Hlavní obsah

Strojní fakulta ČVUT vypsala mimořádné kolo přijímaček. Hlásit se lze i na další VŠ

7. 7. 2022, 15:47

Fakulta strojní Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze patří k vysokým školám, které vypisují mimořádné přijímací zkoušky. Uchazeči se mohou hlásit do bakalářské formy studia prostřednictvím elektronické přihlášky na fakultním webu až do 19. srpna.

Foto: ČVUT

Fakulta strojní ČVUT v Praze

Článek

Děkan Fakulty strojní ČVUT Miroslav Španiel stanovil již v červnu mimořádný termín. Zájemci se mohou přihlásit na bakalářský studijní program Strojní inženýrství v akademickém roce 2022/2023.

Základní podmínky pro přijetí zveřejněné loni v prosinci zůstávají v platnosti, připomínají zástupci ČVUT v tiskové zprávě. Potřebné dokumenty je nutné dodat na studijní oddělení Fakulty strojní ČVUT nejpozději do 9. září, kdy proběhne také zápis ke studiu.

Brněnské VUT se připojilo k Asociaci výzkumných univerzit

Přijímací zkoušky nemusejí absolvovat uchazeči, kteří mají či budou mít do stanoveného data maturitu z matematiky nebo z fyziky na školách akreditovaných v ČR. Ostatní se musejí podrobit zkoušce z matematiky, která se bude konat 7. září v budově fakulty v Praze-Dejvicích.

Další informace zveřejňuje škola zde.

Běženci mohou v srpnu skládat srovnávací zkoušky na VŠ ukrajinsky

Fakultu strojní ČVUT tvoří 21 ústavů a vědeckých pracovišť, které pokrývají velký záběr inženýrských odborností: od technické matematiky, fyziky, mechatroniky, termodynamiky, přes konstruování částí strojů, automobilů, letadlové techniky i výrobních strojů až po zpracovatelský průmysl a jednotlivé výrobní technologie, jejich projektování a automatizaci.

Praha, Brno, Plzeň či Ostrava –⁠ hlásit se dá i nadále

Co se týká ostatních VŠ, přijímačky stále běží už podle dřívějších plánů např. na Západočeské univerzitě (ZČU) v Plzni. V rámci druhého kola mohou zájemci podávat přihlášky na technické fakulty –⁠ tedy aplikovaných věd, elektrotechnickou a strojní. Doplňující přijímací řízení do vybraných studijních programů je otevřeno též na fakultách ekonomické, filozofické a designu a umění Ladislava Sutnara.

Foto: ZČU

Kampus Západočeské univerzity v Plzni

„Kdo nestihl podat přihlášku ke studiu na vysoké škole, tak má stále ještě šanci. Některé fakulty ZČU přijímají uchazeče v rámci druhého kola přijímacího řízení i během července a srpna,“ sdělila nedávno mluvčí plzeňské univerzity Šárka Stará.

Devět veřejných VŠ založilo Meziregionální univerzitní radu

Během léta je možné se hlásit třeba i na některé obory České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze, Mendelovy univerzity (MENDELU) či Vysokého učení technického (VUT) v Brně, Vysoké školy báňské –⁠ Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) nebo Slezské univerzity v Opavě. Podávat přihlášky lze i na pražskou Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (FF UK).

Univerzita Karlova zruší výuku v jediné pobočce Karlovarského kraje. Město nesouhlasí

Kompletní přehled konečných termínů pro podání přihlášek na VŠ je na tomto webu.

Výběr článků