracovat a pomáhat mu s nápravou.

Může SPU ztížit uplatnění v dospělosti?

Bohužel ano. Z výzkumu postoje zaměstnavatelů k zaměstnancům se specifickými poruchami učení vyplývá, že zaměstnavatelé nemají čas zabývat se podřízenými se SPU. Dospělí jedinci svůj handicap většinou tají, protože mají strach z posměchu.

Sami dospělí uvádějí potíže s vyplňováním formulářů, mají obtíže ve vyjadřování, hůře se učí cizí jazyk, potýkají se s celoživotními problémy při aplikaci gramatických pravidel a chybují v písemném projevu. Stylistické problémy jim znesnadňují pracovní povinnosti.

Existují nějaké speciální pomůcky pro děti se SPU?

Ano a na trhu je jich poměrně velké množství, neboť je těmto poruchám věnována velká pozornost. Doporučuji se obrátit na webové stránky Dyscentra, kde se můžete dozvědět mnoho dalších užitečných informací a v sekci obchod se i podívat na nabídku takovýchto pomůcek, případně je i objednat.

Co je to KamiNet a jak funguje?

KamiNet jsou webové stránky určené přednostně pro žáky se specifickými poruchami učení na 2.stupni základní školy. Jedná se o stránky bezplatné, zaměřené na výuku českého a anglického jazyka.

Žáci zde mohou procvičovat učivo, mají zde pomůcky ve formě "taháků", testy na procvičení učiva. Program jim testy vyhodnocuje. Část angličtiny využívám s úspěchem i u žáků 1.stupně. Základní anglická mluvnice je zde vysvětlena česky, na výklad jsou navázány jednoduché testíky.

Vše je rozsahem, velikostí písma i náročností přizpůsobeno právě žákům se specifickými poruchami učení. Mimo jiné si mohou stránky nastavit i do dvou základních barevných kombinací, podle toho, v jakém prostředí se jim text lépe čte.

Celý rozhovor s Mgr. Kamilou Balharovou si můžete přečíst zde. http://kamilabalharova.wz.cz/

Reklama

Související témata:

Výběr článků